Навчальні дисципліни кафедри

Навчальні дисципліни кафедри
Викладаються в трьох напрямах:

Викладаються в трьох напрямках:
Напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування», «Технології захисту навколишнього середовища»:

 • «Загальна екологія»
 • «Біогеохімія»
 • «Основи екології»,«Техноекологія»
 • «Очистка вентиляційних викидів»
 • «Екотоксикологія»
 • «Заповідна справа»
 • «Екологічна безпека»
 • «Моніторинг довкілля»
 • «Біологія»
 • «Хімія навколишнього середовища»
 • «Екологія людини»
 • «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище»
 • «Інженерні методи захисту біосфери»
 • «Моделювання і прогнозування стану довкілля»
 • «Організація управління екологічною діяльністю»
 • «Екологічна експертиза»
 • «Фізика поверхневих явищ»
 • «Біотехнології»
 • «Збалансоване природокористування»
 • «Фізика та хімія багатокомпонентних систем»
 • «Математичні методи в екології»
 • «Інженерні методи та технології в рішенні екологічних проблем»
 • «Процеси та апарати»
 • «Інформаційні технології в наукових дослідженнях»
 • «Методологія та методика наукових досліджень»
 • «Техногенез і здоров’я людини»
 • «Автоматизація робочого місця еколога»
 • «Менеджмент ризику»
 • «Очистка вентиляційних викидів»
 • «Мікробіологія»
 • «Збалансоване природокористування»
 • «Системний аналіз якості навколишнього середовища»
 • «Організація та управління в природоохоронній діяльності»
 • «Інженерне забезпечення будівель і споруд»
 • «Основи промислової екології»
 • «Геоінформаційні системи в екології та ДЗЗ»

Напрям «Охорона праці»

 •  Охорона праці в галузі;
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Оцінка ризику професійної діяльності
 • Ризик-орієнтований підхід у СУОП
 • Теорія експерименту у цивільній безпеці та охороні праці
 • Методи обробки інформації щодо стану показників цивільної безпеки та охорони праці
 • Європейські стандарти з охорони праці та цивільної безпеки
 • Ергономічні вимоги до організації виробничих процесів та робочих місць
 • Економіка в охороні праці
 • Фізіологія та психологія праці
 • Аудит системи управління безпекою та гігієною праці
 • Організація соціального захисту від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Напрям «Правознавство»

 • «Правознавство»
 • «Господарське та трудове право»
 • «Основи конституційного права»
 • «Підприємницьке право»
 • «Трудове право»
 • «Трудове законодавство»
 • «Цивільне та публічне право»
 • «Комерційне право»
 • «Конфліктологія»
 • «Екологічне право»
 • «Адміністративне та трудове право»
 • «Страхування»
 • «Правове регулювання захисту прав споживача»

на головну сторінку кафедри ОПіНС