Антикорупційні заходи

Антикорупційна програма Київського національного університету будівництва і архітектури

Повідомлення про прояви корупції

Антикорупційні заходи

 

Повідомлення про прояви корупції

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Київському національному університеті будівництва і архітектури ШИК Василь Петрович, начальник відділу по роботі з іноземними студентами.

 

Увага ! Інформація про прояви корупції серед працівників університету може бути надана Уповноваженій особі  особисто заявником (кабінет № 232), за телефонами: р.т. 245-48-56, вн.т 3-46, на електронну адресу mavukraine@ukr.net

Конфіденційність отримання інформації гарантовано.

 

Роз’яснення Уповноваженої особи:

 

КОЛО ОСІБ КНУБА, ЯКІ ПОДАЮТЬ ЕЛЕКТРОННІ ДЕКЛАРАЦІЇ

 

Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України від 25.01.2017 р. № 2690/39474-0-33-16/11 (офіційний лист) в системі вищої освіти електроні декларації подають:

  • ректор;
  • проректори;
  • головний бухгалтер;
  • начальник планово-фінансового відділу.

 

Про посадових осіб університету – субєктів

електронного декларування

 

Верховна Рада України 21.12. 2016 р. прийняла закон за № 1798-V111 «Про Вищу раду правосуддя».  Цим Законом (набув чинності  з 05.01.2017 р.) внесені зміни до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції». Змінами передбачено, що дія розділу V11 «Фінансовий контроль» не поширюється, зокрема, на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері освіти (крім керівників вищих навчальних закладів  та їх заступників), науки (крім президента, віце-президентів, членів президій та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук, керівників НДІ та інших наукових установ).

 

Міністерство юстиції України листом від 25.01.2017 за № 2690/39474-0-33-16/11         дало роз’яснення, що дія розділу V11 Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється …на посадових осіб закладів освіти ((крім керівників вищих навчальних закладів  та їх заступників).

 

Таким чином,  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та вищеозначеного роз’яснення Міністерства юстиції України,  в Київському національному університеті будівництва і архітектури електроні декларації подають: ректор та його заступники (проректори). З роз’ясненням щодо порядку заповнення електронних декларацій можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НАЗК

 https://nazk.gov.ua/deklaraciya

Подання декларацій про майно та доходи в паперовому вигляді діючим законодавством не передбачено.

 

Звертаю увагу, що кінцевий термін подання декларацій 1 квітня 2017 року. Невчасне подання декларацій тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафів.

 

З більш детальною інформацією про законодавство з питань подання декларацій можна ознайомитись на веб-сайтах за посиланням:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19/paran857#n857

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1444032808006950

   

Інформація з цього питання також викладена в роз’ясненні заступника голови Національного агентства з питань запобігань корупції, з якою можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НАЗК: https://nazk.gov.ua/news/ruslan-radeckyy-rozpochalas-druga-hvylya-e-deklaruvannya

 

Уповноважена особа університету з питань

запобігання та виявлення корупції                                В.Шик

 

Антикорупційна програма

 

Нормативні акти з питань запобігання, виявлення та протидії корупції

 

Закон України «Про запобігання корупції» (ВВР), 2014, № 49,ст..2056

Рішення Агентства з питань запобігання корупції від 02.032017 № 75

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18