Наукова діяльність кафедри ЕТ та ЕП

З перших років існування кафедри електротехніки та електроприводу її колективом почалась виконуватись науково-дослідна робота. Велика увага приділялась удосконаленню електричних приводів будівельних машин та підприємств будівельної індустрії. Були виконані наукові роботи, пов’язані з комплексним дослідженням роторного екскаватора ЕРГ-1600(НКМЗ). Запропоновано методи зменшення та гасіння коливань стріли крану засобами автоматики електроприводу.

Суттєві наукові результати отримано при дослідженні транспортерів, що працюють з роторними екскаваторами, пальобійних машин (вібронавантажувачів) та рубільної машини.
Виконані дослідження електроприводів автоматизованих ліній для виготовлення будівельних пластмасових деталей, ефективності частотного керування зануреними електронасосами для водопідіймання.
Досягнуті значні успіхи при розробці математичних і інформаційних моделей автоматизованих систем керування, що дозволило провести дослідження реальних енергетичних мережених систем міст Донецьк, Керч, Феодосія, Сімферополь, Херсон. Розроблено рекомендації по скороченню дії динамічних процесів у мережевих системах. Впроваджено схеми автоматизованого керування електроприводами насосної станції, зв’язку мікро ЕВМ з об’єктом керування, алгоритми та програми моделювання динаміки функціонування насосних агрегатів. Проведено оптимізацію теплових систем одного з житлових масивів м. Херсон. Важливі наукові результати отримано при розробці методів захисту кабельних електричних мереж з напругою вище 6-10 кВ від корозії.
Виконані широкомасштабні наукові дослідження лінійних двигунів для приводу будівельних машин. Розроблено теоретичні передумови по використанню акустичного луно-метода для випробування бутону та проведено дослідження методів дефектоскопії забивних і буронабивних паль, що знаходяться у ґрунті.
У 2001 році при кафедрі електротехніки та електроприводу створена науково-дослідна лабораторія діагностики агрегатів, конструкцій і споруд ( кер. проф. Городжа А.Д.).

