Коледжі КНУБА

ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА»

https://iino.knuba.edu.ua/

ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА
http://kink-knuba.kiev.sch.in.ua/
ВСП Миколаївський будівельний коледж КНУБА
http://mbk.mk.ua/
ВСП Житомирський технологічний коледж КНУБА
http://ztk.org.ua/
ВСП Вінницький коледж будівництва і архітектури
http://vkba.zz.mu/