Навчання іноземних громадян в університеті

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ

Іноземні громадяни почали вчитися в Київському національному університеті будівництва і архітектури з 1948 року. У той час він називався Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), (КИСИ). У 1993 році КІБІ (КИСИ) був перейменований в Київський національний університет будівництва і архітектури. З 1948р.  університетом підготовлені понад 6000 тисяч фахівців для 82 країн світу.

Відділ міжнародних зв’язків  університету проводить набір іноземних громадян, які мають повну середню освіту  і володіють українською  або російською мовами.

Начальник відділу міжнародних зв’язків Шик Василь Петрович

 

Інформація про навчання в КНУБА для іноземних громадян /

Information about education at KNUCA for foreign citizens

 

Денна форма навчання/ Full-time education

 

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/ARCHITECTURAL FACULTY

 Бакалавр

 Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Архітектура та містобудування/Architecture
and town planning;

Дизайн/Design

Термін навчання/Duration of study

4 роки/4 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study

 

40 000 грн/40 000 UAH

 Магістр/Master’s degree

 

Спеціалізації/Specializations

Архітектура будівель і споруд/Architecture of buildings and constructions

Містобудування/Town planning

Дизайн архітектурного середовища/Design of
Architectural Environment

Дизайн/ Design

Образотворче мистецтво/Fine Art

2 роки/ 2 years 50 000 грн/50 000 UAH

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/ CONSTRUCTION FACULTY

 Бакалавр

 Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Будівництво та цивільна
інженерія/ Construction and civil engineering;

Менеджмент/Management;

Облік і аудит/Accounting and Audit;

Економіка/Economy.

Термін навчання/Duration of study

4 роки/4 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study

 

35 000 грн/35 000 UAH

Магістр/Master’s degree

 

Спеціалізації/Specializations

Промислове і цивільне будівництво/Industrial
and Civil Engineering;

Міське будівництво і господарство/Urban
construction, agriculture;

Автомобільні дороги та аеродроми/Roads and
Aerodromes;

Менеджмент організації та адміністрування/Management
of organization and Administration;

Управління фінансово-економічною безпекою/Management
of financial and economic security;

Облік і аудит/Account
and Audit;

Економіка підприємства/Economics of Enterprise

1,5 роки/1,5 years 39 000 грн/39 000 UAH

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА
ЕКОЛОГІЇ/ 
FACULTY OF ENGINEERING SYSTEMS AND
ECOLOGY

Бакалавр

 Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Будівництво та цивільна інженерія/Construction
and civil engineering;

Екологія/Ecology;

Теплоенергетика/Heat-power
engineering.

Термін навчання/Duration of study

4 роки/4 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study

 

35 000 грн/35 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

Теплогазопостачання та вентиляція/Heat
Supply and ventilation;

Водопостачання та водовідведення/Water
supply and sanitation;

Гідротехнічне будівництво/Hydraulic
engineering construction;

Екологія, охорона навколишнього  середовища та збалансоване
природокористування/Ecology,
Environmental Protection and Balanced Use of Natural Resources;

Енергетичний менеджмент/Energy
management

1,5 роки/1,5 years 39 000 грн/39 000 UAH

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/CONSTRUCTION TECHNOLOGICAL FACULTY

 

Бакалавр

Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Будівництво та цивільна інженерія/Construction
and civil engineering;

Підприємство, торгівля та біржова діяльність/Enterprise, Trade and exchange activity.

Термін навчання/Duration of study

4 роки/4 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

35 000 грн/35 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів/Technology
of  building constructions, products and materials;

Товарознавство і комерційна діяльність/Commodity
and commercial activities;

Якість, стандартизація та сертифікація/Quality,
standardization and certification.

1,5 роки/1,5 years 39 000 грн/39 000 UAH

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ/FACULTY OF AUTOMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Бакалавр

Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Прикладна механіка/Applied
Mechanics;

Галузеве машинобудування/Branch
engineering;

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології/Automatizationand
computer-integrated technologies;

Комп’ютерні науки та інформаційні технології/Computer
Science and Information Technology;

Комп’ютерна інженерія/Computer
engineering;

Кібербезпека/Cyber
Security;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/Electricity,
Electrical Engineering and Electromechanics.

Термін навчання/Duration of study

4 роки/4 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study

 

35 000 грн/35 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

 

Підйомно-транспорті, будівельні, дорожні,  меліоративні машини і обладнання/Elevating
– transport, building, road, reclamation machines and equipment;

Автоматизоване управління технологічними  процесами/Automatic
process control;

Інформаційні управляючі системи і технології/Information
Control Systems and Technologies;

Інформаційні технології проектування/Information
technologies of design;

Управління проектами/Project
management;

Комп’ютерні системи та мережі/Computer
systems and networks.

1,5 роки/1,5 years 39 000 грн/39 000 UAH

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ/FACULTY OF GEOINFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT OF TERRITORIES

Бакалавр

Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Геодезія та землеустрій/Geodesy
and Land Management;

Науки про Землю/Earth
Sciences;

Туризм/Tourism.

Термін навчання/Duration of study

4 роки/4 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study

 

35 000 грн/35 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

 

Геодезія/Geodesy;

Землеустрій і кадастр/Land
management and cadastre;

Оцінка землі та нерухомого майна/Land valuation and real estate;

Геоінформаційні системи і технології/Geoinformation
Systems and Technologies;

Космічний моніторинг Землі/Space monitoring of Earth.