Наукова діяльність кафедри

Деякі напрямки досліджень науковців кафедри

Захищено 4 дисертації

Протягом 2014-2019 років співробітниками кафедри опубліковано

Кількість опублікованих статей за роками

2019

15

Scopus

20

2018

20

2017

25

2016

10

Публікації кафедри ЕТЕП

Публікації за роками


2019

 1. Мазуренко Л.І., Шихненко М.О., Джура О.В., Білик О.А. Процеси збудження від акумуляторної батареї та вплив параметрів на робочі характеристики вентильно-індукторного генератора // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: “Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії”. – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – № 1 (1225). – С. 116–120.(посилання)
 2. Bibik O.V., Mazurenko L.I., Shykhnenko M.O. Formation of characteristics of operating modes of switched reluctance motors with periodic load. Electrical engineering & electromechanics, 2019, no.4, pp. 12-16. DOI: 10.20998/2074-272X.2019.4.02(посилання)
 3. Mazurenko L.I., Dzhura O.V., Kramar M.V., Shykhnenko M.O. Wind energy conversion system with induction generators connected to a single static compensator // International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS (MEES), Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk, September 23–25, 2019, pp.(посилання)
 4. Мазуренко Л.І., Джура О.В., Шихненко М.О., Білик О.А., Диннік Л.М. Керування мереженим інвертором в енергосистемах з внутрішньою шиною постійного струму // «Гідроенергетика України».(посилання)
 5. Мазуренко Л.І., Василів К.М., Джура О.В. Імітаційна модель та алгоритм керування автономної гідро-вітрової системи живлення // «Техн. електродинаміка».(посилання)
 6. Василів К.М., Мазуренко Л.І. Математична модель системи асинхронних двигунів головних циркуляційних помп ядерного реактора ВВЕР-1000 атомних електричних станцій // «Електротехніка та електромеханіка»(посилання)
 7. O. Chornyi, S. Buryakovskyy, L. Mazurenko, I. Zachepa, V. Chenchevoi and N. Zachepa. Development of Theory and Practice of the Local Autonomous Power Supply Sources Creation // International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS (MEES), Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk, September 23–25, 2019, pp.(посилання)
 8. Городжа К.А.,Подольцев О.Д., Трощинський Б.А. Електромагнітні процеси в імпульсному електродинамічному випромінювачу для збудження пружних коливань бетонних конструкціях. Технічна електродинаміка, 2019, № 3, с. 23-28.(посилання)
 9. Підземна кабельна лінія електропередачі. Кириленко О.В., Шерба А.А., Подольцев О.Д. Заявка на винахід. 2019 р.(посилання)
 10. Підземна кабельна лінія електропередачі. Кириленко О.В., Шерба А.А., Подольцев О.Д. Заявка на корисну модель 2019 р. Позитивне рішення Листопад 2019 р.(посилання)
 11. Щерба А.А.,Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Магнитное поле подземной кабельной линии и способы его уменьшения. Технічна електродинаміка, 2019, № 5, с. 3 – 9.(посилання)
 12. O. Dobzhanskyi, Eklas Hossain, E. Amiri, R. Gouws, V. Grebenikov, L. Mazurenko, M. Pryjmak, and R. Gamaliia, “Axial-Flux PM Disk Generator with Magnetic Gear for Oceanic Wave Energy Harvesting” IEEE Access, DOI 10.1109/ACCESS.2019.2908348(посилання)
 13. Мазуренко Л.І., Попович О.М., Джура О.В. Особливості побудови і функціонування гідроакумулюючих і вітро-гідроакумулюючих систем // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції “Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті”, м. Київ, НТУУ КПІ, 15 – 16 травня 2019 р. – С. 123–126.(посилання)
 14. Попович О.М., Головань І.В., Поліщук В.О. Обґрунтування параметрів кілець короткозамкненого ротора при комплексному проектуванні асинхронного двигуна за квазітривимірним польовим аналізом і імітаційним моделюванням. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». Х.: НТУ «КПІ», 2019. №1(посилання)


