Наукова діяльність кафедри опору матеріалів

Наукова діяльність

Наукові дослідження ведуться за напрямками

  • розробка метода статичних та динамічних розрахунків елементів конструкцій на силові, кінематичні та температурні впливи.
  • стаціонарні та нестаціонарні коливання п’єзокерамічних тіл канонічних форм (наук. керівник к.т.н., доц. Григор’єва Л.О.)

Традиційною для кафедри є турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже всі викладачі кафедри закінчили аспірантуру і підготували дисертації на кафедрі. Також на кафедрі здійснюється підготовка докторантів (доц. Григор’єва Л.О., к.т.н. Левківський Д.В.)

Асистенти та аспіранти кафедри взяли участь у Першій Всеукраїнській науково-практичній Конференції молодих вчених (БудМайстерКлас), яка відбулася 26-27 листопада 2015 р.

 

Наукові розробки останніх років.

читати далі

 

Наукові публікації 2019-2013 р.

 

Назва

 

Автор Місто видання, місце проведення, рік
Застосування узагальненого методу пряміх для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл.

 

Левківський Д.В. Сович Ю.В. Містобудування та територіальне планування вип.69 2019р.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf

 «Обстеження та підсилення будівельних конструкцій промислових будівель» навчальний посібник

 

Прядко М. В., Руднєва І.М.,

Прядко Ю. М.,

 КНУБА 2018
 Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комплексі Femap Nastran

 

Гайдайчук В.В., Кошевий О.О., Кошевий, О.П. Сучасні проблеми архітектуриВипуск №50 Стр. 314-324

2018 рік. м. Київ;

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf

 

 Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження ндс нетонких пластин змінної товщини

 

Чибіряков В.К., Шорін О. А. Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.241-242

https://stroymeh.ogasa.org.ua/научная-работа/конференции

 Узагальнений метод прямих в квазистатичних задачах термопружності вісесиметричних тіл

 

Сович Ю.В.,

Чубарєв А.Г

Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.195-197

https://stroymeh.ogasa.org.ua/научная-работа/конференции

 Застосування модифікованого методу прямих до динамічної плоскої задачі теорії пружності

 

Чибіряков В.К., Пошивач Д.В. Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.195-197

https://stroymeh.ogasa.org.ua/научная-работа/конференции

 Узагальнений метод розрахунку багатошарових п’єзокерамічних перетворювачів при нестаціонарних навантаженнях Григор’єва Л.О. Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.66-69

https://stroymeh.ogasa.org.ua/научная-работа/конференции

 Розрахунок арочного кріплення методом прямих.  Янсонс М.О.  Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.259-260

https://stroymeh.ogasa.org.ua/научная-работа/конференции

 Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини.

 

 Шорін О.А.  Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and

Theory of Structures. 2018. № 100

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/16-100_shorin.pdf

Метод перехресних прямих в узагальненому методі прямих при розв’язанні плоскої задачі теорії пружності.

 

 Пошивач Д. Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Piezoelectric multilayer actuators in acoustik control devices for building structures.

 

 Grigoryeva L. Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл.

 

Сович Ю., Левківський Д. Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Про один алгоритм для розв’язування задач термопружності на основі узагальненого метода прямих.

 

Чубарєв А., Чибіряков В., Кошевий О. Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Узагальнений метод прямих для дослідження НДС нетонких платин змінної товщини.

 

Шорин О. Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Чисельний метод дослідження гармонічних коливань електропружних циліндрів.

 

Безверхий О.І.,

Григор’єва Л.О

 Мікросистеми, електроніка та акустика. ‒ 2018. ‒15с.

http://elc.kpi.ua/article/view/95752/113771

Особоливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь  теорії пружності в циліндричній системі координат.

 

Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.66 2018р.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf

Застосування  гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів.

 

Безверхий О.І.,

Григор’єва Л.О.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

‒ 2017. – 2(38).– С. 23-28.

 

Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару і акустичного середовища.

 

Григор’єва Л.О. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей.

Фізико-математичні науки. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. — С. 103-109.

http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1253

Розрахунок стиснуто-зігнутих елементів за деформованим станом.

 

Станкевич А.М.,

Кліменко В.З.

Навчальний посібник ТОВ «Видавництво Сталь» Київ-2017
Порівняльний аналіз двох методів дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів.

 

Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Математичні методи і фіз.-мат. поля. – Вип. 60.‒ 2017, №1. ‒С. 107-115.

 

Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл.

 

Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Опір матеріалів і теорія споруд. ‒Вип. 98. ‒ 2017. ‒С. 149-161.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/11-98_bezv_grig.pdf

Електромеханічна чутливість круглих та кільцевих п’єзоелектричних тонких пластин при механічному збуренні.

 

Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Мікросистеми, електроніка та акустика.– Том 22, №5. – 2017.– С. 40-46.

http://elc.kpi.ua/article/view/95752

Розрахунок багатошарового електромеханічного перетворювача циліндричної форми при різних типах поляризації в нестаціонарних режимах роботи.

 

Григор’єва Л.О.  Праці Одеського політехнічного університету -2017-8с
Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару і акустичного середовища

 

Григор’єва Л.О. Доповідь на VI Міжнародній науково-технічній конференції

«Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій».

