НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА

Навчально-методична та організаційна робота кафедри

Навчально-методична та науково-дослідна робота  кафедри спрямована  на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів з урахуванням поточних змін, пов’язаних з оновленням Господарського, Податкового та Бюджетного Кодексів; законодавчих та нормативних актів з введенням нових національних стандартів України, зокрема, з питань ціноутворення у будівництві; форм статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності тощо.

Кафедра забезпечує викладання 39  навчальних дисциплін, а саме: Економіка будівництва; Основи економіки будівництва; Економіка підприємств та маркетинг; Економіка підприємств  будіндустрії; Економіка систем водопостачання  та водовідведення; Економіка і бізнес; Економіка підприємства; Економіка і фінанси підприємств; Економіка природокористування; Економіка праці; Економічна оцінка нововведень; Фінанси підприємств; Фінансовий менеджмент; Фінансово-економічна діяльність; Фінанси; Фінанси, гроші та кредит; Гроші і кредит; Облік і аудит; Облік і аудит на підприємствах ТБКВіМ; Статистика; Основи статистики; Економіко-математичні методи та моделі у будівництві; Економічний ризик і методи його вимірювання; Основи біржової та банківської діяльності; Організація, управління та економіка проектування; Практикум складання кошторисної документації; Ціноутворення  у будівництві; Управління витратами; Мікроекономіка; Техніко-економічний аналіз; Техніко-економічний аналіз виробничої і господарської діяльності підприємства; Теорія економічного аналізу; Основи підприємницької діяльності; Спецкурс випускаючої кафедри; Лекції ФПК; ДЦП ЕК: Мікроекономіка; ДЦП ЕК: Економічний аналіз; ДЦП кафедри ЕКБ; Спецкурс кафедри ЕКБ.

Всі робочі програми з дисциплін, що читаються викладачами кафедри, забезпечені навчально-методичними матеріалами з урахуванням вимог Болонського освітнього процесу, що систематично поновлюються і перезатверджуються.

На базі кафедри працює структурний підрозділ обладнаний сучасними ПК, комп’ютерний клас а. 320, у якому проводяться заняття для  студентів з вивчення сучасних програмних комплексів по формуванню ціноутворення та економічним розрахункам у будівництві, а саме   ПК «АВК» та «ІВК», «Тендер-Контракт», «Будівельні технології» тощо.

За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано 450 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 8 навчальних посібників.  Значна увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів.

Перелік методичних вказівок, конспектів лекцій, підручників, які використовуються в навчальному процесі можна переглянути та завантажити  за посиланням: https://plus.google.com/u/0/collection/kl9iVE

 

 

 

 

 

Науково-дослідна робота кафедри

Викладачі, аспіранти та студенти досліджують та працюють за такими напрямками наукової діяльності кафедри:

 • Фінансова стабільність будівельних підприємств і фактори її забезпечення;
 • Формування і ефективне використання людського потенціалу на будівельних підприємствах;
 • Фінансово-економічні механізми підвищення ефективності і розвитку будівельних підприємств;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Моніторинг кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стимулювання його розвитку;
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність будівельних підприємств та її ефективність;
 • Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення конкурентоздатності будівельних підприємств;
 • Управління обіговими коштами будівельних підприємств;
 • Економіко-математичні методи та моделі у будівництві;
 • Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підприємств;
 • Проблеми методології та методи оцінки ефективності інвестицій;
 • Перспективи розвитку будівельної науки, освіти та маркетингові дослідження освітніх послуг;
 • Стан та перспективи розвитку будівельного комплексу;
 • Удосконалення системи ціноутворення у будівництва та техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

Переглянути інформацію о наукової діяльності викладачів кафедри економіки будівництва  на  GOOGLE Академія можна за посиланням https://plus.google.com/u/0/collection/gG7iVE

 

 

Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри економіки будівництва

2019

  1. Л.В. Сорокіна, А. Ф. Гойко, В.А. Скакун. Емпіричне оцінювання безпеки економічного розвитку підприємств будівництва: європейський аспект. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.3-18.
  2. Шапошнікова І.О. Рейтингове моделювання первинного ринку житлової нерухомості України. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.25-35.О.С.
  3. Рубцова, Т.Є. Кіщенко. Проблеми імплементації МСФЗ в діяльність будівельних підприємств України. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.36-39.
  4. Н.В. Боліла, Л.В.Гусарова. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.40-44.
  5. К.В. Крикун, С.Л. Оліферук, А.С. Рязанов, Н.Б. Сердюченко. Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.45-50.
  6. К.І.Шевчук, С.В. Павлій. Економічна довіра як передумова забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.113-118.
  7. О.В. Скрипник. Факторний аналіз цін на ключові сировинні товари для виготовлення будівельних матеріалів та вирбів в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.119-128.
  8. П.А. Сапіга, К.В. Миколенко. Рейтингова оцінка учасників ринку будівництва інженерних мереж м.Києва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.129-136.
  9. О. С.Гриценко, О. М.Саченко, О. О.Клименко, В.П.Власюк. Суть лізингу, оренди: можливості і переваги. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.146-155.
  10. К.В.Ізмайлова. Економічна експертиза інвестиційного проекту «Доходний будинок». Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.156-163.
  11. Т.О. Помазуновська, Т.Ю. Цифра. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі у період 2012-2017 роки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.174-182.
  12. А.А. Моголівець. Ділові цикли в будівельній галузі: виявлення, аналіз, оцінка. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40 (економічний). 2019. С.183-189.
  13. Бєлєнкова О.Ю. Оперативний контролінг як засіб підвищення ефективності будівництва. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с.114-115.
  14. Боліла Н.В., Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є. Проблеми забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 115.
  15. Галунка О.Д., Запєчна Ю.О. Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 117-118.
  16. Гумега В.В., Бєлєнкова О.Ю. Концепція внутрішнього аудиту. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 119-120.
  17. Демяненко О.О. Основні засади щодо формування персонального складу служби інженера-консультанта. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 120.
  18. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С., Сердюченко Н.Б. Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 126-127.
  19. Моголівець А.А. Вплив циклів кітчина на фінансову стійкість будівництва. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 128-130.
  20. Рубцова О.С. Тенденції реформування бухгалтерського обліку будівельних підприємств відповідно до МСФЗ. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 131-132.
  21. Росинський А.В. Впровадження CRM-системи як засіб підвищення конкурентоспроможності девелоперської компанії. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 132-133.
  22. Сапіга П.А. Формування корпоративної соціальної відповідальності як спосіб забезпечення стратегічної конкурентоспроможності будівельного підприємства. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 133-134.
  23. Скрипник О.В. Факторний аналіз цін на вапно, цемент та гіпс в Україні. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 135-136.
  24. Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Скакун В.А. Емпіричне оцінювання безпеки економічного розвитку підприємств будівництва: європейський аспект. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 136-137.
  25. Стеценко С.П., Цифра Т.Ю. Міжнародний рейтинг доступності житла та місце у ньому України. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 137-138.
  26. Цифра Т.Ю., Чинчик А.А. Аналіз виконання державної програми «доступне житло» у 2010-2017 рр. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 139-140.
  27. Шумак Л.В., Гриценко О.С. Особливості визначення кошторисної вартості на проектні роботи за кордоном. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 142-143.
  28. Драгомін А.Ю., Закорко П.П., Кулик М.М. Огляд поточного стану діяльності еско в країнах Азії. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 183-184.
  29. Козенко В.С., Бєлєнкова О.Ю. Ресурсне забезпечення як основа формування ціни будівельної продукції. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 188-189.
  30. Лацік О.Є., Цифра Т.Ю. Фінансове забезпечення діяльності будівельної компанії. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 191-192.
  31. Помазуновська Т.О., Цифра Т.Ю. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі у період 2012-2017 роки. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 199-200.

2018

  1. Розробка економічних підходів до формування та оцінки стратегії будівельних підприємств. Цифра Т.Ю, Запєчна Ю.О. Гриценко О.С. / Технологічний аудит та резерви виробництва. Економіка підприємств — № 1/4(39), 2018, c. читати далі
   Development of economic approaches to the formation and evaluation of the strategy of construction enterprises / Tetiana Tsyfra, Yuliya Zapechnaya, Olexandr Gritcenko / Technology audit and production reserves. Economics of enterprises. Vol 1, No 4(39) (2018)   читати далі 
  2.  Крикун К.В., Оліферук С.Л. Економіка підприємств будіндустрії. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за всіма формами навчання. (перевидання) К.КНУБА, 2018.
  3. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Запєчна Ю.О. Рязанов А.С. Стратегія повного госпрозрахунку як основа економічної стабільності і конкурентоспроможності виробництва (підприємства). Збірник « Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» К.КНУБА, 2018.
  4. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Шевчук К.І., Сердюченко Н.Б. Економічні інструменти управління ефективністю і конкурентоспроможністю виробництва (підприємства). К.: НДІБВ «Будівельне виробництво», 2018 р.
  5. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Сердюченко Н.Б. Засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. К.: «Ефективна економіка» , 2018 р. читати далі
  6. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів, як засіб попередження банкрутства будівельного підприємства. «Scientific research: global and local perspectives», Dublin, Ireland, 2018 р. читати далі
  7. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Структуризація статей і елементів собівартості з метою зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика” Полтава 2018 р. читати далі
  8. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С., Сердюченко Н.Б. Економічні механізми забезпечення отримання необхідного прибутку підприємства. Міжнародна науково-практична конференція “BUILD – MASTER – CLASS – 2018”, Київ, КНУБА 2018 р. читати далі

2017

 1. Оцінювання концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та київської області.  Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О. / Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал No6(192) 2017 с. 196-204    читати далі

  Evaluation of concentration at primary real estate market in Kyiv and Kyiv region.  Bielienkova O.Yu., Tsyfra T.Yu., Zapechna Yu.O. / Actual problems of economiics. Scientific economic journal  #6((192)), 2017 читати далі

