Чибіряков Валерій Кузьмич

Чибіряков Валерій Кузьмич – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р.), доктор технічних наук, професор.

Випускник КНУБА (КІБІ).

Публікації

2017 рік

1) Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О. Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканонічної форми. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2017. С.462 -474.
2) Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводів. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2017. С.475 -478.
3) Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Загальний підхід до моделювання напружено- деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 14 -19.
4) Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Старовєров В.С., Акчуріна Г.С., Шорін О.А. Про одну розрахункову модель для дослідження деформацій дамб і гребель та обґрунтування точності геодезичних спостережень. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 21 -32.
5) Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О., Шорін О.А. Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми. Тези доповідей ІV Міжнародної науково –практичної конференції. Одеса. 2017р. С. 167-171.
6) Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О., Шорін О.А. Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, вип.67, Одеса 2017, С. 71 – 77.

2016 рік

1) Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Левківський Д.В., Мельничук В.Ф. Модифікований метод прямих в задачах статики та динаміки масивних конструкцій Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016 р., Випуск № 61, С. 412 – 423.
2) Чибіряков В.К., Малашевський М.А., Бугаєнко О.А. Вдосконалення методики розрахунку рівноцінних земельних ділянок сільськогосподарсь-кого призначення під час обміну Інженерна геодезія. Науково- технічний збірник. Київ, КНУБА, 2015р. Випуск № 62, С. 72 – 80.