СТИПЕНДІЇ та ГРАНТИ_НАВЧАННЯ

 1. ПЕРША ДЕМОКРАТИЧНА СТИПЕНДІЯ (додаткова інформація у підрозділі АВСТРІЯ) надається студентам, аспірантам і кандидатам наук з усього світу для покриття витрат на навчання або здійснення досліджень за напрямами: природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво.
 1. СТИПЕНДІЇ МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ШКОЛИ МАТЕМАТИКИ (додаткова інформація у підрозділі ІТАЛІЯ). Надаються для участі у літніх курсах для випускників, що бажають продовжувати на­вчання в аспірантурі.
 1. СТИПЕНДІЇ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ІТАЛІЇ (додаткова інформація у підрозділі ІТАЛІЯ). Стипендії надаються українським громадянам, які бажають навчати­ся в Італії або здійснювати науково-дослідницьку роботу в архівах, культурних центрах, бібліотеках, майстернях або на мовних курсах.
 1. СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В БАРСЕЛОНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ (додаткова інформація у підрозділі ІСПАНІЯ). Інститут пропонує 2 стипендії для країн Східної Європи.
 1. ФОНД СТИПЕНДІЙ АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (додаткова інформація у підрозділі АВСТРІЯ). Надає стипендії студентам, випускникам вищих навчальних закладів, аспірантам з усього світу для навчання та здійснення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами: природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії 4 місяці. Подання документів: щороку до 1 березня.
 1. СТИПЕНДІЯ ФОНДУ ПАУЛЯ УРБАНА (додаткова інформація у підрозділі АВСТРІЯ). Стипендія надається Фондом Пауля Урбана випускникам вищих навчальних закладів і аспіран­там з усього світу, які здійснюють дослідження в галузях фізики, механіки та астрономії.
 1. СТИПЕНДІЯ ХЕРДЕРА В РАМКАХ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ АЛЬФРЕДА ТОПФЕРА (додаткова інформація у підрозділі АВСТРІЯ). Стипендія надається випускникам вищих навчальних закладів та аспірантам для навчання і здійснення досліджень в університетах Відня за напрямами: технічні, гуманітарні та соціальні науки, економічні, міждисциплінарні науки, архітектура, образотворче мистецтво. Останній термін подання документів – 30 листопада.
 1. СТИПЕНДІЯ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ “РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ І СХЕМ” (додаткова інформація у підрозділі АВСТРІЯ) надається випускникам вищих навчальних закладів та аспірантам для отри­мання диплому магістра в Університеті прикладних наук Каринтії (Віллах, Австрія) за напрямом електро­техніка та електроніка.
 1. СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЧІВНІНГ, CHEVENING SCHOLARSHIPS (додаткова інформація у підрозділі ВЕЛИКА БРИТАНІЯ). Надається можливість отримати магістерський ступінь або ви­конати короткострокову дослідницьку роботу. Пріоритетними сферами вивчення є: державне управління (включаючи охорону здоров’я та плануван­ня міста); міжнародні відносини (включаючи питання міжнародної безпеки); політологія, політичні дослідження, права людини, громадянське, конституційне і міжнародне право; правозастосування; журналістика (друковані ЗМІ, теле- і радіомовлення); зміна клімату і дослідження довкілля (включа­ючи сталий розвиток, захист навколишнього середовища, планування і менеджмент); енергетична безпека і поновлювані джерела енергії; наукові інновації, спрямовані на забезпечення сталого еконо­мічного розвитку, розвитку економіки й бізнесу, глобальної стабільності клімату; економіка.
 1. УКРАЇНСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА В УНІВЕРСИТЕТІ КЕМБРИДЖУ, Cambridge-Ukraine Studentships (додаткова інформація у підрозділі ВЕЛИКА БРИТАНІЯ). Програма фінансує навчання українців на однорічних курсах магістратури в університеті Кембриджу за однією з 50 гуманітарних спеціальностей.
 1. ФЛАМАНДСЬКА СПІЛЬНОТА (додаткова інформація у підрозділі БЕЛЬГІЯ). Надаються 4 стипендії за спеціальністю для отримання ступеня магістра, кожна з них на 10 місяців. Повідомлення кандидатів про те, що їх відібрано для надання стипендії, відбувається до 1 липня.
 1. ПРОГРАМИ ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ДОСЛІДНИКІВ, MBA, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (додаткова інформація у підрозділіВЕЛИКА БРИТАНІЯ). Основні програми, в рамках яких розподіляються стипендії для навчання на ступінь магістра: Стипендію терміном на один рік надають іноземним студентам _ випускникам університетів для здійснення дослідницької роботи (ORSAS). Британські стипендії Chevening (Chevening Scholarships). Ці стипендії дають можливість отримати ступінь магістра або здійснити короткострокове наукове дослідження. Програма Chevening орієнтована на цілеспрямованих молодих професіоналів, потенційних лідерів, які бажають зробити свій внесок в розвиток України.
 1. СТИПЕНДІЯ ФОНДУ МОНДІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ (додаткова інформація у підрозділі АВСТРІЯ). Надається студентам для навчання у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами: при­родничі, технічні науки, економіка, соціологія. Подання документів – щороку до 31 травня.
 1. ГРАНТИ НА ОТРИМАННЯ СТУПЕНЮ МАГІСТРА (додаткова інформація у підрозділі ІТАЛІЯ) надають студентам в Болонському університеті за напрямком «Міждисциплінарні східноєвропейські дослідження та студії».
 1. ДЕРЖАВНИЙ СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД ГРЕЦІЇ (додаткова інформація у підрозділі ГРЕЦІЯ). Надає стипендії іноземним студентам для навчання на третьому циклі освіти і для постдокторських студій.
 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ (додаткова інформація у підрозділі ШВЕЦІЯ). Стипендії призначені для навчання або здійснення досліджень в університетах і коледжах Швеції. Їх надають студентам базової програми навчання, студентам магістерських програм і аспі­рантам на термін від одного місяця до двох років.
 1. ПРОГРАМА СТИПЕНДІЙ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (додаткова інформація у підрозділі ШВЕЦІЯ). Стипендії для іноземних студентів за програмами підготовки магістрів або аспірантів.
 1. Стипендії за фахом для отримання ступеню магістра (додаткова інформація у підрозділі БЕЛЬГІЯ). Надаються французькою спільнотою незалежно від предмету вивчення. Їх призначено головним чином для студентів четвертого або п’ятого курсів, які володіють фран­цузькою чи англійською мовами на рівні не нижче середнього і розпочали написання дипломної роботи. Стипендії за спеціалізацією надаються в рамках квоти на період від 2 до 8 місяців.
 1. СТИПЕНДІЇ КІПРСЬКОГО БАНКУ РОЗВИТКУ (додаткова інформація у підрозділі КІПР). Кіпрський банк розвитку пропонує низку стипендій для студентів. Кандидати повинні відповідати вимогам, що пред’являються для вступу до Кіпрського міжнародного інституту менеджменту.
 1. ЛІТНІ КУРСИ (додаткова інформація у підрозділі ІТАЛІЯ). Деякі університети та літні школи Італії пропонують стипендії на період з травня до вересня тим, хто хотів би поліпшити знання італійської мови (не початківцям).

Підготовано за матеріалами мережі Інтернет

Координатори:

Вячеслав Михайлович Мухін, начальник інформаційно-аналітичного відділу КНУБА – e-mail: iaviddil_knuba@ukr.net

Анна Дмитрівна Гегер, завідувач сектору міжнародних проектів та програм КНУБА – e-mail: annageger@gmail.com