ВІДДІЛ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ

Оголошення, новини

 

2021 рік.

ОСІННЯ АТЕСТАЦІЯ ДОКТОРАНТІВ І АСПІРАНТІВ
1. Завідувачам кафедр в період з 1-го по 30-е жовтня поточного року заслухати звіти докторантів, аспірантів очної (денної/вечірньої) та заочної форм навчання на здобуття вченого ступеня доктора філософії та доктора наук про хід виконання індивідуального плану наукової роботи для підсумкового контролю за період жовтень 2020р. – вересень 2021 р. (включно);
2. Результати атестації докторантів, аспірантів та здобувачів, завірені науковим керівником, завідувачем кафедри та деканом факультету, передати до відділу докторантури та аспірантури не пізніше 05 листопада поточного року.

3. Наказ “Про порядок проведення осінньої атестації в 2021 році” від 09.09.2021 р. № 359, бланк атестації за навчальний рік та витяг з протоколу засідання кафедри розміщенно в розділі ШАБЛОНИ, зразки документів. 

 

АТЕСТАЦІЯ ДОКТОРАНТІВ І АСПІРАНТІВ
1. Завідувачам кафедр в період з 1-го по 30-е квітня поточного року заслухати звіти докторантів, аспірантів очної (денної/вечірньої) та заочної форм навчання на здобуття вченого ступеня доктора філософії та доктора наук про хід виконання індивідуального плану наукової роботи для підсумкового контролю за період листопад 2020 р. – березень 2021 р. (включно);
2. Результати атестації докторантів, аспірантів та здобувачів за відгуком наукового керівника та витягом протоколу засідання відповідної кафедри, підписом завідувача надати до відділу докторантури та аспірантури не пізніше 14 травня поточного року.

 

 

2 вересня 2019 року здобувачі вищої освіти першого, другого і третього рівнів навчання спеціальностей 051 “Економіка”, 192 “Будівництво і цивільна інженерія” відвідали Науково-технічну бібліотеку України та прослухали відкриту лекцію головного редактора журналу “Інтелектуальна власність” Абдуліною Ірини Вікторівни на тему “Реєстрація прав інтелектуальної власності”.

 
Доктор економічних наук, професор Жарінова Алла Георгіївна провела у КНУБА цикл лекцій із питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукової діяльності за темами: “Інтелектуальна власність – перші кроки”, «Інтелектуальна власність – інструмент успішної наукової діяльності та бізнесу», «Проблеми комерціалізації інтелектуального будівельного продукту», «Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: реєстрація, популяризація, захист»для здобувачів усіх рівнів вищої освіти. Аспіранти спеціальностей 192 “Будівництво і цивільна інженерія”, 051 “Економіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 126 “Інформаційні системи і технології” та інших висловлюють подяку Аллі Георгіївні за змістовні і корисні матеріали та сподіваються на подальшу плідну співпрацю.