Гранти для студентів

1. Загальна інформація. З метою розробки та реалізації стратегії міжнародної діяльності, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, формування позитивного іміджу Університету, розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки засновано сектор міжнародних проектів та програм інформаційно- аналітичного відділу КНУБА. Основними напрямами діяльності сектору є: – підготовка, обробка та збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації; – забезпечення підрозділів Університету інформацією про міжнародні заходи, міжнародні науково-освітні програми, проекти, гранти, конкурси. – сприяння отримання Університетом грантів, стипендій, організація обміну з іноземними партнерам студентами та співробітниками Університету. – надання консультаційної підтримки підрозділам Університету з підвищення ефективності міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки, консультування заявок на гранти. У відповідності до напрямів діяльності сектору та з метою забезпечення підрозділів Університету інформацією, на офіційному сайті Університету започатковано нові підрозділи про міжнародні заходи, міжнародні науково- освітні програми, проекти, гранти, конкурси. З ними можна буде ознайомитись за посиланнями: – http://www.knuba.edu.ua/?page_id=29550 – http://www.knuba.edu.ua/?page_id=29552

2. Контакти. Анна Дмитрівна Гегер, завідувач сектору міжнародних проектів та програм КНУБА – e-mail: annageger@gmail.com

3. Поради для здобуття стипендій.

4. Ресурси для пошуку освітніх програм та стипендій.

5. Стипендії та гранти.

6. Конкурси наукових проектів.

7. Міжнародні науково-освітні програми.

8. Міжнародні конференції.

9. Міжнародні конкурси.

10. Новини та оголошення. Участь в міжнародних конкурсах.