ПРО КАФЕДРУ ДАС

Кваліфікація – комплексне середовищне проектування архітектурних і містобудівних об’єктів; архітектурне і художнє проектування благоустрою і обладнання міських і ландшафтних територій; проектування інтер’єрів та їх обладнання; архітектурне проектування і художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного та міського середовища.

  Тімохін  Віктор Олександрович – завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища.(044) 241-54-24, кімн. 202 (архітектурний корпус)

 

По закінченню 4,5 років навчання студенти отримують диплом з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр архітектури». По закінченню 6-річного терміну архітектурної освіти студенти, що навчаються за програмою спеціаліста, отримують диплом з присвоєнням кваліфікації «Архітектор-дизайнер» і правом проектування містобудівних і архітектурних середовищних об’єктів; студенти, що закінчили магістерську програму, отримують диплом і кваліфікацію «Магістр архітектури» й окрім проектування, можуть займатися викладанням у середніх і вищих навчальних закладах, а також науковими дослідженнями в галузі архітектури, містобудування й дизайну. Підготовку очолює кафедра «Дизайн архітектурного середовища», яка більш ніж 20 років здійснює підготовку аспірантів, випуск бакалаврів і магістрів архітектури, архітекторів-дизайнерів. За цей строк кафедра випустила більш ніж 1300 фахівців, які успішно працюють за спеціальністю в архітектурних, містобудівних і дизайнерських організаціях і установах в Україні та в інших країнах. Багато з них успішно закінчили аспірантуру й працюють викладачами і науковими працівниками в університетах України. На кафедрі працюють 9 кандидатів архітектури і доцентів, заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України, провідні архітектори Києва. Очолює кафедру доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури. Кафедра є методичним центром, який сприяв відкриттю спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» на 10 архітектурних факультетах України. Викладачі кафедри приймають безпосередню участь у розробці Державних стандартів з архітектурної освіти, у публікації підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів. Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях і архітектурних конкурсах, в тому числі міжнародних, заслужено отримуючи на них високі нагороди. Починаючи з 1991 р. студенти кафедри були учасниками 21 огляду-конкурсу випускників архітектурних шкіл України, а також 5 міжнародних дизайн-форумів, що проводила Харківська державна академія дизайну.

ПУТІВНИК

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