Навчальна література

ПРИРОДООХОРОННЕ ІНСПЕКТУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ

ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ БІОСФЕРИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОЛОГІЇ

ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ БІОСФЕРИ. ЗАХИСТ ҐРУНТІВ І ЛІТОСФЕРИ

ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ В РІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ

АДМІРІСТРАТИВНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

ПРАВОЗНАВСТВО

ЦИВІЛЬНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