Запоріжжя, 2017.

 

Узагальнений підхід до дослідження поширення збурень в багатошарових електропружних тілах з викривленими поверхнями

 

Григор’єва Л.О. Акустичний симпозіум «Консонанс-2017». Тези доповідей.

К: Інститут гідромеханіки НАНУ, с. 10.

 Numerical investigation method of vibrations of piezoceramic transformers Grigoryeva L. O.  Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука,

7—10 жовтня 2017 року, Київ. Т. 1. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. — С. 87-90.

http://matan.kpi.ua/public/files/2017/kravchuk-conf2017/Kravchuk2017-vol2.pdf

Поширення нестаціонарних збурень в багатошаровому п’єзокерамічному циліндрі при електричному навантаженні Григор’єва Л.О. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки». – 2017р.- с.185-186.

 

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій». Григор’єва Л.О. Запоріжжя, 2017 р.

участь в конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки». Григор’єва Л.О. ОДАБА, 2017 р.

участь в конференції

Опір матеріалів. Частина 1. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки Кошевий О.П.

Тробюк О.М.

Янсонс М.О.

Методичні рекомендації, завдання та приклади до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються за спеціальностями  131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» КНУБА 2017

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/2016%D1%80.-%D0%9E.%D0%9F.%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%9E.%D0%9C.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%BA%D0%9C.%D0%9E.-%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf

Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.63 2017р с.247-251

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf

Дослідження резонансних коливань п’єзокерамічних циліндрів з врахуванням втрат енергії Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Акустичний вісник, 2016.—8с.
Resonance radial  oscillations of a piezoceramic cylinders and spheres taking into account electromechanical losses Bezverhvi O.I.,

Grigoryeva L.O.,

Grigoryev S.A.

 

Вісник Тернопільського національного технічного університету.-2016,- с.41-48

http://visnyk.tntu.edu.ua/?art=6

Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах Кошевий О.П.,

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник.

-К.:КНУБА,2016,-Вип.59.-с.234-244

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

Модифицированный метод прямых Станкевич А.М. Вестник МГСУ

8/2016 с.34-47

Застосування варіаційних принципів та сплайн апроксимацій при вивченні товщинних нестаціонарних коливань п”єзокерамічних тіл. Григор”єва Л.О. Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки

-Дніпродзержинськ, 2016.- с.2.

Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах. Кошевий О.П.,

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. , вип. 59.

– Київ, КНУБА, 2016. – с. 234-244.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.62 2016р

с.338-344

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf

Influence of temperature effects on the stress-strain state of suspension system formed by the systems of the bending-rigid threads Руднєва І.М. INTERNATIONAL

SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE

OF YOUNG SCIENTISTS

«BUILD-MASTER-CLASS-2016»

16-18 of November 2016

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

Improved numerical methods in reliability analysis of suspension roof joints  Rudnyeva І.М.,

Priadko I.N. ,

Mushchanov,

H. Bartolo,

Vatin N.I.

 Magazine of Civil Engineering. 2016. No. 5. Pp. 27–41. doi: 10.5862/MCE.65.3).
Метод дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Проблеми обчислювальної механіки і міцності  конструкцій.– 2015. – Вип. 24. – С. 5-17.
Дослідження нестаціонарних електропружних коливань п’єзокерамічної кулі в акустичному середовищі Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Акустичний симпозіум «Консонанс-2015». К: Інститут гідромеханіки НАНУ, с. 20-25.

http://hydromech.org.ua/content/pdf/cons/cons2015-020-025.pdf

Нестационарные электроупругие колебания сферического пьезокерамического преобразователя с импедансными граничными условиями Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2015»

матеріали конф. – Дніпропетровськ ; Дніпродзержинськ, 2015. – 2с.

Чисельний метод дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних тіл обертання на основі варіаційних принципів і сплайн апроксимацій Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. 2-я Международная научно-практическая интернет-конференция

“Актуальные проблемы инженерной механики”, Одесса. ‒2015. ‒с. 107-109.

Врахування снігового навантаження на покрівлю при проектуванні сонячних батарей. Іваненко П.О. Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник,-Вип.96.- К.:КНУБА,2015 с.138-141

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201596.pdf

 

История и перспек-тивы развития одного из методов решения многочи-сленных задач  строительной механики Станкевич А.М.  Вестник МГСУ

12/15

Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями Кошевий О.П.,

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. , вип. 55.

– Київ, КНУБА, 2015. – с. 215-227.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201555.pdf

Про один алгоритм розв” язання початково-граничних задач для рівняння нестаціонарної теплопровідності. Чибіряков В.К.,

Станкевич А.М.,

Мельничук В.Ф.

Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник,-Вип.95.- К.:КНУБА,2015 с.96-95

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201595.pdf

Нестаціонарні коливання п’єзокерамічних кільцевих пластин при електричних та механічних збуреннях  Григор’єва Л.О. Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2014» : матеріали конф.

– Дніпропетровськ ; Дніпродзержинськ, 2014. – 2с.

