Наукова діяльність кафедри ландшафтної архітектури

Перелік публікацій викладачів кафедри ландшафтної архітектури

2019 рік

 1. Panchenko T., Sukach M., Golub A. Sustainable Tourism Development in Ukraine / T. Panchenko , M. Sukach , A. Golub // Transfer of Innovative Technologies. Vol 1(2), 2019, p 3-20.
 2. Голуб А. А. Досвід формування мережі метропарків на прикладі міста Детройт (США) / А. А. Голуб // Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2019. – №32.
 3. Панченко Т.Ф. Законодавчі аспекти функціонального використання ландшафтно-рекреаційних територій / Т.Ф. Панченко // Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2019. – №32. ISBN 2077-5881
 4. Проценко С.М. Ландшафтне планування в системі знань. / С.М. Проценко // Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2019. – №32. ISBN 2077-5881
 5. Проценко С.М., Чеботарева Л.В. Особливості ландшафтного планування: вітчизняний та зарубіжний досвід. / С.М. Проценко, Л.В. Чеботарева // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповідальний редактор Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18. С. 348-366.
 6. Яценко В.О. Національна політика децентралізації як містобудівний процес зміни системи розселення України. / В.О. Яценко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2018. – №67, С. 546-553.

2018 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Яценко В.О. Групова система розселення як напрямок стратегії об’єднання територіальних громад. / В.О. Яценко // Humanities and Social Science, VI (17), Issue: 157, 2018.
 2. Яценко В.О. Трансформація парадигми містобудівного планування в нових соціально-адміністративних умовах. / В.О. Яценко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2018. – №66
 3. Яценко В.О. Формирование групповых систем расселения локального уровня как результат административных реформ в Украине./ В.О. Яценко // «Архитектура» Белорусский нициональный технический университет, вып. 10, 2018.
 4. Яценко В.О. Значення системи містобудівного планування в соціально-економічному розвитку територіальних громад/ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2018. – №50.

2017 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Голуб А.А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків: дисертація к. арх.: 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович; КНУБА.- К., 2017. – 198с.
 2. Панченко Т.Ф., Звягінцева А.В. Особливості та місце індустріальних регіонів у регіональній типології / Т.Ф. Панченко, А.В. Звягінцева // Регіональные проблемы архитектуры и градостроительства». – Вып. 13-14. Одесса: Астропринт, 2017.
 3. Панченко Т.Ф., Сторожук С. Зарубіжна практика впровадження нових рекреаційних функцій на депресивних господарських територіях / Т.Ф. Панченко, С.Сторожук // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – №31.
 4. Панченко Т.Ф.,Сторожук С. Характеристика наявних господарських територій Одеси, що втратили свої основні функції / Т.Ф. Панченко, С.Сторожук // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.  Issue 141, 2017, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.
 5. Панченко Т.Ф.,Сторожук С. Містобудівний аналіз промислової інфраструктури міста або промислового центру. / Т.Ф. Панченко, С.Сторожук // Методичні вказівки з дисципліни «Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій». – Одеса: ОДАБА, 2017.
 6. Панченко Т.Ф., Шульга Г.М. Оптимізація розвитку гірсько-рекреаційних територій Українських Карпат методом створення просторового кластеру. / Т.Ф. Панченко, Г М. Шульга// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V (14), Issue 132, c. 7-9. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.
 7. Панченко Т.Ф., Шульга Г.М. Оптимізація гармонійного розвитку рекреаційних територій Карпатського регіону України. / Т.Ф. Панченко, Г М. Шульга// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V(15), Issue 140, c. 16-18. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.
 8. Яценко В. О. Фомін Ігор Олександрович – 90 років потому / В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – №31.
 9. Яценко В.О. Державна стратегія децентралізації як процес формування групових систем розселення на локальному рівні в Україні. / В.О. Яценко. // Humanities and Social Science, V (25), Issue: 147, 2017
 10. Яценко В.О. Эволюционизм парадигм районной планировки в Украине./ В.О. Яценко // «Архитектура» Белорусский нициональный технический университет, вып. 10, 2017.
 11. Яценко В.О. Нова стратегія адміністративної політики – розвиток чи балансування між проблемами та ризиками в містобудівній діяльності. / В.О. Яценко. // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні. Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П.Мироненка. Харків: ХНУБА, 2017. – 668 с.
 12. Яценко В.О. Фомін Ігор Олександрович – класик містобудівної школи України. / В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №49.
 13. Яценко В.О. Що спільного в процесі утворення територіальних громад як групових систем розселення на локальному рівні з політикою та реформами? / В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №48.
 14. Яценко В.О. Класифікація територіальних громад за системністю функціонально-структурних елементів./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2017. – №65
 15. Яценко В.О. Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №49.
 16. Яценко В.О. Агломерація як об’єднання локальних групових систем (територіальних громад)./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2017. – №64.
 17. Яценко В.О., Казимірський В.Б. Розвиток комплексних зелених (рекреаційних) зон малого міста. – Методичні вказівки на розробку курсового проекту на 5 курсі./ В.О. Яценко., В.Б. Казимірський //  (подано на друк)
 18. Яценко В.О. Еволюціонізм наукових досліджень розвитку та управління територій на регіональному рівні./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – Вип. №31.
 19. Яценко В.О. Ретроспектива «містобудівної    норми» – інформаційна база розробки нормативної документації./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – Вип. №30.
 20. Яценко В.О. Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №47. – С. 428-434
 21. Яценко В.О. Групова система населених місць, еволюція формування поняття./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2017. – №63.