 2. Економіка будівництва. Спецкурс випускової кафедри. Методичні вказівки до економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальності 192  “Будівництво та цивільна інженерія” всіх форм навчання/ К.В. Ізмайлова.-К.: КНУБА, 2017 . – 32 с.
 3. Управління борговою безпекою будівельного підприємства на засадах дейтамайнінгу / Л.В. Сорокіна, А.Ф. Гойко, В.А. Скакун // Міжвідомчий наук.-тех. зб. «Будівельне виробництво».-Вип.63.- К.:БП  НДІБП, 2017. – с.24-31.
 4. Оцінювання концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської області / О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Ю. О. Запєчна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 6. – С. 196-203.
 5. Шевчук К.І. Економіка будівництва. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціалізації “Теплогазо-постачання і вентиляція”. КНУБА 2017. с.40.
 6. Шевчук К.І. Основи кошторисного нормування у будівництві Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціалізації “Вартісний інжиніринг у будівництві” . КНУБА 2017. с.30.
 7. Шевчук К.І. Економіка підприємств та маркетинг. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.010104 “Професійна освіта. Машинобудування” 2017.
 8. Оцінювання концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської області / О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Ю. О. Запєчна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 6. – С. 196-203.107.
 9. Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні /Т.Ю. Цифра// Будівельне виробництво, – 2017. – № 62/2 – С.45-48
 10. Т.Ю. Цифра Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані енергоефективні технологогії в архітектурі та будівництві», -К.КНУБА, 13-15 квітня 2017
 11. Т.Ю. Цифра VI Міжнародна науково-технічна конференція “Нові технології в будівництві” 24 – 26 травня 2017 р.  м. Київ
 12. Т.Ю. Цифра IV Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія і принципи ціноутворення в будівництві. Інноваційні технології в будівельній галузі та їх впровадження. BIM-технології», 24-25 травня 2017р. м. Мінськ, Республіка Білорусь.
 13. Т.Ю. Цифра Загально-украінська науково-практична конференція ”Визначення ватості обєктів будівництва,проектних,ремонтно-будівельних,монтажних робіт із застосуванням сучасних технологій та матеріалів. Ціноутворення, управління, документообіг у будівництві-2017., Івано-Франківськ, 27-29.05.2017
 14. Особливості управління будівельною організацією на зруйнованих територіях Кулик М.М., Кулик Т.Р. Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія: Економіка: зб. наук. пр.Вид-во МДУ, 2017.-Вип. 1(7). – 218с. (С.150-153) Фахове видання
 15. Кулик М.М. Тези доповіді та участь у Міжнародній  науково-практичній конференції Мукачівського державного університету. Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики  22-23 березня 2017 р

 

 2016

 1. Ізмайлова К.В. Вплив нематеріальних активів, інтелектуальної складової їх вартості, технічних засобів ІТ, підприємства на темпи зростанні чистого доходу . Будівельне виробництво 61/2, 2016 р.
 2. Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії// П.П. Закорко, О.С. Гриценко, Ю.О. Запєчна, Гао Шаоцін/ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – 2016. –  Вип. 61.
 3. Розвиток вартісного інжинірингу// К.І. Шевчук, П.П. Закорко, О.К. Шевчук/ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – 2016. –  Вип. 61.
 4. Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу/ О.С. Гриценко, П.П. Закорко, Ю.О. Запєчна, К.І. Шевчук// Ефективна економіка – 2016.
 5. Сутність і зміст визначень операційного ризику О.С. Гриценко, П.П. Закорко, Ю.О. Запєчна, М.Є. Нестеренко Управління розвитком складних систем – 2016
 6. Економіка будівництва: метод.вказівки до контр. роботи “Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками” та виконання економічної частини дипломних проектів спец-ті 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /  С.М. Салабай, С.П. Стеценко, А.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова, О.С. Гриценко, О.Ю. Бєлєнкова, Т.Ю. Цифра, І.О. Шапошнікова. – К.: КНУБА, 2016 . – 22 с.
 7. Кіщенко   Т. Є. Тези доповіді на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент. – К.: КНУБА, 2016.
 8. Т.Ю. Цифра Друга Міжнародна науково-практична конференція «Технічне регулювання у будівництві», К.:КНУБА, 2016.
 9. Т.Ю. Цифра Друга Міжнародна науково-практична конференція «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» К.:КНУБА,03-06 листопада 2016
 10. Т.Ю. Цифра Міжнародна Конференція «FIDIC Contracts & Transposition of New Directives on Public Procurement.National FIDIC day».м.Бухарест, Румунія, 20-21 жовтня 2016р.
 11. Шапошникова И.А. Анализ подходов к определению причин перерасхода затрат строительных проектов. Будівельне виробництво. Серія: економічні науки. –  № 61. – 2016. – с. 70 – 78.
 12. Шапошникова И.А. Функции и задачи стоимостного инжиниринга в строительстве. Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м.Запоріжжя, 16 грудня 2016 року.- Класичний приватний університет, 2016.  – с. 107 – 110.
 13. Кулик М.М. Тези доповіді та участь у  Міжнародній науково-практичній конференції  молодих вчених «БудМайстерКлас» КНУБА 16-18 лютого 2016 р.
 14. Ячменьова Ю.В. Участі у Українському форумі з енергоефективності’16 “Фонд енергоефективності. Ключовий START-UP УКРАЇНИ” – 2016»,Київ, 2016.
 15. Ячменьова Ю.В. Доповідь на семінарі «Будівництво в АПК» на XXVIII Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2016» (Київ).
 16. О движении симметричного гиростата, несущего два ротора / Е.К. Щетинина // ПММ. 2016. Т. 80. Вып. 2. С. 168-175.SCOPUS
 17. Щетініна О.К.Seventeenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference,  Kyiv, 2016.
 18. Щетініна О.К.8th Central European Congress on food,  Кyiv, 2016.

