Кафедра водопостачання та водовідведення Кравчук О.А.


Кравчук О.А.
Кравчук Олександр Андрійович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”,
Київського національного університету будівництва і архітектури.


Загальна інформація
кандидат технічних наук, асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”,
Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2014 році закінчив
Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав диплом
магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Водопостачання та
водовідведення» та здобув кваліфікацію інженер-дослідник (науковий співробітник) з
будівництва.
З 2014 року працює на кафедрі спочатку на посаді провідного інженера, асистента (2017
р.), доцента (2018) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету
будівництва і архітектури.ури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Технічна механіка рідини і газу
 • Водопостачання і водовідведення
 • Інженерне обладнання будівель

Наукова робота

В 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Кравчук Олександр Андрійович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2018. — 187 л. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=15466
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Поляков Вадим Леонтійович, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України.

Напрями наукової діяльності

Фільтрування рідини на швидких фільтрах з зернистим завантаження. Гідравлічні аспекти
роботи швидких фільтрів. Дослідження роботи очисних споруд водопостачання та
водовідведення.

Вибрані публікації

  1. Кравчук О.А. До зміни гідравлічних характеристик зернистого завантаження

   фільтрів в процесі їх роботи // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2016. –

   Вип. №2 (84). – С. 316 – 319. – Режим доступу:
   http://nbuv.gov.ua

  2. Кравчук О.А. Дослідження гідравлічного опору завантаження фільтрів //

   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 27.

   – С. 208 – 213. – Режим доступу:
   http://www.wateruse.org.ua

  3. Кравчук О.А. До розрахунку дії параметрів швидкого фільтра при істотній зміні

   швидкості фільтрування // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА,

   2017. – Вип. 63. – С. 215-221. – Режим доступу:
   http://library.knuba.edu.ua

  4. Kravchuk O. Functioning of filter structures in changing velocity conditions

   over time // Underwater technologies. Industrial and civil engineering (Підводні

   технології. Промислова та цивільна інженерія). К., 2017. – Вип. 6. – С. 65-73. – Режим доступу:
   http://nbuv.gov.ua

  5. Кравчук О.А. Експериментальне дослідження зміни швидкості фільтрування під

   час роботи швидкого фільтра // Містобудування та територіальне планування. – К.:

   КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 135-141. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua

  6. Кравчук О.А. Експериментальне дослідження втрат напору під час роботи

   швидкого фільтра зі змінною з часом швидкістю фільтрування // Гірничі, будівельні,

   дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, 2017 – Вип. 89. – С. 56-62. – Режим доступу:
   http://journals.uran.ua

  Авторські свідоцтва та патенти

  Патент України на винахід №112509. Фільтр для очищення води / Юрков Є.В., Кравчук
  О.А., Юрков О.Д.; заявл. 28.09.2015; Опубл. 12.09.2016, Бюл. №17.- Режим доступу:
  http://uapatents.com

  Контакти

  прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281.
  Тел.: +38 (097) 841-38-03
  E-mail: a.a.kravchuk@gmail.com