2016 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Golub A. Landscape analysis methodology of national parks territories / Andriy Golub. // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol. 18. No 3. 165–171. (Index Copernicus Value) – ISSN 1730-8658.
 2. Голуб А. А. Типологія національних природних парків / А. А. Голуб. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №59. – С. 95–101.
 3. Панченко Т. Ф. ДБН «Планування та забудова територій». Розділ «Ландшафтно-рекреаційні території» / Т. Ф. Панченко, О. Ю. Пантюхіна, А. Г. Омшанська // НДР  – Київ: КНУБА – «Діпромісто», 2016.
 4. Панченко Т.Ф., Чижевська Л.О. Передумови та практика розвитку рекреації у сільських поселеннях / Т. Ф. Панченко, Л.О.Чижевська // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповідальний редактор Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9.
 5. Панченко Т.Ф. Удосконалення нормативної бази планування ландшафтно-рекреаційних територій / Т. Ф. Панченко// Досвід та перспективи розвитку міст України. Законодавча та нормативна база містобудування. / Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2016. – Вип. №30.
 6. Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2016. – №45. – С. 321-327
 7. Яценко В.О. Територіальна громада – «сучасний феодалізм», самоврядування чи результат прогнозного регіонального планування./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №62. – С. 563-569.
 8. Яценко В.О. Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигм суспільного розвитку./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №60. – С. 370-377.
 9. Яценко В.О. Розвиток міст та його вплив на процеси функціонування прилеглих територій./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №59. – С. 505-511.
 10. Яценко В.О. , Коротков Є.М. Побачити, проаналізувати, запропонувати, навчити./ В.О. Яценко., Є.М. Коротков. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2016. – №46.
 11. Яценко В.О. Передумови  та  початок  зародження  регіонального  планування  в  Україні./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2016. – №42. – С. 252-258
 12. Яценко В.О. Еволюція  формування  поняття  територіального  розселення./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №58.
 13. Яценко В.О., Шпилевський І.І. Децентралізація, місцеве самоврядування, містобудівна діяльність – потреби та можливості./ В.О. Яценко, Шпилевський І.І. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Регіональні дослідження в містобудуванні. / Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2016. – Вип. №29. – С. 198-208

