ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

Михайловський Денис Віталійович

Михайловський
Денис Віталійович
Завідувач відділу
докторантури і аспірантури

Аспірантура КНУБА (КІБІ) була відкрита в 1934 році, докторантура у 1988 році.

Щорічна кількість докторантів близько 20 осіб, аспірантів перевищує 300 осіб. Навчання аспірантів здійснюється за очною (з відривом від виробництва), вечірньою та заочною (без відриву від виробництва) формами навчання на 47 кафедрах університету. Навчання на заочній формі навчання можливе лише на умовах контракту. Міністерством освіти і науки України затверджено підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у аспірантурі з 17 спеціальностей.

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі та аспірантурі здійснюється за 10 галузями знань та 18 спеціальностями: 02 Культура і мистецтво: 022 Дизайн; 03 Гуманітарні науки: 032 Історія та археологія; 05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка, 052 Політологія; 07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 10 Природничі науки: 101 Екологія, 103 Науки про землю; 12 Інформаційні технології: 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи та технології; 13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування; 14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 19 Архітектура та будівництво: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій; 26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека.

Правила прийому до докторантури і аспірантури у 2019 році (pdf)

Правила прйому в докторантуру та аспірантуру 2020

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Порядок присудження наукових ступенів

Постанову КМУ №167 від 6 березня 2019р Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Наказ №1220 от 23.09.2019 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Роз’яснення до Наказу №1220

Перелік галузей знань та спеціальностей за якими здійснюється підготовка

докторів філософії через аспірантуру та докторів наук в докторантурі

№ п/п Галузь знань Спеціальність
1 2 3
1 02 Культура і мистецтво 022 Дизайн
2 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
033 Філософія
3 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
052 Політологія
4 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5 10 Природничі науки 101 Екологія
103 Науки про Землю
6 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
124 Системний аналіз
126 Інформаційні системи та технології
7 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
8 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
9 19 Архітектура та будівництво

 

191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
10 26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека

Термін навчання в аспірантурі денна форма навчання (з відривом від виробництва) – чотири роки, вечірня форма навчання (без відриву від виробництва) – чотири роки.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, філософії, та іноземної мови.

Зарахованим до аспірантури на денну форму навчання (з відривом від виробництва) надається гуртожиток та призначається стипендія.

Адреса університету:
відділ докторантури та аспірантури (к. 222),
Повітрофлотський проспект, 31, Київ – 37, 03680;
тел./факс: (044) 241-55-09