СПІЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

TRAIN-TO-NZEB

У 2015 році в Україні та ще шести країнах Європи (Німеччина, Ірландія, Болгарія, Чехія, Румунія та Туреччина) стартував проект «Підготовка спеціалістів з проектування та зведення будівель з близьким до нульового енергоспоживанням: Інформаційні центри будівельної галузі» (англійською: «Train-to-NZEB: Building Knowledge Hubs», надалі – Проект). Проект реалізується в межах Восьмої рамочної програми Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень та технологій (РП8): “Горизонт 2020” (угода про надання гранту №649810) під моніторингом Виконавчого агентства для підприємств (організацій) малого і середнього розміру, уповноваженого Європейською Комісією. В Україні Проект впроваджує Всеукраїнська благодійна організація “Інститут місцевого розвитку” (ІМР) за організаційно-технічної підтримки головного місцевого партнера – Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Протягом усього строку реалізації Проекту Центр систематично здійснюватиме підготувати підготовку професійних кадрів будівельного профілю шляхом проведення ряду спеціалізованих тренінгових курсів на тему «Будівлі близькі до нульового енергоспоживання» (“Nearly-Zero Energy Buildings” – NZEB), а також тематичних інформаційно-освітніх заходів.

Метою цих заходів є впровадження та розвиток концепцій будівель з близьким до нульового енергоспоживанням; поширення професійних знань стосовно енергоефективності в архітектурі та будівництві й підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів відповідної галузі; підняття рівня обізнаності широких верств населення щодо проблем енергозбереження й екології та шляхів їх вирішення; популяризація енергоощадних технологій, а також ідей та заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів у сучасному будівництві та комунальному господарстві.


ERASMUS+ KA2 “GAMEHUB

«Про проект»

Erasmus+Ка2 «GameHub» (Capacity Building in Higher Education 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, співробітництво для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти)

Київський національний університет будівництва і архітектури є партнером консорціуму по міжнародному проекту Erasmus+Ка2 «GameHub: Співпраця університетів-підприємств в ігровій індустрії в Україні» (Capacity Building in Higher Education 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, співробітництво для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти). Консорціум складається з 13 європейських та українських вищих навчальних закладів, а також комерційних компаній. Менеджером проекту від нашого університету є д.т.н., проф. Білощицький А.О., адміністративне супроводження здійснює д.т.н., проф. Петраковська О.С., дослідницькі, навчальні та технічні завдання виконують к.т.н. Кучанський О.Ю., нач. ЦІТ КНУБА Безмогоричний Д.М. інж.-прогр. Пида С.В., ст. лаб. Кузьомко А.С та ін.