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Golub А. The features of national parks planning organization/ А.Golub. // Друга всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Build-Master-Class-2016», 16-18 листопада 2016р. : Тези доповідей.-К. : КНУБА, 2016. – С.104
 2. Голуб А.А. Досвід функціонального зонування національних парків Канади / А. А. Голуб. // Всеукраїнська наукова конференція «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута)», 22-23 квітня 2016р.: Тези доповідей.-К. : НАОМА, 2016.
 3. Голуб А.А. Законодавство ЄС, США, Канади, Росії та Японії щодо створення та управління національними парками. / А. А. Голуб. // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання та практична реалізація», 14-15 грудня 2016р.: Тези доповідей.-К. : КНУБА, 2016. – С. 92-95.
 4. Палеха Ю.М. Розвиток планувального каркасу України як основа її інтеграції у європейський простір. / Ю.М. Палеха // З’їзд Географічного товариства України, травень 2016р.: Тези доповідей.- Вінниця
 5. Палеха Ю.М. Акваторія у планувальній структурі міста. / Ю.М. Палеха // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода», 30 листопада 2016р.: Тези доповідей.- Київ, КНУБА
 6. Панченко Т.Ф. Стратегічне значення Причорноморського регіону для перспективного розвитку курортів, рекреації та туризму міжнародного рівня / Т. Ф. Панченко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Містобудівне планування і управління прибережними територіями. – Одеса: ОДАБА, 2016
 7. Панченко Т.Ф., Поломаний С.В. Методичні підходи до пофакторної оцінки ландшафтів та інженерно-геологічних умов ділянок житлової забудови міста Києва/ Т. Ф. Панченко, С.В. Поломаний // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода. (Київ, 30.11.2016). – Київ, КНУБА, 2016.
 8. Панченко Т.Ф., Яценко В.О. Територіальна  громада як групова форма розселення: сильні і слабкі сторони, можливості і ризики./ Т.Ф. Панченко, В.О. Яценко. // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація. [Зб.наук.праць]. – Вип.11. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ.конф. 14-15.12.2016. – Київ-Тернопіль «Економічна думка», 2016. С. 155-160

2015 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Омшанська А.Г. Науково-методичні засади формування житлово-рекреаційних комплексів в приморських населених пунктах / А.Г. Омшанська // Дисертаційне дослідження КНУБА, 2015.
 2. Пантюхіна О.Ю. Kyiv development resources / О.Ю. Пантюхіна // European educational program under the Tempus program Електронна презентація та тези доповіді, 2015 р.
 3. Пантюхіна О.Ю. Головні етапи розвитку міст України / О.Ю. Пантюхіна // European educational program under the Tempus program Електронна презентація та тези доповіді, 2015 р.
 4. Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій (монографія) / Т. Ф. Панченко // Київ, Логос, 2015.
 5. Панченко Т. Ф. , Голуб А. А. Проблеми архітектурно-ландшафтного благоустрою територій / Т. Ф. Панченко, А. А. Голуб. // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник/ Відп. ред. Куліков П.М. – К.:КНУБА.. – 2015. – Вип. №5. – С. 176–187.
 6. Панченко Т.Ф. Ландшафт Києва як об’єкт історичної культурної спадщини і сучасного зеленого будівництва/ Т. Ф. Панченко// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповідальний редактор Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6.
 7. Панченко Т.Ф., Звягінцева А.В. Зарубіжна практика територіальної організації рекреації на регіональному рівні / Т. Ф. Панченко, А.В. Звягінцева// Досвід та перспективи розвитку міст України.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2015. – Вип. №29.
 8. Яценко В.О. Містобудівні аспекти національної політики децентралізації та розвитку нового місцевого самоврядування в Україні./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Регіональні дослідження в містобудуванні.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2015. – Вип. №29. – С. 106-114
 9. Яценко В.О. Приміська  зона – ретроспектива, реальність, перспектива./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №40. – С. 331-340
 10. Яценко В.О. Котеджні містечка – новий елемент системи розселення приміської зони великих міст України./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №38. – С. 349-358
 11. Яценко В.О. Творчий початок великого успіху./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2015. – Вип. №28. – С. 133-141
 12. Яценко В.О. Аграрні  реформи, як  форма  знищення  села,  сільського  жителя  і  системи  розселення  взагалі./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – №55.
 13. Яценко В.О. Чорнобиль – Прип’ять – історія, архітектура, забуття./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – №57. – С. 491-500
 14. Яценко В.О. Негаразди сільського розселення України та можливі шляхи його покращення./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – №55. – С. 505-511
 15. Яценко В.О. Субурбанізація як процес міської інтервенції сільськогосподарських територій./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №39. – С. 269-277

