Гранти для студентів

1. Загальна інформація. З метою розробки та реалізації стратегії міжнародної діяльності, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, формування позитивного іміджу Університету, розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки засновано сектор міжнародних проектів та програм інформаційно- аналітичного відділу КНУБА. Основними напрямами діяльності сектору є: – підготовка, обробка та збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації; – забезпечення підрозділів Університету інформацією про міжнародні заходи, міжнародні науково-освітні програми, проекти, гранти, конкурси. – сприяння отримання Університетом грантів, стипендій, організація обміну з іноземними партнерам студентами та співробітниками Університету. – надання консультаційної підтримки підрозділам Університету з підвищення ефективності міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки, консультування заявок на гранти. У відповідності до напрямів діяльності сектору та з метою забезпечення підрозділів Університету інформацією, на офіційному сайті Університету започатковано нові підрозділи про міжнародні заходи, міжнародні науково- освітні програми, проекти, гранти, конкурси. З ними можна буде ознайомитись за посиланнями: – http://www.knuba.edu.ua/?page_id=29550 – http://www.knuba.edu.ua/?page_id=29552

2. Контакти. Анна Дмитрівна Гегер, завідувач сектору міжнародних проектів та програм КНУБА – e-mail: annageger@gmail.com

3. Поради для здобуття стипендій.

Топ7 порад для здобуття стипендії

Корисні поради для рекомендаційного листа

4. Ресурси для пошуку освітніх програм та стипендій.

Корисні ресурси для пошуку освітніх програм, грантів та стипендій

Фонди та організації які надають гранти

Ресурси для пошуку стипендій у Канаді

Ресурси для пошуку стипендій у Німеччині

Ресурси для пошуку стипендій у Франції

Ресурси для пошуку стипендій у Бельгії

5. Стипендії та гранти.

Гранти по країнах

Стипендії та гранти для студентів

Конкурси Еразмус+

Fulbright Graduate Student Program (на здобуття ступеня магістра)

Навчання в магістратурі і докторантурі вишів Чехії

6. Конкурси наукових проектів.

Конкурс для молодих науковців

7. Міжнародні науково-освітні програми.

Програми уряду США

Програми Німецької служби академічних обмінів DAAD

Стипендії уряду Мексики для навчання іноземців у 2019 році

8. Міжнародні конференції.

9. Міжнародні конкурси.

10. Новини та оголошення. Участь в міжнародних конкурсах.