2018

 1. ВАСЕЦЬКИЙ Ю.М., ДЗЮБА К.К., КУЧЕРЯВА І.М., Мазуренко І.Л. THE PENETRATION OF NONUNIFORM ELECTROMAGNETIC FIELD OF CURRENT COUNTER IN CONDUCTING MEDIUM //Технічна електродинаміка 5,2018
 2. Мазуренко І.Л.,ВАСЕЦЬКИЙ Ю.М., ДЗЮБА К.К., КУЧЕРЯВА І.М., Затухання неоднорідного електромагнітного поля струмового контура в електропровідному півпросторі//Технічна електродинаміка 5: 11–14, 2018
 3. I.L. Mazurenko, Yu.М. Vasetsky*, I.М. Kucheriava, K.K. Dziuba ANALYTICAL AND NUMERICAL DETERMINATION OF THREE-DIMENSIONAL QUASI-STATIONARY ELECTROMAGNETIC FIELD OF ALTERNATING CURRENT CONTOUR NEAR THE CONDUCTING MEDIUM
 4. V.A.Glyva1, A.D.Podoltsev2*, B.V.Bolibrukh3, A.V.Radionov4 A THIN ELECTROMAGNETIC SHIELD OF A COMPOSITE STRUCTURE MADE ON THE BASIS OF A MAGNETIC FLUID//Технічна електродинаміка 4,2018
 5. Podoltsev A.D., Glykhenkyi O.I. AS FOR CONCEPTION OF ELECTICAL VOLTAGE IN ELECTRICAL ENGINEERING//Технічна електродинаміка 3,2018
 6. ГЕРЦИК С.М., Городжа А.Д., МИСЛОВИЧ М.В., Подольцев О.Д., СИСАК Р.М., ТРОЩИНСЬКИЙ Б.О. MODELS OF WAVE PROCESSES IN OBJECTS OF LIMITED FORM AND THEIR USE FOR DIAGNOSTICS OF ELECTROTECHNICAL EQUIPMENT//Технічна електродинаміка 2,2018
 7. Мазуренко Л.І., Василів К.М. Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження автономного асинхронного генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги // Техн. електродинаміка. – 2018. – № 5.
 8. Мазуренко Л.І. Василів К.М., Джура О.В. Математична модель і режими роботи асинхронних двигунів власних потреб теплових електричних станцій // Техн.. електродинаміка. – 2018. – №4. – С.79-83.
 9. Мазуренко Л.І., Джура О.В. Математична модель та алгоритм керування автономної нерегульованої вітроустановки з асинхронним вентильним генератором // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КР НУ. – 2018.
 10. Shykhnenko M.O., Mazurenko L.I., Dzhura O.V., Bilyk O.A. Mathematical Model, Research and Improvement of the Switched Reluctance Generator Voltage Stabilization Methods // IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2018. – P.338-342.
 11. M. O. Shykhnenko, L. I. Mazurenko, O. V. Dzhura, O. A. Bilyk. “Mathematical model, research and improvement of the switched reluctance generator voltage stabilization methods”, 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kharkiv, 2018.https://www.aconf.org/conf_157226.html
 12. Глива В.А., Подольцев О.Д., Болібрух Б.В., Радіонов О.В. Тонкий електромагнітний екран композиційної структури на основі магнітної рідини. Конференція «Проблеми сучасної електротехніки» ПСЕ-2018. Київ 5 – 7 червня 2018.
 13. Radionov A., Podoltsev A., Peczkis G. The Specific Features of High-velocity Magnetic Fluid Sealing Complexes. SEALCONF Conference 2018, Wroclaw, 23-24 Wednesday 2018.
 14. Козирський В.В., Подольцев О.Д., Трегуб М.І. Обгрунтування раціональних розмірів магнітопроводу кільцевого ротора вітроелектричного вентильного реактивного генератора. Конференція «Проблеми сучасної електротехніки» ПСЕ-2018. Київ 5 – 7 червня 2018. Ж. Технічна електродинаміка, 2018, № 6.
 15. Золотарев В.М., Белянин Р.В., Подольцев А.Д.Расчет эквивалентных электрических парамеров індуктора индукционной канальной печи. Ж. Електротехніка та електромеханіка, 2018, № 6
 16. Трегуб М.І., Подольцев О.Д., Козирський В.В. Моделювання електромагнітних процесів генератора з біпакетними осердями статора та кільцевим ротором. Науковий вісник НГУ, 2018.
 17. Геращенко В.В. Формування професійної компетентності майбутніх викладачів правознавства у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / ГО «Інститут інноваційної освіти». – Київ. – 2018. – С.19-23.
 18. Геращенко В.В. Формування компетентнісно-орієнтованого викладача правознавства // Міжнародна наукова конференція «Тринадцяті юридичні читання Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національної демократичної революції 1917-1921 рр.)».- Київ, 2018.
 19. Козирський В.В., Подольцев О.Д., Трегуб Б.М. Обгрунтування геометричних параметрів системи вітроелектричного вентильного реактивного генератора. Machinery and 3. Energetics. Journal of Rural Production Research. Ryiv, Ukraine, 2018, V.9, N. 2, p.5-9.
 20. Експериментальне визначення параметрів та дослідження характеристики лінійної машини вібраційної дії // Гірничі, будівельні та меліоративні машини. – 2018.


