Ректорат КНУБА

Керівники університету

Управління діяльністю університету здійснює його керівник – ректор. Основні питання діяльності університету вирішує ректорат.

Ректор
Куліков Петро Мусійович
Доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України,
Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки (2008 р.), освіти (2013 р.)
тел.: 248-49-05

 
 
Перший проректор
Чeрнишев Дeнис Олeгович
Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
тел.: 248-30-43
 
 
 
Проректор з навчальної роботи та регіонального розвитку
Аксельрoд Рoман Бoрисович
Кандидат політичних наук, доцент, Заслужений працівник сфери послуг України,

тел.: 244-04-80

 

 

Проректор з навчальної та організаційно-виховної роботи
Бурдейна Наталія Борисівна
Кандидат педагогічних наук, доцент.
тел.: 241-55-41
 
 
 
 
Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку
Ковальчук Олександр Юрійович
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
тел.: 248-30-31
 
 
 
 
Проректор з навчально-методичної роботи
Шпаков Андрій Васильович
Кандидат технічних наук, доцент
тел.: 243-26-03

 
 
 
Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку
Хoменко Олексaндр Михaйлович
Кандидат економічних наук
тел.: 248-30-45
 
 
 
 
При університеті діють: вчена рада університету, яку очолює її голова – керівник вищого навчального закладу; науково-технічна рада, яку очолює проректор з наукової роботи; науково – методична рада університету, очолювана проректором з навчальної роботи; рада з виховної роботи, яку очолює проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків, та вчені ради факультетів, які очолюють декани факультетів.