Кафедра водопостачання та водовідведення Копаниця Ю.Д.


Копаниця Ю.Д.
Копаниця Юрій Дмитрович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.


Загальна інформація
У 1983 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера системо-техніка за спеціальністю «Автоматизовані системи керування виробництвом».
У 1983-1990 рр. працює системним програмістом у відділі тестового програмного забезпечення СПКТБ ВО “Реле і автоматика”.

З 1990 року працює на кафедрі спочатку на посаді викладача стажиста, асистента, доцента(2011 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Технічна механіка рідини і газу
 • Монтаж систем водопостачання та водовідведення
 • Метрологія і стандартизація
 • Сертифікація наукової продукції
 • Нормативна база України
 • Науковий практикум за напрямом магістерської роботи

Навчально-методична література

Монтаж систем водопостачання та водовідведення

 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Методичні вказівки і завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця, К.С.Чупрунова. – К.: КНУБА, 2007. – 32 с.Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Варіанти завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Варіанти завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” Заочне навчання / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Земляні роботи для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” Заочне навчання / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.СНиП ІІІ-4-80 Часть 3. Правила производства и приемки работ. – М., 1982.Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Технічна механіка рідини і газу

 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Запитання до заліку Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. Технічна механіка рідини і газу. Література.Режим доступу:http://org.knuba.edu.ua/course
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. Технічна механіка рідини і газу. Робоча програма дисципліни Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua/mod
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газуРежим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/course
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газуРежим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/course
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газу. Запитання до заліку. Рекомендована літератураРежим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/course
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газу. Підручники в електронному форматіРежим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/course
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газу. Список літератури з гідравлікиРежим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газу. Глосарій в електронному форматіРежим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/course
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газу. Індивідуальне завдання. Гідродинаміка. Рівняння Д.Бернуллі. Рівняння нерозривності потоку. Режими руху рідини.Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини та газу. Відносні геометричні і механічні параметри поперечних перерізів кола
  Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газу. Площі, координати центра ваги,
  моменти інерції відносно горизонтальної осі, що проходить через
  центр ваги Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Освітній сайт КНУБА. Технічна механіка рідини та газу. Он-лайн тести. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua

Метрологія і стандартизація

 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Список літератури Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua/mod/resource
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Методичні вказівки Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Індивідуальні завданняРежим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Наукова робота

В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором [Текст] : дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Копаниця Юрій Дмитрович ; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2008. — 160 л.».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Поляков Вадим Леонтійович, Київського національного університету будівництва і архітектури

Напрями наукової діяльності

Гідростатичний тиск на поверхні довільної форми: розробка теоретичних основ і алгоритми інженерного розрахунку.

Керівництво науковою роботою

 • Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи компь’ютерної алгебри MAXIMA // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/867
 • Мультіваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA // // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37895

Посібники

 • Технічна механіка рідини і газу. Кінематика і динаміка рідини. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2015– 52 с. – Режим доступу:
  http://www.k123.com.ua
 • Гідростатика. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2012. – 112с. – Режим доступу:
  http://www.k123.com.ua

Вибрані публікації

 1. Копаниця Ю. Д. Комп’ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 148-163. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.
 2. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 105-119. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_13.
 3. Копаниця Ю. Д. Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 165-180. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_20.
 4. Копаниця Ю. Д. Інтегральні рівняння метода трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 161-173. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_20.
 5. Копаниця Ю. Д. Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 148-152. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_22.
 6. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на несиметричну плоску поверхню. універсальний алгоритм трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 177-186. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_26.
 7. Копаниця Ю. Д. Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд k123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 187-195. – Режим доступу:
  http://www.wateruse.org.ua/pub28.html

Авторські свідоцтва та патенти

 1. А.с.974664 СССР. Способ регулирования гидроциклона и устройство его осуществления / Д.Н.Копаница, Ю.Д.Копаница : – Опуб. в Б.И., 1988, №31 – Режим доступу: http://www.findpatent.ru
 2. А.с. 1503883 СССР. Устройство автоматического регулирования гидроциклона / Д.Н.Копаница, Ю.Д.Копаница : – Опуб. в Б.И., 1989, №32 – Режим доступу: http://www.findpatent.ru

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281
Тел.: +38 (050) 568-78-17
E-mail: a281@ukr.net ;
Site: www.k123.com.ua