2017

 1. Мазуренко Л.І., Джура О.В. Автономний асинхронний генератор з двоступеневою конденсаторною системою збудження для живлення однофазного навантаження Гідроенергетика України. – 2017. – №1-2. http://uhe.gov.ua/content/files/hidroenerhetyka-ukrayiny-2017-1-2/3.pdf
 2. Полодьцев А.Д. Компьютерное моделирование грозовых перенапряжений в высоковольтной воздушной линии электропередачи Праці Інституту електродинаміки, Київ, 2017. В.46http://ied.org.ua/ansborn/ansb46.s13.html
 3. Щерба А.А., Подольцев А.Д., Ломко Н.А. Энергоэффективные режимы работы магнитодинамических установок с использованием тиристорных регуляторов напряжения с фазовым управлением Праці Інституту електродинаміки НАНУ, Вип. 48, 2017 http://ied.org.ua/ansborn/ansb48.s15.html
 4. Городжа А.Д., Ловейкін С.О., Ярас В.І. Експертний неруйнівний контроль параметру міцності бетону на стиск в конструкціях монолітного способу виготовлення Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – Вип. 89. КНУБА, 2017
 5. Остапущенко О.П., Човнюк Ю.В., Чередниченко П.П., Діктерук М.Г. Концептуальные основы моделирования волновых процессов в транспортных потоках мегаполисов Науково-технічний збірник. Містобудування та територіальне планування. Київ, КНУБА, 2017, Випуск №65 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf
 6. Мазуренко Л.І., Бібік О.В., Клименко В.Г., Шихненко М.О. Оцінка можливості використання вентильно-реактивного двигуна у складі верстат-гойдалки Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. Наук. Пр. Серія: Електричні машини і електромеханічне перетворення енергії. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 1 (1223). http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2017_1_0.pdf
 7. Остапущенко О.П., _овник Ю.В., Діктерук М.Г. Метод аналізу параметричних коливань та резонансів елементів мостових кранів у _овник_ах їх пуску. Гірн., будів., дор. Та меліорат. Машини: Науково-техн. зб. – 2017. №90
 8. Остапущенко О.П., _овник Ю.В., Діктерук М.Г.. Моделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування за критерієм мінімуму питомої енергії. Гірн., будів., дор. Та меліорат. Машини: Науково-техн. зб. – 2017. №89
 9. Мазуренко Л.І., Джура О.В. Математичне моделювання трифазних трансформаторів на основі еквівалентної схеми заміщення однофазного трансформатора Матеріали ХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті», м. Київ, НТУУ КПІ, 27 –29 вересня 2017 р.
 10. Mazurenko L., Shykhnenko M., Palamariuk H. Modeling of the electric drive of the underground escalator International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, Kyiv, 28.11 – 01.12. 2017.
 11. Mazurenko L., Shykhnenko M., Palamariuk H. Modeling of the pumpjack electric drives processes International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, Kyiv, 28.11 – 01.12. 2017.
 12. Mazurenko L., Shykhnenko M., Palamariuk H. Switched reluctance machines International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, Kyiv, 28.11 – 01.12. 2017.
 13. Radionov A.V., Podoltsev A.D., Radionov A.A. Express-method for determining the quality of a magnetic fluid for operation in the working gap of a magnetic fluid seal. HERLICON+PUMPS-2017. IOP Conf. Serial:Material Sciense and Engineering 233 (2017) 012038, збірник доповідей ХV міжнародної науково-технічної конференції “ГЕРВІКОН+Насоси_2017, Суми. 5-8 вересня, с. 240 – 250.
