Наука за розкладом

Виступ ректора на засіданні Академії будівництва

Наука – це особлива сфера праці і творчості, яка приховує ще не розгадані таємниці буття і цим притягує нездоланно. Це свого роду – тяжіння непереборної сили. Прагнення досягти своєї мети у наукових розробках заслуговує на всіляку повагу та визнання. І я пишаюся тим що науково-дослідна робота, яка здійснюється в стінах нашого університету, вносить значний вклад у вітчизняну науку. Ми намагаємося розвивати цей напрямок, всіляко підтримуємо бажання молоді займатися наукою, адже в усі часи існувала потреба в омолодженні кадрів. І сьогоднішній стан наукового та викладацького складу – не виняток. Для підготовки докторів та кандидатів наук ми розробили спеціальну   програму, яка   заохочує молоді кадри займатись науковою діяльністю. Їм надається необхідна підтримка, зокрема у вивченні іноземних мов, публікації наукових напрацювань. Ми плануємо зробити в КНУБА свою поліграфію, щоб наші науковці могли друкувати   статті не за власний рахунок. Я вважаю , що на таку справу не треба шкодувати коштів, адже це сприяє підвищенню   авторитету КНУБА, дає можливість нашим науковцям показати себе світові , бути в курсі останніх досягнень . Отже, ми стимулюємо наших аспірантів, викладачів та науковців публікувати більше наукових статей та робіт. І така практика дає свої результати: лише за 2017 рік захищено 7 докторських та 25 кандидатські дисертації, видано близько 800 наукових публікацій, у тому числі 17 монографій. В університеті діють редколегії 22 фахових наукових збірників. Наші вчені та аспіранти друкують свої наукові розробки в міжнародних виданнях, беруть участь у престижних конференціях. Приємно, що   деякі такі заходи відбуваються в стінах нашого університету: так за минулий рік у КНУБА відбулося 18 міжнародних науково-практичних конференцій, де   активними учасниками були наші професори, доценти, аспіранти та студенти.

Із  понад  1000 науково-педагогічних працівників КНУБА кожен шостий – доктор наук, професор, близько половини становлять  кандидати наук, доценти. У складі  університету – 6 науково-дослідних інститутів, 11 науково-дослідних лабораторій, випробувальний та інжиніринговий центри, наукова бібліотека. В їх діяльності ми керуємось принципом доцільності, адже сьогодні   перемагає той, хто випереджає час. Ми ввели в практику заслуховування керівників кафедр та наукових підрозділів на засіданнях ректорату з питань відповідності сучасним вимогам розвитку освіти і науки.

В лабораторії 3-D моделювання

Тому  ми відкриваємо інститути та лабораторії за новими напрямками та закриваємо неактуальні та застарілі. Моя позиція в таких питаннях однозначна: якщо ми створюємо щось нове –  факультет, аудиторію, навчальний клас  чи лабораторію – це повинно бути на найсучаснішому  рівні з урахуванням останніх досягнень техніки та запровадженням новітніх технологій. Адже, неможливе сьогодні стане можливим завтра. Такими доводами було продиктовано відкриття нового факультету урбаністики та просторове планування.  Найближчим часом плануємо відкрити  в університеті новітню науково-дослідну лабораторію води. Великі надії покладаємо на Молодіжну вчену раду, яку нещодавно очолила Ірина Івахненко, кандидат економічних наук, заступник директора Інституту інноваційної освіти КНУБА.

Втім, разом  з оснащенням має вдосконалюватись і  навчальний процес. Викликає певну незадовільність сьогоденній стан вищої освіти. Основна причина – відірваність навчання як від практичних потреб сучасного життя, так і від новітніх наукових  досягнень. Саме тому я вже давно виношую ідею  нової моделі організації навчального  процесу, з залученням  роботодавців і науковців. Наука має насичувати навчальний процес новітніми тенденціями та ідеями, а роботодавці – надавати майданчик для практичної адаптації майбутніх випускників, а також – для апробації наукових розробок. І я сподіваюсь, що з часом ми зможемо в повній мірі реалізувати ці плани. Адже  мета у нас – шляхетна, саме така, про яку відомий англійський вчений та філософ Френсіс Бекон сказав:  «Справжня і законна мета всіх наук полягає в тому, щоб наділяти життя людське новими винаходами і багатствами».

 

Ректор КНУБА                                                                               П.Куліков

Шлях до КНУБА