 

 2015

 1. Інвестиційно-інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки підприємства /Федоренко В.Г., Воронкова Т.Є., Рижакова Г.М., Стеценко С.П. //Монографія – ДКС центр, Київ, 2015.-350с.
 2. Дослідження ефективності інвестування житлового будівництва: регіональний аспект// А.Ф. Гойко, Л.В.Сорокіна / Будівельне виробництво. – 2015, № 57.
 3. Гойко А.Ф. VI Міжнар. науково-практ. конф. «Пріоритети нової економіки знань в XXI сторіччі», м., Дніпропетровськ, грудень 2015 р.
 4. Економіка проектування у будівництві/ Гойко А.Ф., Шевчук К.І., Гриценко О.С., Сорокіна Л.В., Закорко П.П. та ін./. Навчальний посібник з грифом МОН України  – К.: КНУБА, 2015– 236с.
 5. Методичні вказівки до контрольної роботи «Оцінка ефективності інвестицій» /  А.Ф.Гойко. – К.: КНУБА: 2015. – 48 с.
 6. Вплив нематеріальних активів на операційний прибуток будівельних підприємств // К.В. Ізмайлова / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – вип.33. – 2015. – С.79– 85
 7. Економіка і фінанси підприємств: метод. вказівки до курсової роботи “Аналіз фінансового стану підприємства” / К.В. Ізмайлова, О.Ю. Бєлєнкова. / Київ: КНУБА, 2015 . – 60 с.
 8. Дослідження економічних важелів забезпечення розвитку будівельної галузі// Л.В. Сорокіна, А.Ф. Гойко/ Будівельне виробництво, –2015. – №59. – C.6-15.
 9. Вплив на економічну безпеку будівельних підприємств рівня корпоративної соціальної відповідальності // О.С. Гриценко, Ю.О. Запєчна, К.І. Шевчук, М.В. Бородавко/ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – 2015. –  Вип. 59.
 10. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Економіка будівництва: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – Київ: КНУБА, 2015 .– 48с.
 11. Управління оборотними активами будівельного підприємства як засіб отримання конкурентних переваг //О.Ю. Бєлєнкова/ Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – вип.33. – 2015. – С.10- 17
 12. Оцінка профілю девелоперської компанії (на прикладі реконструкції житлового фонду КНР)//О.Ю. Бєлєнкова, Ш. Гао/ Науковий вісник Буковинського державного фінанс.-економ. університету – екон. науки: зб. наук. праць. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. –вип.28–Ч.4. – С.51-54
 13. Бєлєнкова О.Ю Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства Інвестиції: практика та досвід – 2015. – № 19 (травень) – С.48 – 53.
 14. Передумови  використання CRM – системи для оптимізації стратегій реалізації продукції та поліпшення бізнес-процесів в підрядних будівельних організаціях/ О.С. Рубцова // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-техн. зб. – вип. 59. – 2015.,
 15. Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Шевчук К.І. та ін. “Економіка проектування” (з грифом МОН), КНУБА 2015, 236 с.
 16. ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт (Цифра Т. Ю. у співавторстві).  Надано чинності: наказ Мінрегіону від 30.12.2015 р. № 360. Особистий внесок: 8ст.
 17. Енергоефективність в муніципальному  секторі. Навч. посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /Асоціація міст України в рамках  Проекту USAID ДІАЛОГ, 2015. –184 с. Т.Ю. Цифра у співавторстві. Особистий внесок: розділ 3,7.
 18. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Економіка будівництва: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – Київ: КНУБА, 2015.– 48 с.
 19. Шапошникова И.А. Эволюция концептуальных подходов к анализу сущности и структуры инжиниринга. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія “Економіка”. / Т. 20 / Вип. 5 / 2015 / с. 157-162
 20. Особливості функціонування будівельних саморегулівних організацій в Україні/І.В. Вахович. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2015.-Вип. 34 .-С. 183-188.
 21. ВаховичІ.В.  Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /Асоціація міст України в рамках  Проекту USAID ДІАЛОГ, 2015. –184 с.
 22. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт (ВаховичІ.В у співавторстві).  Надано чинності: наказ Мінрегіону від 30.12.2015 р. № 360.
 23. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування Енергоефективність в муніципальному секторі. /А.Максимов, І.Вахович, Т.Гутніченко, П.Бабічева, Н.Вакуленко, Н.Ігольнікова, Т.Цифра, О.Молодід, О.Молодід, О.Бєлєнкова, Ю.Ячменьова, Ю.Дорошук, А.Скрипник, А.Ваколюк, В.Бойко, М.Сегедій, Д.Вахович/ Асоціація міст України – К., ТОВ ≪ПІДПРИЄМСТВО ≪ВІ ЕН ЕЙ≫,2015. –184 с.

