Навчання іноземних громадян в університеті

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ

Іноземні громадяни почали вчитися в Київському національному університеті будівництва і архітектури з 1948 року. У той час він називався Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), (КИСИ). У 1993 році КІБІ (КИСИ) був перейменований в Київський національний університет будівництва і архітектури. З 1948р.  університетом підготовлені понад 6000 тисяч фахівців для 82 країн світу.


Відділ по роботі з іноземними студентами   проводить набір іноземних громадян, які мають повну середню освіту  і володіють українською  або російською мовами.

Начальник відділу по роботі з іноземними студентамиШик Василь Петрович

 

Інформація про навчання в КНУБА для іноземних громадян 2019/2020

Information about education at KNUCA for foreign citizens 2019/2020

 

Вартість навчання для іноземних громадян на 2019/2020 рік

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Бакалавр Магістр
Денна

(термін навчання 4 роки)

Заочна

(термін навчання 5 років)

Денна

(термін навчання 1.5-2 роки)

Заочна

(термін навчання 2 роки)

Архітектурний факультет

022 “Дизайн” Промисловий дизайн 46 000 57 000
023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” Образотворче мистецтво 46 000 57 000
191  “Архітектура та містобудування” Архітектура будівель і споруд 46 000 57 000
Архітектура будівель і споруд (на англійській мові) 70 000
Містобудування 46 000 57 000
Дизайн архітектурного середовища 46 000 57 000

Будівельний факультет

051 “Економіка та підприємництво” Економіка підприємства 40 000 50 000
071 ”Облік і аудит”  Облік і аудит 40 000 50 000
073 “Менеджмент” Менеджмент організацій і адміністрування 40 000 20 000 50 000 25 000
192. “Будівництво та цивільна інженерія”   Промислове і цивільне будівництво 40 000 20 000 50 000 25 000

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

122 “Комп`ютерні науки” Інформаційні управляючі системи і технології 38 000 46 000
Управління проектами” 46 000 25 000
123 “Комп`ютерна інженерія”  Комп`ютерні системи і мережі комп`ютерні системи і мережі 38 000 46 000
125 “Кібербезпека” Безпека інформаційних і комунікаційних систем 38 000 46 000
126 “Інформаційні системи і технології”  Інформаційні системи і технології 38 000 46 000
131  “Прикладна механіка” Інженерія логістичних систем 38 000 46 000
Інженерна механіка 20 000
133 “Галузеве машинобудування” Галузеве машинобудування 38 000 46 000 25 000
141 “Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка” Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 38 000 46 000
151“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” Автоматизоване управління технологічними процесами 38 000 20 000 46 000 25 000
073 “Менеджмент” Управління проектами 46 000 25 000

Будівельно-технологічний факультет

192. “Будівництво та цивільна інженерія” Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 35 000 20 000 39 000 25 000
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Товарознавство і комерційна діяльність 35 000 20 000 39 000 25 000

Факультет урбаністики та просторового планування

192 «Будівництво та цивільна інженерія» Міське будівництво і господарство 40 000 20 000 46 000 25 000
Автомобільні дороги та аеродроми 40 000 20 000 46 000 25 000
081 «Право» Будівельне та містобудівне право 40 000 20 000

Факультет геоінформаційних систем та управління територіями

193 «Геодезія та землеустрій» Геодезія (на англійській мові) 40 000 20 000 46 000 25 000
Землеустрій і кадастр 40 000 20 000 46 000 25 000
Оцінка землі та нерухомого майна 40000 20 000 46 000
Девелопмент нерухомості 46 000
Геоінформаційні системи і технології 40 000 20 000 46 000
Космічний моніторинг Землі 40 000 20 000 46 000
242 «Туризм» Туризм 40 000

Факультет інженерних систем та екології

101 «Екологія» Екологія, охорона навколишнього середовища 38 000 20 000 46 000 25 000
Енергетичний менеджмент 38 000 20 000 46 000 25 000
183 «Технології захисту навколиш- нього середовища» Технології захисту навколишнього середовища 38 000
192 «Будівництво та цивільна інженерія» Теплогазопостачання і вентиляція 40 000 20 000 46 000 25 000
Водопостачання та водовідведення 40 000 20 000 46 000 25 000
Гідротехнічне будівництво 40 000 20 000 46 000 25 000

Аспірантура

Архітектурний факультет 75 000
Технічні факультети 55 000 35 000 (заочна)

Підготовче відділення

Повний курс навчання  36 000
Вивчення мови  17 500

Навчання здійснюється українською та російською мовами.

Іноземні громадяни, які зараховані на навчання

забезпечуються місцями в гуртожитках готельного типу: 2-х і 3-х-місні кімнати з
необхідними зручностями.

Foreign citizens, which enrolled on study, are provided by the places in dormitory as a hotel type: 2- and 3-bedrooms with necessary facilities

Вартість проживання в гуртожитку складає/Cost of accommodation in dormitory:     9 600 тисяч гривень на рік.

Для вступу до університету  іноземний громадянин надає наступні документи:

 1. Заяву-анкету/application form;
 2. Оригінал та копію документа про попередню освіту/original and copy of the previous education;
 3. Оригінал та копію документа (додатка до диплому про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін/original and copy of the document (Diploma supplement of education), which contains information about its academic performance on educational disciplines;
 4. Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру)/Certificate of recognition of a foreign certificate of education (during the first academic semester);
 5. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка)/academic certificate issued by higher educational establishment (in a case of transfer or recovery of education);
 6. Копію документа про народження/copy of birth certificate;
 7. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну/Medical certificate of health, certified by an official authority of the country’s health, from which came a foreigner, issued no later than two months before departure to Ukraine;
 8. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства/a copy of the foreigner’s passport or identity document of without citizenship;
 9. Дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги/valid medical insurance policy of Ukraine for emergency medical care;
 10. Флюорографію/fluorography;
 11. 14 фотокарток розміром 3,5х4,5 см/14 photos, size 3.5х4.5 cm;
 12. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності)/copy of identity of the foreign Ukrainians (if available)

Увага! Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 6, 7, 8 мають бути перекладені українською мовою та засвідчені нотаріально.

Прийом документів з 01 липня по 1 листопада за адресою:

   03037  Україна, м. Київ, Повітрофлотський  проспект, 31, кімната 232

(Відділ по роботі з іноземними студентами )

   Тел/Факс:  +38(044)  248-49-01.     

WWW.KNUBA.EDU.UA        knubavmz@ukr.net

knubavmz@knuba.edu.ua