 

 

1,5 роки/1,5 years 39 000 грн/39 000 UAH

Заочна форма навчання/Part-time study

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/ CONSTRUCTION FACULTY

 Бакалавр

 Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Будівництво та цивільна
інженерія/ Construction and civil engineering;

Менеджмент/Management;

 

Термін навчання/Duration of study

5 роки/5 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

 

20 000 грн/20 000 UAH

Магістр/Master’s degree

 

Спеціалізації/Specializations

Промислове і цивільне будівництво/Industrial
and Civil Engineering;

Міське будівництво і господарство/Urban
construction, agriculture;

Менеджмент організації та адміністрування/Management
of organization and Administration;

2 роки/2 years 25 000 грн/25 000 UAH

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА
ЕКОЛОГІЇ/ 
FACULTY OF ENGINEERING SYSTEMS AND
ECOLOGY

Бакалавр

 Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Будівництво та цивільна інженерія/Construction
and civil engineering;

Екологія/Ecology;

Термін навчання/Duration of study

5 роки/5 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

20 000 грн/20 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

Теплогазопостачання та вентиляція/Heat
Supply and ventilation;

Водопостачання та водовідведення/Water
supply and sanitation;

Екологія, охорона навколишнього  середовища та збалансоване
природокористування/Ecology,
Environmental Protection and Balanced Use of Natural Resources;

2  роки/2 years 25 000 грн/25 000 UAH

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/CONSTRUCTION TECHNOLOGICAL FACULTY

 

Бакалавр

Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Будівництво та цивільна інженерія/Construction
and civil engineering;

Підприємство, торгівля та біржова діяльність/Enterprise, Trade and exchange activity.

Термін навчання/Duration of study

5 роки/5 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

20 000 грн/20 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів/Technology
of  building constructions, products and materials;

Товарознавство і комерційна діяльність/Commodity
and commercial activities;

2 роки/2 years 20 000 грн/20 000 UAH

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ/FACULTY OF AUTOMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Бакалавр

Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Галузеве машинобудування/Branch
engineering;

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології/Automatizationand
computer-integrated technologies;

Комп’ютерні науки та інформаційні технології/Computer
Science and Information Technology;

 

Термін навчання/Duration of study

5 роки/5 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

20 000 грн/20 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

Підйомно-транспорті, будівельні, дорожні,  меліоративні машини і обладнання/Elevating
– transport, building, road, reclamation machines and equipment;

Автоматизоване управління технологічними  процесами/Automatic
process control;

Управління проектами/Project
management.

5 роки/5 years 25 000 грн/25 000 UAH

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ/FACULTY OF GEOINFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT OF TERRITORIES

Бакалавр

Bachelor’s  degree

Спеціальності/Specialties

Геодезія та землеустрій/Geodesy
and Land Management;

Науки про Землю/Earth
Sciences;

Термін навчання/Duration of study

5 роки/5 years

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

20 000 грн/20 000 UAH

Магістр/Master’s degree Спеціалізації/Specializations

Геодезія/Geodesy;

Землеустрій і кадастр/Land
management and cadastre;

Оцінка землі та нерухомого майна/Land valuation and real estate;

Геоінформаційні системи і технології/Geoinformation
Systems and Technologies;

2 роки/2 years 25 000 грн/25 000 UAH

 

Навчання здійснюється українською та російською мовами.

АСПІРАНТУРА/ Postgraduate

Денна форма навчання/Full-time education

Архітектурний Факультет/Architectural
Faculty
Термін навчання/ Duration of study

4 роки

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

65 000 грн/65 000 UAH.

Технічні факультети/Technical Faculties Термін навчання/ Duration of study

4 роки

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

55 000 грн/55 000 UAH.

АСПІРАНТУРА/ Postgraduate

Заочна форма навчання/Part-time education

Технічні факультети/Technical Faculties Термін навчання/ Duration of study

4 роки

Вартість за 1 рік
навчання/Cost for 1 year of study 

35 000 грн/35 000 UAH.

Іноземні громадяни, які зараховані на навчання
забезпечуються місцями в гуртожитках готельного типу: 2-х і 3-х-місні кімнати з
необхідними зручностями.

Foreign citizens, which enrolled on study, are provided by the places in dormitory as a hotel type: 2- and 3-bedrooms with necessary facilities

Вартість проживання в гуртожитку складає/Cost of accommodation in dormitory:     9 600 грн. на рік.

 

Для вступу до університету  іноземний громадянин надає наступні документи:

 1. Заяву-анкету/application form;
 2. Оригінал та копію документа про попередню освіту/original and copy of the previous education;
 3. Оригінал та копію документа (додатка до диплому про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін/original and copy of the document (Diploma supplement of education), which contains information about its academic performance on educational disciplines;
 4. Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру)/Certificate of recognition of a foreign certificate of education (during the first academic semester);
 5. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка)/academic certificate issued by higher educational establishment (in a case of transfer or recovery of education);
 6. Копію документа про народження/copy of birth certificate;
 7. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну/Medical certificate of health, certified by an official authority of the country’s health, from which came a foreigner, issued no later than two months before departure to Ukraine;
 8. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства/a copy of the foreigner’s passport or identity document of without citizenship;
 9. Дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги/valid medical insurance policy of Ukraine for emergency medical care;
 10. Флюорографію/fluorography;
 11. 14 фотокарток розміром 3,5х4,5 см/14 photos, size 3.5х4.5 cm;
 12. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності)/copy of identity of the foreign Ukrainians (if available)

 

 

Увага! Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 6, 7, 8мають бути перекладені українською мовою та засвідчені нотаріально.

 

Прийом документів з 01 липня по 1 листопада за адресою:

   03037  Україна, м. Київ, Повітрофлотський  проспект, 31, кімната 232

(Відділ міжнародних зв’язків )

   Тел/Факс:  +38(044)  248-49-01.     

WWW.KNUBA.EDU.UA           knubavmz@ukr.net