 

2014

 1. Показники-індикатори економічної безпеки будівельних підприємств /С.П. Стеценко// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – зб. наук. праць 2014. – Вип. 36 ч.2  –  C.141-145.
 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю ефективності управління капіталом будівельних підприємств // А.Ф. Гойко, Л.В. Сорокіна / Будівельне виробництво, – 2014, № 56.
 3. Інвестиційна безпека як умова стійкого розвитку економіки під впливом внутрішніх та зовнішніх загроз / С.П. Стеценко// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наук. праць  2014. – Вип. 35– ч.2 – С. 153-156.
 4. «Нечітка арифметика», як засіб оцінювання економічного ефекту від зміни строків виконання будівельних робіт //А.Ф. Гойко, Л.В. Сорокіна / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип. 32. – К.: КНУБА, 2014.
 5. Економіка будівництва/ А.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова, П.М. Куліков/ Навч. посібник з грифом МОН України  – К.: КНУБА, 2014. – 168с.
 6. Організація біржової та банківської діяльності // Гойко А.Ф., Скрипник А.Л., Гриценко О.С. та інші /Навчальний посібник з грифом МОН України  -Київ: КНУБА, 2014. – 228с.
 7. Навчальна оцінка студента у конкурентному середовищі академгрупи // К.В. Ізмайлова/ Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – вип.31. – 2014. – С.103-107
 8. Закорко П.П. Організація біржової та банківської діяльності. Навч.посібник.-К.:КНУБА, 2014.-35с.
 9. Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві/ Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. // Бізнес-Інформ –  Харків – 2014. – Вип №10. – C. 186-191. (Index Copernicus, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing)
 10. Управління вартістю капіталу банківських систем на основі нейро-нечіткого моделювання // Л.В. Сорокіна / Актуальні проблеми економіки. — 2014. –  № 4 (154). – С.506-516. – Фахове видання. (Внесене до МНБ Scopus)
 11. Удосконалення  процедури   оцінювання   ефективності   проектів  реконструкції  житлових  об’єктів засобами  теорії  нечітких  множин / Гойко А.Ф., Сорокіна Л.В.// Збірник  наукових  праць   СНАУ  «Вісник Сумського   національного   університету.  Серія: Будівництво». Вип 10 (18), 2014,  с. 299 — 307.
 12. Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів, як засіб попередження банкрутства у будівництві / Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. // „Містобудування та територіальне планування” К.: КНУБА– 2014.  –  Вип. 50. – С.168-170.
 13. Крикун К.В., Оліферук С.Л. Техніко-економічний аналіз Методичні рекомендації до викон. Курсової роботи К.: КНУБА 2014 20 с.
 14. Сорокіна Л.В., Кочетков В.М., Камарицький Ю.С. Інноваційні методи оцінки банківського капіталу : [монографія].  К.: ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2014. – 244 с.
 15. Механізм впливу банків і страхових організацій на зниження тіньових грошових потоків : [моногр.] / М.М. Єрмошенко, Л.В. Сорокіна, О.В. Чижов, А.М. Єрмошенко. – К. : Національна академія управління, 2014. – 304 с.
 16. Боргова стійкість державних фінансів / Т.І. Єфіменко,  С.А. Єрохін, Т.П. Богдан, Л.В. Сорокіна та ін. – К.: ДННУ «Акад.фін. управління», 2014. – 712с.
 17. Фінанси інституційних секторів економіки України : [Текст] / Т.І Єфіменко, М.М. Єрмошенко, Л.В. Сорокіна та  ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014.  – 584 с.
 18. Методичнівказівки до курсовоїроботи «Фінансовий менеджмент» /  Л.В. Сорокіна, Є.С. Коваленко. – К.: КНУБА: 2014. – 48 с.
 19. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкуренто-спроможності будівельних підприємств//О.Ю Бєлєнкова/ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – 2014. –  Вип. 57. – С.24 – 30.
 20. Основні підходи до визначення рівня фінансової стійкості будівельних підприємств/ Сердюченко Н.Б., Башинська О.Ю. // Будівельне вироб-ництво, №57, 2014. – С.50-53.
 21. Аналіз та оцінка методів визначення економічної безпеки підприємства/ Сердюченко Н.Б.//Містобудування та територіальне планування. –КНУБА, вип. 53, 2014. – С. 468-476.
 22. . Формування початкової   максимальної   ціни  будівельного контракту при будівництві доступного житла /Т.Ю. Цифра// Будівельне виробництво, – 2014. – № 57. – С.80-83
 23. Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві/ Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. // Бізнес-Інформ –  Харків – 2014. – Вип №10. – C. 186-191. (Index Copernicus, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing)
 24. Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів, як засіб попередження банкрутства у будівництві / Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. // „Містобудування та територіальне планування” К.: КНУБА– 2014.  –  Вип. 50. – С.168-170.
 25. Оліферук С.Л. Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів у будівництві. Програма 75-ї науково-практичної конференції К.: КНУБА, 2014
 26. Шапошнікова І.О. Оцінка вартості малоповерхових житлових будинків: основні підходи, проблеми,           шляхи вдосконалення. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. / ДП «НДІБВ» / №57 / 2014 / с. 76 – 80.
 27. Вплив показників діяльності будівельної галузі на споживання та випуск окремих будівельних матеріалів/ Галінський О.М., Молодід О.О., Вахович І.В./ Будівельне виробництво. – 2014. – вип.
 28. ВаховичІ.В.  участь у підготовці ЗВІТУ Національного огляду житлового сектору та управління земельними ресурсами України.- на замовлення  Мінрегіону, у співучасті   UNITEDNATIONSECONOMICCOMMISSIONFOREUROPE, UNDP.-К.: 2014р.
 29. Ячменьова Ю.В. Перспективи розвитку ринку незавершеного будівництва в УкраїніЯчменьова Ю.В. \\  збірник наук. праць «Будівельне виробництво»– Вип. 57 с. 9-13. 2014
 30. Ячменьова Ю.В. Нормування процесу улаштування горизонтального протифільтраційного екрану під існуючими примисловими спорудами з використанням тезнології горизонтально направленого буріння // Галінський О.М., Ячменьова Ю.В., Терещенко Л.В. \\ збірник наук. праць «Будівельне виробництво»– Вип. 57(2)– С.3-7 2014
 31. Моделирование полурегулярных прецессий гиростата в случае переменного гиростатического момента / Е.К. Щетинина, А.А. Возняк // Компьютерные исследования и моделирование. – Ижевск, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,  Институт компьютерных исследований, ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 2014. – Т. 6, № 4. – С. 559-568.     РИНЦ
 32. Щетініна О.К.III International  scientific conference «Computing /  Infomatics, Education Sciences, Theacher Education», Batumi, Georgia, 2014.
 33. Т.Ю. Цифра участь у підготов ці ЗВІТУ Національного огляду житлового сектору та управління земельними ресурсами України. – на замовлення  Мінрегіону, у співучасті з UNITEDNATIONSECONOMICCOMMISSIONFOREUROPE, UNDP.-К.: 2014р.