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Голуб А.А. Світовий досвід функціонального зонування національних природних парків / А. А. Голуб. // Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд-Майстер-Клас-2015», 26-27 листопада 2015р. : Тези доповідей.-К. : КНУБА, 2015. – С.55
 2. Яценко В.О. Елементи   культурно-історичного середовища – об’єкт  спільних інтересів міста та приміської зони./ В.О. Яценко. // Міжнародна конференція 2015р.: Тези доповідей. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №41. – С. 242-245
 3. Яценко В.О. Містобудівна діяльність в умовах розвитку нового місцевого самоврядування – пошук істини./ В.О. Яценко. // Міжнародна конференція: «Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація», 2015 р., С. 379-382

2014 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Голуб А. А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування національних природних парків. / А. А. Голуб. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 225–231.
 2. Голуб А. А. Аналіз наукових досліджень проблеми формування національних природних парків / А. А. Голуб. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА.. – 2014. – Вип. №36. – С. 294–302.
 3. Голуб А. А. Методика оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків / А. А. Голуб. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №53. – С. 69–79.
 4. Омшанська А.Г. Градостроительная типология приморских жилищно-рекреационных образований. / А.Г. Омшанська // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 16. – Иваново,2014. – С.44-49
 5. Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій (навчальний посібник) парків / Т. Ф. Панченко // КНУБА, Кафедра ландшафтної архітектури, 2014.
 6. Панченко Т.Ф. Перспективи використання рекреаційних ресурсів прибережної  смуги Азовського моря в межах Донецької області./ Т. Ф. Панченко //  Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми перспективного розвитку Донбасу.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2014. – Вип. №25.
 7. Панченко Т.Ф., Пантюхіна О.Ю. Схема планування території Київської області. Концептуальні положення та методичні рекомендації до розділу “Рекреація та туризм”./ Т. Ф. Панченко, О.Ю.  Пантюхіна // НДР, УкрНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД, 2014
 8. Панченко Т.Ф. Проект структури та анотований звіт до етапу І. “Аналіз чинних будівельних норм ДБН 360-92**”/ Т. Ф. Панченко //  НДР, ДП УДНДІПМ “Діпромісто”, 2014.
 9. Панченко Т. Ф. , Голуб А. А. Нові концептуальні підходи до функціонального зонування національних природних парків / Т. Ф. Панченко, А. А. Голуб. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2014. – Вип. №27. – С. 193–205.
 10. Панченко Т.Ф. Who is Who в Україні (авторська версія біографії). / Т. Ф. Панченко // Енциклопедія, “Hubners Who is Who”, Швейцарія, 2014
 11. Панченко Т.Ф. Державні нагороди та нагороджені в Україні (тези автора) / Т. Ф. Панченко // Довідково-енциклопедичне видання. –К.: Новий Час,  2014.
 12. Панченко Т.Ф. Проект ДБН “Планування і забудова територій”. Розділ “Ландшафтно-рекреаційні території” (перша редакція). / Т. Ф. Панченко // НДР, ДПУДНДІПМ “Діпромісто”, 2014.
 13. Панченко Т.Ф. Опыт модернизации индустриальной жилой застройки в поселениях Германии / Т. Ф. Панченко // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2014. – Вип. №26.
 14. Панченко Т.Ф., Пантюхіна О.Ю. Концепція розділу «Рекреація та туризм» до «Схеми планування Київської області» / Т. Ф. Панченко, О.Ю. Пантюхіна // НДР, УкрНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД, 2014.
 15. Проценко С.М. Словник екологічних та ландшафтних термінів. / С.М. Проценко // Навчальний посібник. – КНУБА, 2014
 16. Проценко С.М. Принципи та методичні підходи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. / С.М.Проценко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №51. – С. 475-479
 17. Рубан Л.І. Новые идеи для нового века / Л.І. Рубан // Хабаровск, Россия
 18. Ruban L.Value determination of water systems in historic gardens as the foundation of garden art works./ Ludmyla Ruban // Krakow, Politechnika Krakowska, 2014. Part 1. – P. 61-67.
 19. Ruban L., Kuc S. Contemporary Water Landscapes. Trends, Issues and Techno-creation./ L.Ruban,  S.Kuc // GSTF Journal of Engineering Technology (JET), ISSN: 2251-3701. – Vol. 3, N 1, July, 2014. DOI: 10.5176/2251-3701_3.1.116. – P. 96-105
 20. Ruban L., Kuc S. Modern Special Recreation Zones: Aspects of Architectural-Landscape Planning and Design. The Effect of Techno-creation./ L.Ruban,  S.Kuc // Arts, Performing Arts, Architecture and Design”, ISBN 978-619-7105-30-08, ISSN 2367-5659, published by STEF92 Technology Ltd., Bulgaria, Sofia, 2014. P. 827-834
 21. Ruban L., Bayandin P. Temple complex and Water landscape: problems of interaction./ L.Ruban,  P. Bayandin // Krakow, Landscape Architecture Institute, Politechnika Krakowska, 2014.  p.13
 22. Яценко В.О. Трудовий потенціал сільського розселення, його стан і перспективи./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №53. – С. 594-600
 23. Яценко В.О. Сказка о «мужике» и «медведе» или почему нет согласия между сельским расселением и аграрными реформами./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №52. – С. 466-482
 24. Яценко В.О. Поселковое строительство – одно из направлений решения жилищной проблемы промышленных районов в 20-30 годы./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №51. – С. 731-740
 25. Яценко В.О. Процес руйнування системи сільського розселення та села, як стала аграрної політики в Україні./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №37. – С. 307-313
 26. Яценко В.О. Дачні та садові    території – місце відпочинку чи місце проживання./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №36. – С. 357-367
 27. Яценко В.О., Козлова Ю.В. Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО. Частина 1./ В.О. Яценко., Ю.В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 249-257
 28. Яценко В.О.Формирование сельского расселения как результат эволюционных изменений в аграрной политике Украины./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 289-302
 29. Яценко В.О. Новый город как социальная утопия градостроительства в начале 20 века./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 278-288

