ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА

    Очолює кафедру Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України. Кількість науково-навчальних та методичних робіт складає понад 55 праць, у тому числі: 2 навчальних посібника, 3 монографії. Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 22 викладачів:

7 професорів, із них  3 – Відмінники Освіти України;

10 доцентів, з яких  1 – Заслужений економіст України;

2 старших викладача;

3 асистенти.

Всі  викладачі є висококваліфікованими фахівцями, що мають значний виробничий та практичний досвід і науково-педагогічний стаж. Вони беруть активну участь у розвитку в майбутніх фахівцях економічного мислення, здібності вирішувати найгостріші задачі в умовах ринкової економіки. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у роботі експертних рад, комісій, робочих груп  Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.  Являються членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії та входять у  редакційні колегії фахових збірників.

Кафедра «Економіки будівництва» активно займається розвитком міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами та підприємствами. Викладачі кафедри постійно приймають участь та самостійно організовують міжнародні науково-практичні конференції з метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації. За результатами доповідей розміщують публікації в зарубіжних збірниках наукових праць. Беруть участь у проектах Європейського Союзу («EsidecMetz»), TEMPUS-TASIS, «Зелене будівництво – КНУБА» 2011-2013р., міжнародних методичних семінарах та тренінгах («TrainingForHeadsofTrainingInstitutions»), внаслідок чого мають сертифікати, які свідчать про рівень компетентності.

Кафедра плідне співпрацює і має тісні контакти із кафедрами аналогічного профілю провідних вузів України, Східної Європи та Китаю

Професорсько-викладацький склад кафедри:

зав. каф. Стеценко Сергій Павлович

проф. Гойко Анатолій Францович

проф. Ізмайлова Катерина Василівна

проф. Сорокіна Леся  Вікторівна

проф. Крикун Костянтин Васильович

проф. Закорко Павло Петрович

доц. Гриценко Олександр Сергійович

доц. Рубцова Оксана Сергіївна

доц. Кіщенко Тетяна Євгеніївна

доц. Гусарова Лариса Валентинівна

доц. Шевчук Кирило Іванович

доц. Запєчна Юлія Олександрівна

доц. Бєлєнкова Ольга Юріївна

доц. Сердюченко Наталія Борисівна

доц. Цифра Тетяна Юріївна

ст. викл. Оліферук Сергій Леонідович

ст. викл. Боліла Надія Василівна

асист. Шапошнікова Інна Олександрівна

асист. Кулик Марина Михайлівна

проф. Щетініна Олена Константинівна

доц.  Вахович  Інна Володимирівна

асист. Ячменьова Юлія Володимирівна

 

Викладачі кафедри у реальному режимі часу відображають всі економічні новини у навчальному процесі та, головне, – навчають майбутніх фахівців самостійно відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою поточну професійну діяльність.
З метою вдосконалення якості викладання, форм і методів у навчальний процес та роботи зі слухачами, викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій, семінарів, продовжуючи пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з врахуванням сучасних досягнень науки.

 

Навчально-допоміжний склад:

пров.інж.Васюк Діна Іванівна;

пров.інж. Мацапура Олена Василівна;

пров.інж. Єлішевич Михайло Аркадійович;

інж. 1 кат. Турська Інна Станіславівна;

ст. лаб. Комишова Ганна Іванівна