СПІЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

ERASMUS+ KA2 “GAMEHUB

«Про проект»

     Erasmus+Ка2 «GameHub» (Capacity Building in Higher Education 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, співробітництво для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти)

Київський національний університет будівництва і архітектури є партнером консорціуму по міжнародному проекту Erasmus+Ка2 «GameHub: Співпраця університетів-підприємств в ігровій індустрії в Україні» (Capacity Building in Higher Education 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, співробітництво для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти). Консорціум складається з 13 європейських та українських вищих навчальних закладів, а також комерційних компаній. Менеджером проекту від нашого університету є д.т.н., проф. Білощицький А.О., адміністративне супроводження здійснює д.т.н., проф. Петраковська О.С., дослідницькі, навчальні та технічні завдання виконують к.т.н. Кучанський О.Ю., нач. ЦІТ КНУБА Безмогоричний Д.М. інж.-прогр. Пида С.В., ст. лаб. Кузьомко А.С та ін.