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Панченко Т.Ф. Функціонально-планувальна організація ландшафтно-рекреаційних об’єктів (матеріали 75-ої науково-практичної конференції 15-18 квітня 2014 року КНУБА) / [Т. Ф. Панченко, Л. І. Рубан, А. А. Голуб та ін.]. // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник/ Відп. ред. Куліков П.М. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип. №3. – С. 173–183.
 2. Ruban L., Kuc S. Water as factor of Techno-creation/ L. Ruban, S.Kuc // Proceedings of a 2nd Annual International Conference of Architecture and Civil Engineering. Singapore, 2014. pp. 50-54.
 3. Проценко С.М. Понятійно-термінологічна система еколандшафтів. / С.М. Проценко //  КНУБА, Науково-практична конференція 15-18 квітня; 2014

2013 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Панченко Т. Ф. , Голуб А. А. Значення природоохоронного законодавства для створення та розвитку національних природних парків. / Т. Ф. Панченко, А.А.Голуб. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2013. – Вип. №34. – С. 317–325.
 2. Проценко С.М. Наукові дослідження в навчальному курсі ландшафтної архітектури. / С.М. Проценко // Збірник наукових праць -К: Вісник Університету Україна, 2013.
 3. Панченко Т.Ф., Проценко С.М. «Вдячність вчителю!».  / Т.Ф.Панченко, С.М. Проценко //  Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2013. – №23.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Panchenko T., Protzenko S. Nikitsky Botanical Garder-Historic garden at Crimea Seside. /  T. Panchenko, S. Protzenko // The 1st World Multi-Conference on «Intelligent building technjljgies»Krakow, October, 2013
 2. Проценко С.М. Об’єкт, предмет та методи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. / С.М. Проценко //  Всеукраїнська наукова конференція. Сучасна архітектурна освіта; КНУБА, 7-8 листопада 2013.