Кафедра водопостачання та водовідведення Аргатенко Т.В.

Аргатенко Т.В.
Аргатенко Тетяна Вікторівна
– кандидат технічних наук, доцент кафедри Водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація
У 1990 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера будівельника за спеціальністю Водопостачання і каналізація.
З 1990 року працює в КНУБА на кафедрі «Водопостачання», «Водопостачання та водовідведення» на посаді викладача-стажиста, асистента, доцента (2003).
Автор більше 40 науково-методичних видань.

Перелік навчальних дисциплін

 • Хімія води та мікробіологія (для ВВ; ГБ) {Лекції};
 • Водопостачання та водовідведення (для МБГ);
 • Вступ до фаху (для ВВ);
 • Насосні та повітродувні станції;
 • Каналізаційні очисні споруди.

Навчально-методична література

Хімія води та мікробіологія

 • Робоча програма з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Стислий конспект лекцій / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2003. – 40 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Вправи та методичні вказівки до їх виконання / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2000. – 32 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Журнали лабораторних робіт / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Завдання для модульного контролю / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи / Уклад.: Т.В.Аргатенко, О.М. Матвієнко. – К.: КНУБА, 2006. – 20 с. Режим доступу: https://drive.google.com

Водопостачання та водовідведення

 • Робоча програмаз дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Водопостачання та водовідведення. Конспект лекцій. Презентаційний матеріал / Укл.: Аргатенко Т.В.Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.  Водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи / уклад. Т.В. Аргатенко. К.: КНУБА, 2010. – 32 с.Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.  Водопостачання та водовідведення. Завдання для модульного контролю / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com

Вступ до фаху

 • Робоча програма з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Вступ до фаху. Конспект лекцій. Презентаційний матеріал / Укл. Аргатенко Т.В.Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Вступ до фаху. Методичні вказівки до самостійної роботи / укл.: Аргатенко Т.В.Режим доступу: https://drive.google.com

Дипломний проект бакалавра: Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Водопостачання та водовідведення» і «Гідротехнічне будівництво»/О.В. Дупляк, С.В. Величко, Т.В. Аргатенко, О.С. Петренко . – Київ: КНУБА, 2017. – 32 c. Режим доступу: http://10.17.77.1/books

Наукова робота

В 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень»: Аргатенко Тетяна Вікторівна. Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень: Дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2002. – 162 арк. – Бібліогр.: арк. 138-150.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Прокопчук Іван Тимофійович
Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Аргатенко Тетяна Вікторівна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2002. – 16 с.Режим доступу: http://www.disszakaz.com

Напрями наукової діяльності

Електрокоагуляційна обробка природних та стічних вод: теоретичні та експериментальні дослідження.

Керівництво науковою роботою

 • Якшин А.В. Експериментальні дослідження процесу електрокоагуляційного знебарвлення водних розчинів – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013-2014 н.р. Диплом ІІІ ступеня.
 • Малахова О.О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при змінному струмі – доповідь на ІV Міжнародній конференції «Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент» КНУБА, 14-15.12.2017.

Вибрані публікації

 1. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом / Аргатенко Т.В., Малахова О.О. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2017. – Вип.28.– С.22-29. Режим доступу: http://www.wateruse.org.ua
 2. Фотоелектричний контроль рівня води в сатураторі при напірній флотації стічних вод // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.25. – С.21-24. Режим доступу:
  http://www.wateruse.org.ua
 3. Досвід очистки стічних вод гальванічних цехів реагентним методом / Юрков Є.В., Аргатенко Т.В., Калайда А.В., Юрков О.Д. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2013. – Вип.22. – С.92-99.

Авторські свідоцтва та патенти

Аргатенко Т.В., Малько В.Ф. Електрокоагулятор. Патент України 37135А //Промислова власність, 2000, Бюл. №3. Режим доступу:http://uapatents.com

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 273

Тел.: +38 (067) 240-20-87

E-mail: arhatenko_t@ukr.net; argatenko.tv@knuba.edu.ua