Молодіжна наукова рада КНУБА

ПОЛОЖЕННЯ про Молодіжну Наукову Раду КНУБА

СКЛАД Молодіжної Наукової Ради КНУБА

        Метою діяльності Молодіжної наукової ради є активізація та сприяння професійному росту молодих науковців КНУБА, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих вчених та залучення їх до ефективної популяризації освітніх процесів, що відбуваються в стінах університету.

         Головна ідея діяльності сучасної Молодіжної наукової ради КНУБА – це формування молодіжного наукового потенціалу в Університеті, здатного якісно вирішувати організаційні, освітні, наукові питання та при цьому мати платформу і можливість для реалізації своїх ідей та себе як особистості.

            Молодіжна наукова рада КНУБА повинна стати рушійною силою впровадження новітніх і сучасних форм та підходів до освіти і науки в університеті та будівельній галузі.

Напрями діяльності МНР

* Організація та проведення конференцій

* Організація здобуття грантів та їх науковий супровід

* Організація семінарів, круглих столів

* Міжнародне співробітництво та проекти наукового обміну кадрами

* Виявлення талановитої молоді

* Підтримка працевлаштування студентів та аспірантів

* Співпраця з роботодавцями в будівельній галузі

* Організація доосвіти для успішного працевлаштування

* Підтримка публікаційної активності серед молодих вчених та аспірантів

* Сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень та колаборації науковців

* Співробітництво з науковими товариствами університетів-партнерів

* Інформування молодих вчених про наукові заходи

* Надання консалтингових послуг молодим вченим

* Інформаційна підтримка сайту Молодіжної ради та соціальних мереж

* Впровадження нових методик викладання дисциплін

* Впровадження дистанційної освіти та online-освіти серед молодих викладачів

* Навчання лекторської майстерності молодих викладачів

* Організація тренінгів, вебінарів, тощо

* Організація благодійних заходів

* Організація наукових заходів для школярів

* Участь у соціальних державних програмах

* Пошук спонсорів та партнерів

* Організація художніх виставок

* Сприяння залучення молодих викладачів до культурного та спортивного життя в університеті

* Проведення літературних вечорів

* Організація дозвілля молодих вчених

* Організація зустрічей з видатними науковцями та митцями

* Проведення бізнес-ігор, кейсів, тощо

* Організація проектів саморозвитку молодих вчених

* Налагодження та підтримка контактів зі студентами та педагогічним колективом

* Співпраця з державними органами, науковими, громадськими організаціями

* Пошук нових форм роботи молодих вчених університету

Київ 03037, Повітрофлотський проспект 31, ауд. 319 а

e-mail: mnrknuba@ukr.net

тел: +380442415580,   моб: +380500212924

Facebook