 14. Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Электротепловые процессы в кабельних линях в переходных режимах и факторы надежности кабельних муфт ХVIII Міжнародна конференція «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХ1 столітті « 27 вересня» КПИ, Киев 2017
 15. Shvets V., Podoltsev O. Modeling of Oscilatory Electromechanical process in linear motor with permanent magnets Kyiv, National University of Construction and Architecture, 2017
 16. Golenkov G., Abbasian Mohsen Substitution scheme of the coaxial-linear motors with axial and radial magnetization vector of permanent magnets International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, Kyiv, 28.11 – 01.12. 2017.
 17. Golenkov G., Abbasian Mohsen Modeling work coaxial-linear motors axial and radial direction of magnetization permanent magnets in dynamic mode International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, Kyiv, 28.11 – 01.12. 2017.
 18. Golenkov G., Bohomolniy S. Automatization of piple dipping process using the vibro-statical device wich is based on coaxial-linear motor with permanent on Kiev city International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, Kyiv, 28.11 – 01.12. 2017.
 19. Ostapuschenko O., Klevtsov M., Levytskyi V. Application of the theory of planning of an experiment when modeling process of electric contact welding International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, Kyiv, 28.11 – 01.12. 2017.
 20. Podoltsev O.D., Kucheryavaya I.M. Multiphysics Circuits for Modeling and Simulation in Electrical Engineering IEEE МЕЕS-2017 «Modern Electrical and Energy Systems» Nolember 15-17 2017, Kremenchuk
 21. Mazurenko L.I., Dzhura O.V., Bilyk A.A., Shihnenko M.O. Switched reluctance generator control system ХХІV INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATED CONTROL. National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev, September 13–15, 2017.
  Бондар Р.П., Подольцев О.Д. Комплексна модель з частотно-залежними параметрами для розрахунку робочих характеристик магнітоелектричного вібратора Технічна електродинаміка, 2017, № 1 http://techned.org.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=1124&Itemid=77
 22. L. Mazurenko, O. Dzhura, S.Shevchuk Transients in a transistor-switched capacitor regulator of a stand-alone induction generator supplying a single-phase load International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk, November 15–17, 2017
 23. Радионов А.В., Радионова А.А., Подольцев А.Д. Экспериментальное исследование динамических процессов в магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле герметизатора вращающегося вала Технічна електродинаміка, 2017, № 2 http://techned.org.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=1142&Itemid=77
 24. Щерба А.А., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Моделирование и контроль длительно протекающих электромагнитных и тепловых процессов в индукционной канальной печи для производства медной катанки Технічна електродинаміка, 2017, № 4 http://techned.org.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=1166&Itemid=77
 25. Барабаш В.А., Подольцев О.Д. Пристрій для вимірювання магнітної сприйнятливості речовин Патент на винахід №115477
 26. Барабаш В.А., Богаєнко М.В., Голенков Г.М., Попов В.С. Спосіб збирання ротора синхронної електричної машини Патент на винахід №114975
 27. Барабаш В.А., Богаєнко М.В., Голенков Г.М., Попов В.С. Спосіб збирання ротора синхронної електричної машини Патент на корисну модель №115007