  

2013

 1. Закономірності формування мезоекономічного рівня економічної безпеки/ С.П. Стеценко// Ефективна економіка. – 2013. – № 11 – С. 77-81
 2. Управління системою економічної безпеки регіонів України в умовах розвитку інтеграційних процесів. Монографія Грінь Д.С., Стеценко С.П. – Херсон: 2013. – 328с.
 3. Стеценко С.П. II Междунар. научно-практ. конференция «Проблемы и перспективы социально-экономи-ческого развития территорий», Польща, 2013.
 4. Стеценко С.П. II міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектору економіки», Херсон, 2013.
 5. Маркетинговий механізм взаємодії вищих навчальних закладів і підприємств: інноваційний підхід / Гойко А.Ф., Тугай А.М., Єлішевич М.А. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип. 30. – К.: КНУБА, 2013.
 6. Концептуальний зміст комплексу маркетингових досліджень та його роль в системі прийняття управлінських рішень /Гойко А.Ф., Тугай А.М., Єлішевич М.А // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип. 30. – К.: КНУБА, 2013.
 7. Економіка будівництва: методичні вказівки до виконання контрольної роботи “Складання інвесторської кошторисної документації”: для напрям. підготовки “Буд-во”/ К.В. Ізмайлова, О.Ю. Бєлєнкова, О.С. Гриценко. – К.: КНУБА, 2013 . – 20 с.
 8. Облік і аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту. / Л.Г. Смоляр, Р.Ю. Овчарик, О.В. Кам’янська, Л.В. Сорокіна та ін./ Навчальний посібник з грифом МОН України (Гриф МОН (лист № 1/11-1281 від 01.02.2012 р.)) – К.: ВидавництвоЛіра-К, 2013. – 618 с.
 9. Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків / А.Ф. Гойко, Гриценко О.С., Вахович І.В., Боліла Н.В. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – К.: КНУБА. –2013. – вип 30.
 10. Вдосконалення управління підвищенням ефективності використання трудових ресурсів у будівництві/А.С. Рязанов, С.Л. Оліферук, К.В. Крикун // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб.. – К.:КНУБА, 2013. – Вип.47 . – С.539-541.
 11. Техніко-економічній аналіз і оцінка рівня витрат виробничих ресурсів на забезпечення якості у будівництві/ К.В. Крикун, А.С. Рязанов, С.Л. Оліферук // Містобудування та територіальне планування наук.-техн. зб..- К.: КНУБА – 2013. –  Вип. 48. – С. 175-178
 12. Техніко-економічний аналіз: методичні рекомендації до виконання курсової роботи: /К.В. Крикун, Оліферук С.Л.; Київ.нац. ун-т буд-ва і архітектури . – Київ:КНУБА, 2013 . – 29 с.
 13. Економіка будівництва: методичні вказівки до виконання контрольної роботи “Складання інвесторської кошторисної документації”: для студ., які навч. за напрям. підготовки “Буд-во”/ К.В. Ізмайлова, О.Ю. Бєлєнкова, О.С.Гриценко. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 14. Вплив інвестиційної активності на обсяги будівельних робіт в Україні // О.Ю. Бєлєнкова / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – вип.30. – 2013. – С.17 -26
 15. Принципи, підходи та методи оцінки об’єктів нерухомості/ Сердюченко Н.Б.// Містобудування та терто-ріальне планування. – КНУБА,  вип. 47, 2013. – С. 569-572.
 16. Теоретико-методологічні імперативи моделей стратегічного управління підприємствами: діагностика та оцінка/О.В. Дикий , О.С. Рубцова.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин:зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2013.-Вип.30, ч.3 .-С. 112-122.
