Кафедра водопостачання та водовідведення Величко С.В.

Величко С.В.
Величко Світлана Віталіївна
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація
З 2007 року працює на кафедрі спочатку на посаді провідного інженера, асистента, доцента(2015 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідротехнічні споруди (ІІІ курс) – Лекції
 • Гідротехнічні споруди (ІV курс)
 • Спеціальна фахова термінологія ГБ
 • Проектна справа в будівництві ГБ
 • Вступ в спеціальність ГБ

Навчально-методична література

Гідротехнічні споруди (ІІІ курс)

 • Робоча програма «Гідротехнічні споруди» Режим доступу:https://drive.google.com
 • Величко С.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею»
  для бакалаврів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2015. – 44 с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Фільтраційні розрахунки з використання програмного комплексу GeoStudio: Seep/w. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» з дисципліни “Гідротехнічні споруди” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2018. –с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок фільтрації крізь однорідну греблю на ПК GeoStudio: Seep/w. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. . Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок фільтрації крізь однорідну греблю з дренажною призмою на ПК GeoStudio: Seep/w.Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок фільтрації крізь греблю з ядром на ПК GeoStudio: Seep/w Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок фільтрації крізь греблю з екраном на ПК GeoStudio: Seep/w. Режим доступу:https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Аналіз розрахунку фільтрації на ПК GeoStudio: Seep/w Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Розрахунок стійкості укосу земляної греблі з використання програмного комплексу GeoStudio: Slope/w Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» з дисципліни “Гідротехнічні споруди” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2018. –с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок стійкості укосу на ПК GeoStudio: Slope/w Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Аналіз розрахунку стійкості укосу на ПК GeoStudio: Slope/w Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Фільтраційні розрахунки з використання програмного комплексу GeoStudio: Seep/w. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» з дисципліни “Гідротехнічні споруди” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2018. –с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Розрахунок стійкості укосу земляної греблі з використання програмного комплексу GeoStudio: Slope/w Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» з дисципліни “Гідротехнічні споруди” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2018. –с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Завдання для курсового проекту – Режим доступу: https://drive.google.com

Гідротехнічні споруди (ІV курс)

ГТС спеціального призначення

Спеціальна фахова термінологія ГБ

 • Робоча програма Спецiальна_фахова_термiнологiяРежим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Спеціальна фахова термінологія ГБ. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Спеціальна фахова термінологія” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво / уклад.: С.В. Величко – К.: КНУБА, 2018. – сРежим доступу: https://drive.google.com

Проектна справа в будівництві ГБ

 • Робоча програма_Проектна справа ГБ Режим доступу: https://drive.google.com
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Проектна справа в гідротехнічному будівництві” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво»/ уклад.: С.В. Величко, О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2018. – ____ с.Режим доступу: https://drive.google.com
 • Лекції: Завдання для контрольної роботи:Завдання для контрольної роботи: Режим доступу: https://drive.google.com

Вступ в спеціальність ГБ

Наукова робота

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Знезалізнення підземних вод на фільтрах з стільниковим кордієритовим завантаженням [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Величко Світлана Віталіївна; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2007. — 143 л.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Тугай Ярослав Анатолійович, Київського національного університету будівництва і архітектури

Напрями наукової діяльності

Розрахунки земляних підпірних споруд, гідравлічні розрахунки водозабірних, водоскидних споруд. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки.

Посібники

 • Інженерний захист території/за редакцією А.М. Рокочинського, Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2017р. – 412с.
 • Основи САПР/ Рокочинський А.М.,Наумчук О.М., Величко С.В., Рівне: НУВГП, 2010.- 172 с.

Вибрані публікації

 1. Simulation of the channel capacity for Tisza River considering curve during flood /Velychko S.V., Dupliak O.V./ USEFUL, #1, 2018. – 6 p. – Режим доступу:
  https://useful.academy
 2. Моделювання пропускної здатності р. Дністер з врахуванням підпору при проходженні паводку /Величко С.В., Дупляк О.В./ Містобудування та територіальне планування, №59, 2016- с. 115-121 – Режим доступу:
  http://www.mtp.in.ua
 3. Врахування підпорів в вузлах впадіння бокових притоків в основну річку / Величко С.В., Дупляк О.В./ НТЗ “Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки” №25, 2015 – Режим доступу:
  http://library.knuba.edu.ua
 4. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / Величко С.В., Дупляк О.В. / Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.23.