2016

 1. Л.І. Мазуренко, Р.П. Бондар Навчальний посібник «Основи електротехніки та електроніки» К:. КНУБА, 2016.
 2. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура Математична модель автономного електрогенеруючого комплексу з асинхронними генераторами та єдиним напівпровідниковим перетворюючим збудженням Пр. Ін-ту Електродинаміки НАН України: Зб.наук.пр, №44, 2016.
 3. Л.І. Мазуренко, О.В. Бібік, О.А. Білик, М.О. Шихненко Моделювання режимів та регулювання частоти винтельно-індукторного двигуна з перетворювачем із С-скиданням коливальним поверненням енергії при зміні кутів комутації Вісник НТУ «ХПІ». Срія: Електричні машини та електромеханічні перетворювачі енергії, №11, 2016.
 4. А.В. Ноговицын, А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Турбулентный гидродинамический и тепловой процессы при двухвалковой разливке стали (трехмерное компьютерное моделирование) Процессы литья, 2016, № 2
 5. А.Д. Подольцев Глобальная электрическая RLC цепь системы “кора Земли-атмосфера-ионосфера» и ее резонансные свойства Техническая электродинамика, 2016, № 2
 6. М.А. Щерба, А.Д. Подольцев Распределение электрического поля и плотности тока возле водных включений полимерной изоляции высоковольтных кабелей Техническая электродинамика, 2016, № 1
 7. А.В. Ноговицын, И.Р. Баранов, А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Математическое и физическое моделирование течения расплава при валковой разливке стальных полос. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2016, № 5 Металлургическая и горнорудная промышленность. 2016, № 5
 8. Р.П. Бондар Визначення параметрів заступної схеми лінійного магнітоелектричного вібратора Журнал «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» №87
 9. Г.М. Голенков, Д.І. Пархоменко Частотні характеристики коасксіально-лінійного двигуна з магнітною пружиною Технічна електродинаміка, 2016, № 2
 10. М.В. Корнієнко, Г.М. Голенков, А.В. Ковальчук Про можливості резонансного заглиблення арматурного каркасів в буроін’єкційні палі Будівельні конструкції. Збірник наукових праць в двох книгах. Кн.2
 11. Г.М. Голенков, Д.И. Пархоменко Предварительные производственные испытания коаксиально-линейного двигателя возвратно-поступательного движения с постоянными магнитами Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA’2016)
 12. В.І. Ярас Хвильова енергетична установка Патент на корисну модель UA №106406 U від 21.04.2016
 13. Л.І. Мазуренко, О.В. Бібік, О.А. Білик, М.О. Шихненко, В.Г. Клименко Спосіб стабілізації частоти обертання вала вентильно-індукторного двигуна Патент на корисну модель №107247
 14. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, Л.М. Диннік Електрогенеруюча установка з регулятором напруги внутрішньої мережі Патент на корисну модель №105830
 15. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, Л.М. Диннік Електрогенеруюча установка з багатообмотковим асинхронним генератором Патент на корисну модель №105831
 16. В.А. Барабаш, М.В.Богаенко, О.Д. Подольцев Пристрій для вимірювання магнітної сприйнятливості речовин Патент на корисну модель №108498, Бюл. № 14 2016