 17. Моделювання іноваційно-інвестиційної діяльності в контексті адаптивної гнучкості будівельного підприємства/О.С. Рубцова , Д.А. Рижаков , О.В. Єрмакова.//Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-К:, 2013.-Вип. 29, Ч.2 .-С. 49-59.
 18. Шевчук К.І. Нормування праці як невід’ємна складова організаційно-економічного механізму управління персоналом будівельного підприємства Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2013, вип. 30
 19. Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків/О.С. Гриценко, І.В. Вахович, Н.В. Боліла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ:КНУБА, 2013.-Вип. 30 .-С.185-191.
 20. Забезпечення економічної стійкості малих будівельних підприємств – основа їх економічної безпеки/І.В. Вахович ,О.О. Молодід. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2013.-Вип. 30 .-С. 249-255.
 21. Ячменьова Ю.В. параграф (5.11) Науково-технічний супровід реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві . \\ К.: Видавництво «Сталь», 2013. С.154-158
 22. Выдающиеся деятели античности, их роль в зарождении цивилизации / К.М. Узбек, Е.К. Щетинина. – Донецьк: Промінь, 2013. – 356 с. Лауреат конкурсу «Книга Донбасу – 2013» в номінації «Соціально-політичні науки»
 23. Щетініна О.К.VIII Международный симпозиум «Фундаментальные и прикладные проблемы науки»,  Непряхино, Челябинская обл., 2013.

 

2012

 1. Модернізовані інструменти девелоперського управління будівництвом / Тугай О.А., Стеценко С.П.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наукових праць  2012.- Вип. 27– ч.1 – С.86-98.
 2. Розробка сучасних аналітичних інструментів та організаційних структур забезпечення економічно надійного інвестування будівництва / Тугай О.А., Стеценко С.П.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наукових праць  2012.– Вип. 26 – ч.1 – С.87-99
 3. Вплив фінансового важелю у впровадженні схем проектного фінансування в Україні /К.В. Ізмайлова// Шляхи підвищення ефективності будівництва: зб. наук. праць. – вип.28. – 2012. – С.82-87
 4. Кошторисна документація та економічний аналіз проекту: методичні вказівки до курсової роботи зі спецкурсу кафедри “Економіка будівництва” для студентів напряму підготовки “Будівництво” всіх форм навчання/ К.В. Ізмайлова.-К.: КНУБА, 2012 . – 24 с.
 5. Закорко П.П. Економічна оцінка нововведень. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни.- К.КНУБА, 2012-41с.
 6. Техніко-економічний аналіз: методичні рекомендації до виконання курсової роботи: для студ., які навч. за напрям. підгот. 6.060101 “Менеджмент організації”/К.В. Крикун; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .-Київ:КНУБА, 2012. – 20с.
 7. Методологічні підходи до управління підприємством в умовах конвергенції у ринкові інститути в контексті теорії відкритої економічної системи./ Г.М. Рижакова, О.С. Рубцова. // Зб. наукових праць. “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.26.-К.:КНУБА,  2012..- С. 225 – 231.
 8. Шевчук К.І. Економіка підприємств та маркетинг. Методичні вказівки до виконання інд. завдання для студентів “Професійне навчання. Виробництво експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання”. КНУБА, 2012. с.12.
 9. Економічна ефективність використання вторинних ресурсів в будівництві/І.В. Вахович , Л.В. Терещенко, Т.Ю. Цифра , Ю.О. Редькін. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ:, 2012.-Вип.28, ч.2 .-С. 125-131.
 10. Щетініна О.К. XXXIX International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in technical, physical and mathematical sciences, London, 2012.

