Кафедра теплотехніки

Кафедра теплотехніки є випусковою і забезпечує професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку фахівців з вищою освітою: першого освітнього рівня бакалавр зі спеціальностей 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, 144- “Теплоенергетика” , 122-“Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 133-“Галузеве машинобудування”, 151-“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.
101- “Екологія”; другого освітнього рівня магістр зі спеціалізацій – “Енергетичний менеджмент” та “Теплогазопостачання і вентиляція”; освітньо- наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 192 – “Будівництво та цивільна інженерія” та наукового рівня доктор наук.
Мета діяльності – надання освітньо-наукових послуг світового рівня. Критерії діяльності – наукова репутація та якість цитувань науковців, визнання якості підготовки фахівців працедавцями, інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності, академічна мобільність.

 

Приймак Олександр Вікторович – pавідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Кім. 328, ІІІ навчальний корпус. Моб.тел. +380503398494.Е-mail: opriymak@mail.ru