2015

 1. А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Мультифизическое моделирование в электротехнике (монография) К.Ин-т электродинамики НАН Украины, 2015.
 2. А.Д. Городжа Л. І. Мазуренко О. Д. Подольцев Загальна електротехніка: навч. посіб. для студентів електротехн. спец. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації Київ: КНУБА, 2015.
 3. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, В.І. Романенко Математична модель вітроелектричної станції та алгоритм керування веденим асинхронним генератором в режимі роботи на мережу постійного струму Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб.наук.пр. – К.: ІЕД НАНУ. – 2015. – №40.
 4. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, В.В. Гребеніков,О.М. Попович, В.І. Романенко, І.В. Головань, Ю.В. Шуруб, О.В. Бібік, М.В. Приймак Моделювання і алгоритми керування електромеханічних перетворювачів енергії та систем на їх основі Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб.наук.пр. – К.: ІЕД НАНУ. – 2015. – №41.
 5. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура В.І. Романенко Вдосконалення алгоритмів керування та дослідження динамічних процесів асинхронних генераторів працюючої на мережу постійного струму вітроелектричної станції Вісник НПУ «ХПІ» Тем. Випуск. Електричні машини і електромеханічне перетворення енергії. – 2015. Вип. 5.
 6. Л.І. Мазуренко, В.І. Романенко, О.В. Джура Технічна реалізація та експериментальне дослідження асинхронного генератора з вентильним збудженням та векторним намагнічуванням Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського №6. 2015Л.І. Мазуренко,
 7. О.А. Сакович Автономні джерела енергії з турбодетандером Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада.
 8. Л.І. Мазуренко, О.А. Титенко Автономне джерело зварювальної дуги з керованим випрямлячем Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада.
 9. Л.І. Мазуренко, І.М. Цілуйко Синхронні генератори з постійними магнітами для автономних енергоустановок Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада.А.Д. Подольцев, И.Н.Кучерявая Мультифизическое моделирование электротехнических устройств Технічна електродинаміка, №2, 2015
 10. А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Мультифизические процессы в области включения в полиэтиленовой изоляции силового кабеля (трехмерное моделирование и эксперимент). Технічна електродинаміка, №2, 2015.
 11. А.В. Ноговицын, А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Трехмерное моделирование гидродинамических процессов в двухвалковом кристаллизаторе при различных способах подачи металла Праці Інституту електродинаміки НАН України. Зб.наук.праць Київ: ІЕД НАНУ, вип.40, 2015.А.А. Щерба, А.Д.
 12. Подольцев, И.Н. Кучерявая Исследование процессов высокочастотного индукционного нагрева и плавления проводящих заготовок с учетом распределения плотности тока в витках индуктора Праці Інституту електродинаміки НАН України. Зб.наук.праць Київ: ІЕД НАНУ, вип.40, 2015.А.В. Ноговицин, А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Численное моделирование турбулентного течения расплава в двухвалковом кристаллизаторе с щелевым питателем Процесы литья, №2 (110), 2015.А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Мультифизическое моделирование процессов индукционного нагрева и плавления проводящих загоиовок с концентратором магнитного потока Электронное моделирование, Том 37, №4, 2015V.K. Malyutenko,
 13. A.D. Podoltsev, O.Yu. Malyutenko Current crowding impact at spatially and temporarily thermal characters. Journal of Applied Physics 118(15): 153105:\October 2015.
 14. А.В.Ноговицын, А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая Численное моделирование гидродинамических и тепловых процессов при непрерывной двухвалковой разливки стали. Металл и литье Украины, 2015, №3О.Д. Подольцев, В.В Швець Моделювання вібраційних процесів в лінійному двигуні при зануренні у в’язку суміш Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада 2015 року.
 15. Р.П. Бондар Електромеханічні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Частина 1. Журнал «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» № 85
 16. Р.П. Бондар Електромеханічні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Частина 2. Журнал «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» № 8
 17. Г.М. Голенков, Д.І. Пархоменко Коаксіально-лінійний двигун з магнітною пружиною для вібраційних пристроїв будівельних машин та механізмів. Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» 22-23 жовтня 2015 року. ХПІ. Харків
 18. Г.М. Голенков, Д.И. Пархоменко Моделирования эквивалентной жестокости магнитной пружины вибровозбудителя на основе коаксиально-линейного двигателя. Науково-практичний журнал «Електротехніка та електромеханіка».Index.Copernicus №6 2015 р.
 19. Г.М. Голенков, Аббасіан Мосхен Електротехнічна система на основі коаксіального двигуна з радіальним вектором намагнічування постійних магнітів для вібраційного обладнання. Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» 22-23 жовтня 2015 року. ХПІ. Харків
 20. Г.М. Голенков, Аббасіан Мосхен Дослідження розподілу максимальних значень магнітної індукції на поверхні бігуна на КЛД-ПМ Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада.
 21. Г.М. Голенков, Аббасіан Мосхен Схема замещения коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов Національний технічний університет «ХПІ», Харків, 2015. Вісник наукових праць №5 2015 р.
 22. Г.М. Голенков, С.К. Кучеренко Електромеханічна система на основі коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами для ущільнення бетонної маси Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада.
 23. Г.М. Голенков, В.В. Бєлова Вентильно-індукторний привод для ескалаторів станцій метрополітену Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада.
 24. М.В. Корнієнко, Г.М. Голенков, В.П. Голуб Про можливість регульованого підходу при віброущільненні ґрунтів Основи та фундаменти. випуск №31, 2015 р.
 25. І.М Кравченко, Д.О. Ярко Розробка системи орієнтування сонячних панелей Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ 26-27 листопада.
 26. В.І. Ярас, С.О. Ловейкін Інструментальні обстеження. Міцність бетону. Розрив ланцюжку. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Технічне керування в будівництві».Т.5 20-22 липня 2015 року. Київ
 27. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, Л.М. Диннік Електрогенеруюча установка з багатообмотковим асинхронним генератором Патент на корисну модель №U201508584 від 04.09.2015
 28. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, Л.М. Диннік Електрогенеруюча установка з регулятором напруги внутрішньої мережі Патент на корисну модель №U201508585 від 04.09.2015
 29. Ю.В. Моісеєв, В.І. Дубодєлов, К.С. Богдан, М.А. Слажнєв, О.Д. Подольцев Спосіб управління перемішуванням металевих розплавів Патент на винахід № 108109 Бюл.№6, 2015р.