Нестационарные упругоэлектрические колебания полого шара с импедансными граничными условиями Шульга Н. А., Григорьева Л. О., Кириченко А.А. Прикл. механика.– 2014.– 50, №3, с. 54-60.
Визначення електрорушійної сили поляризованої по товщині кільцевої пластини при механічному збуренні Шульга Н. А., Григорьева Л. О., Бабкова Н.О. Опір матеріалів і теорія споруд. − 2014. −№93. − 47-55с.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201493.pdf

Нестационарные колебания круглых пьезоэлектрических тонких пластин при электрическом возбуждении Шульга Н. А., Григорьева Л. О., Бабкова Н.О. Прикл. механика.– 2014.– 50, №4, с. 59-66.
Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ” Корбач В.Г. Доповідь в збірці тез конференції.14-16 травня 2014р.
Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві. Кошевий О.П.,

Плоский В.О.,

Бондар О.А.,

Іванченко Г.М.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування.  Наук.-техн. Збірник. , вип. 52.

– Київ, КНУБА, 2014. – с. 9-23.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf

Application of generalized “method of lines”, for solving problems of thermoelasticity of thick plates. Chybiryakov V. ,

Stankevich A. ,

Levkivskiy D. ,

Melnychuk V.

An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery

“Motrol”, vol.16, №8, Lublin 2014. P. 11-20.

Визначення частот і форм власних коливань товстої двошарової пластини.  Левківський Д. В. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 52.

– Київ, КНУБА, 2014. – C. 201-206.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf

Дискретно-континуальна модель розрахунку товстих пластин на динамічні впливи. Чибіряков В. К. , Станкевич А. М. , Левківський Д. В. Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. – Вип. 51.

– Київ, КНУБА, 2014. – C. 678-687.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201451.pdf

Вплив податливості опор на напружено-деформований стан висячої системи, утвореної системою згинально-жорстких ниток Руднєва І.М. Конференція молодих учених, аспірантів і студентів КНУБА. Київ, 17.11.2014р.
Рациональный угол наклона мансардного окна при реконструкции жилых домов. Руднєва І.М. ,

Прядко М.В. ,

Прядко Ю.М.

І Міжнародний науково-практичний конгрес

«Міське середовище – ХХI сторіччя» – «Архітектура. Будівниц-тво.

Дизайн» (10-14 лютого 2014 р., м.Київ)

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/28943/1/33-2-2014-Maket-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82.pdf

Метод прямих у циліндричній системі координат Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник

К. КНУБА 2014р Вип.93 с.118-124

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201493.pdf

Дослідження вимушених осесиметричних коливань порожнистих п’єзокерамічних циліндрів обмеженої довжини Григор’єва Л.О. Наукова конференція  молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей. Ч.1 – К: КНУБА, 2013

http://science.knuba.edu.ua/source/archive/molodi_vcheni/molodi_vcheni_programa_2013.pdf

Будгенплан. Курсове і дипломне проектування (навчальний посібник).  Кошевий О.П.,

Маляр В.А.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

 Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. вип. 48.

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 213-216.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201348.pdf

Проблеми та перспективи житлово-комунльного господарства України. Кошевий О.П.,

Доненко В.І.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник., вип. 49.

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 3-26.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

 

 Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві.  Кошевий О.П.,

Плоский В.О.,

Бондар О.А.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. вип. 49.

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 27-36.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

Визначення напружено-деформованого стану пластин методом прямих з використанням рядів Фур’є. Левківський Д. В. Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 91,

– Київ, КНУБА, 2013. – C.174-180.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-91/18-91_levk.pdf

Застосування методу прямих до розрахунку двошарової пластини. Левківський Д. В. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

– Вип. 48. – Київ, КНУБА, 2013. – c. 261-266.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201348.pdf

Визначення напружено-деформованого стану двошарової конструкції методом прямих. Левківський Д. В. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

– Вип. 50. – Київ, КНУБА, 2013. – С. 342-356.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf

Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом “прямих”. Станкевич А. М. , Левківський Д. В. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

– Вип. 49 – Київ, КНУБА, 2013. – С. 509-521.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

Метод прямих у циліндричній системі координат. Левківський Д. В. , Янсонс М. О. Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник.

– Вип. 92, – Київ, КНУБА, 2013. – C. 118-124.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-92/title.pdf

Обследование и усиление конструкций фундаментов жилого дома в г. Макіївка  Руднєва І.М. ,

Прядко М.В. ,

ШамринаГ.В. ,

Прядко Ю.М.

Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції

«Актуальные проблемы механики в современном строительстве».

Пенза, 2013. – С.133-140

Загальний розв’язок рівнянь типу Тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин  Тробюк О.М. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА, тези доповідей

КНУБА, 2013

http://science.knuba.edu.ua/source/archive/molodi_vcheni/molodi_vcheni_programa_2013.pdf

Про гармонічні коливання періодично-неоднорідних пластин типу Тимошенка Тробюк О.М. Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки

– 2013», Матеріали конференції.- Дніпродзержинськ, 2013

Монографії та підручники, видані до 2000 року  читати далі

Наукові статті, авторські свідоцтва та інші публікації  читати далі