 

 2011

 1. Податкові пільги задля модернізації будівництва/К.В.Ізмайлова// Шляхи підвищення ефективності будівництва .: зб. наукових праць. – вип.25. – 2011. – С.103-107
 2. Новітні інформаційні продукти як засіб удосконалення навчального процесу/ О.С. Гриценко, О.Ю. Бєлєнкова, Т.Ю. Цифра // Шляхи підвищення ефектив-ності будівництва в умовах формування ринкових відно-син: Зб. наук. праць. – Вип.24. – Ч2 . – КНУБА, 2011. – С.111-114.
 3. Бюджетування як елемент ефективного управління діяльністю будівельних підприємств/ Сердюченко Н.Б.//Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 24. КНУБА, 2011. – С. 93-101
 4. Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000-2008 роках./Бєлєнкова О.Ю., Сердюченко Н.Б., Антропов Ю.В.// Економіка та держава, № 1, 2011. – С. 56-60.
 5. Влияние управленческих решений на безопасность стратегического планирования строительнойорганизации./ O.C. Рубцова, О.М. Залуніна, Е.А. Демидова, И.С. Нестеренко. // “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.24.-К.:КНУБА,  2011..- С. 144 – 150.
 6. Оліферук С.Л. Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів Вдосконалення управління витратами виробничих ресурсів на забезпечення якості у будівництві К., КНУБА, 2011

 

 

Інша наукова робота викладачів кафедри

 К.е.н., проф. Гойко Анатолій Францович виконує функції керівника науково-дослідних тем:

 • «Економічний інструментарій стимулювання розвитку творчого потенціалу НПП вищої школи»  №0107U009980,
 • «Вартісний інжиніринг, як концептуальна основа управління ресурсами будівельного підприємства» №0115U005103
 • «Забезпечення економічної безпеки учасників інвестиційно-будівельного процесу» №0115U005104.

 

К.е.н., доц. Бєлєнкова Ольга Юріївна виконує функції керівника науково-дослідної теми:

 • «Стратегія поведінки та цінова політика будівельного підприємства в умовах обмеженості  ресурсів» №0115U005105

 

К.е.н., профЗакорко Павло  Петрович:

 • виконує функції керівника  студентського наукового гуртка за напрямком “Інноваційна діяльність у буд-ві“
 • з 2013 по 2016 р. являвся науковим консультантом ТОВ «ДВ Констракшн»
 • займається НДР  за напрямом «Інноваційний розвиток у будівництві, його інвестиційне забезпечення»

 

К.е.н., професор Крикун Костянтин Васильович:

 • 2012 по 2016 р. являвся науковим консультантом Центр «БудКомплект»

 

Д.е.н., проф.  Сорокіна Леся Вікторівна:

 • здійснює керівництво постійно діючим студентським науковим  гуртком: Студенти  груп ВІБ-51 та  МО-51;
 • виконує функції керівника науково-дослідних тем:
  • “Науково-практичні засади розвитку фінансово-економічної діяльності та менеджменту підприємств, організацій і установ” (реєстраційний номер 0106U012090),
  • “Удосконалення механізмів забезпечення сталого функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва” (реєстраційний номер 0109U008399),
  • “Трансформація структури зовнішніх економічних зв’язків у посткризовий період” (реєстраційний номер 0111U000491).

 

К.т.н., доцент Гриценко Олександр Сергійович:

 • займається НДР  за напрямом «Оцінка техніко-економічної ефективності реконструкції і експлуатації житлових будинків».

 

К.е.н., доцент Гусарова ЛарисаВалентинівна:

 • приймає участь у науковій роботі за темою “Еколого-економічна ефективність у будівництві“

 

Доцент кафедри Шевчук Кирило Іванович:

 • з 2010-2015 рр. входив у склад науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Секція економіки та розвитку будівельної діяльності (Наказ №183 від 26.05.2010).5)

 

Доцент кафедри Цифра Тетяна Юріївна:

 • займається НДР за напрямом: Стратегічне управління будівельними підприємствами  в умовах конкурентного середовища.
 • являється співвиконавецем   НДР ”Дослідження та розробка науково-обґрунтованої методології щодо вибору заходів з підвищення енергетичної ефективності житлових і громадських будівель та розрахунку обсягу зекономлених енергетичних ресурсів і коштів в результаті їх впровадження” договір № Н-6/447-2012 від 07.12.2012 р. Особистий внесок: 17ст.
 • являється учасником  Міжвідомчої робочої групи при  Мінрегіоні з удосконалення нормативно-правової бази у сфері будівництва щодо запровадження  типових форм контрактів FIDIC
 • являється співвиконавецем НДР «Проведення аналізу та розроблення пропозицій щодо підвищення функціональних властивостей житла у частині доступності та екологічності» договір №Н-12/237-11 від «07» грудня 2011 р.. Особистий внесок: 137ст.

 

 

Д. ф.-м. н., професор Щетініна Олена Костянтинівна:

 • проведення досліджень з науково-дослідної теми в КНТЕУ «Теоретико-ігрові моделі економічного розвитку» (2016-2018 рр.).