2014

 1. Л.І. Мазуренко, О.М. Попович, С.П. Шевчук, В.О. Поліщук Підвищення енергоефективності систем утилізації енергії вітру при інтеграції вітроенергетичних установок і гідроелектростанції. Енергетика: економіка, технології, екологія. НТУ «КПІ», ІЕЕ.-2014.- Випуск №3.
 2. Л.І. Мазуренко, В.В. Гребеніков, О.В. Джура Розвиток теорії, вдосконалення математичних моделей, дослідження електричних машин і електромеханічних систем. Пр. І-ту електродинаміки НАН України: зб.наук.пр. – 2014.- Випуск №38.
 3. Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, В.І. Романенко Моделирование автономной энергосистемы с асинхронными генераторами. ВІСНИК НТУ «КПІ» Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. (№38). Х.НТУ «ХПІ», 2014.
 4. А.В. Радіонов, О.Д. Подольцев Магнитожидкостные герметизаторы как средство повышения экологической безопасности технологического оборудования ГЭС. Гідроенергетика України, 2014, № 2 – 3
 5. L.Bubnovskaya, A.Belous, S.Solopan, A.Kovelskaya, L.Bovkun, A.Podoltsev, I.Kondratenko, S.Osinsky. Magnetic fluid hyperthermia of rodent tumors using manganese perovskite nanoparticles. Journal of nanoparticles, 2014, N 278761.
 6. A.D. Podoltsev, I.N Kucheryavaya Multiscale and Multiphysics Simulation in Electrical Engineering. Доповідь на Міжнародної конференції ПСЕ 2014 , Київ, 2 – 5 Червня 2014 р.
 7. Г.М. Голенков, Аббасян Мохсен Электромеханические характеристики коаксиально-линейного двигателя с аксіальним и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов. Техн. електродинаміка. 2014. №3
 8. Г.М. Голенков Д.І. Пархоменко Електромеханічні тягові характеристики коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами та магнітним підвісом. Журнал «Технічна електродинаміка» ІЕД НАН України №6, 2014.
 9. Г.М. Голенков, Аббасян Мохсен Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов. Електротехніка і Електромеханіка. 2014. №1
 10. Г.М. Голенков, В.А. Барабаш, М.В. Богаєнко, В.П. Голуб, В.С. Попков Збуджувач коливань. Патент на винахід №105996 10.07.2014
 11. Г.М. Голенков, В.А. Барабаш, М.В. Богаєнко, В.С. Попков Осердя статора електричної машини. Патент на корисну модель №87347 10.02.2014.
 12. Г.М. Голенков, Аббасян Мохсен Моделирование работы коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов при динамическом режиме. Электротехника и электромеханика науково-практичний журнал. – Харьков. ХПИ, 2014.-Вип.6
 13. Г.М. Голенков, Аббасян Мохсен Моделирование работы коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов при динамическом режиме. Міжнародний симпозіум. Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. 2014.
 14. Г.М. Голенков,Аббасян Мохсен Моделирование распредиление магнитной индкуции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов. Электротехника и электромеханика науково-практичний журнал. – Харьков. ХПИ, 2014.-Вип.1/2014
 15. Р.П. Бондар, І.С. Чеботарун, О.Д. Подольцев Моделювання динамічних характеристик нелінійної коливальної системи із магнітною пружиною. Електротехніка і Електромеханіка. 2014, № 2
 16. Р.П. Бондар Енергетичні характеристики вібратора з приводом від лінійного двигуна з неявно-полюсним якорем. Електротехніка і електромеханіка. НТУ «КПІ». Харків, 2014/5.
 17. Р.П. Бондар Динаміка двомасової вібраційної системи з приводом від магнітоелектричного лінійного двигуна. «ВІСНИК КНУ ім. М. Остроградського». Кременчук, 2014/4 (87).
 18. Р.П. Бондар Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора. Гірничі, будівельні та меліоративні машини

Патенти:

 1. Г.М. Голенков, В.А. Барабаш, М.В. Богаєнко, В.П. Голуб, В.С. Попков. Збуджувач коливань. Патент на винахід №105996 10.07.2014.
 2. Ю.В. Моісеєв, В.І. Дубодєлов, К.С. Богдан, М.А. Слажнєв, О.Д. Подольцев. Спосіб управління перемішуванням металевих розплавів. Патент на винахід № 108109 Бюл.№6, 2015р.
 3. Подольцев О.Д., Голенков Г.М. та ін. Патент на корисну модель №79980 від 13.05.2013.«ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАНУРЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ»
 4. Подольцев О.Д., Голенков Г.М. та ін. Патент на корисну модель №79981 11.11.2013.««ЗБУДЖУВАЧ КОЛИВАНЬ»
 5. Підземна кабельна лінія електропередачі. Кириленко О.В., Шерба А.А., Подольцев О.Д. Заявка на винахід. 2019 р.
 6. Підземна кабельна лінія електропередачі. Кириленко О.В., Шерба А.А., Подольцев О.Д. Заявка на корисну модель 2019 р. Позитивне рішення Листопад 2019 р.
 7. Ярас В.І., Хвильова енергетична установка. Патент на корисну модель №106406 Зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2016