Загальна інформація кафедри опору матеріалів

Традиційним для кафедри є творче ставлення до навчального процесу, турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже  у всі роки існування кафедри її викладацький склад комплектувався з випускників аспірантури університету.

Викладачами кафедри студентам всіх факультетів університету викладаються дисципліни:

  • Опір матеріалів.
  • Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності.
  • Основи опору матеріалів.
  • Основи теорії споруд.
  • Інформаційні технології (практикум)

Контактні дані:

Кімната викладачів, методичний кабінет – к.164, тел.: 044-241-54-21.
Лабораторія – к. 160а, 157.
Електронна пошта: sopromat@knuba.edu.ua

 

Історія кафедри

Після утворення 1930 року Київського інженерно-будівельного інституту дисципліна «Опір матеріалів» викладається на кафедрі будівельної механіки, якою в 1930-1934 роках керував професор О.А. Уманський. З 1934 року і до кінця свого життя (1958 рік) завідуючим кафедрою був академік АН УССР М.В. Корноухов. Саме в цей період відбувалося становлення кафедри опору матеріалів як наукового, навчально-методичного і виховного підрозділу. Важко переоцінити в цьому роль М.В. Корноухова. Він заклав основи певних методичних принципів викладання дисциплін «Будівельна механіка», «Опір матеріалів» і «Теорія пружності», створив відому наукову школу стійкості конструкцій, запропонував і втілив у інженерну практику об’єднаний розрахунок стержньових систем на міцність і стійкість, підготував багатьох науковців і викладачів, які склали основу кафедри.

У 1952 році було утворено самостійну кафедру «Опір матеріалів» під керівництвом академіка АН УССР Ф.П. Белянкіна. На кафедрі викладали дисципліни «Опір матеріалів» і «Теорія пружності». Фактично обидві кафедри до 1958 року працювали разом як один колектив завдяки повному взаєморозумінню між керівниками. Сприяло цьому і те, що велика кількість викладачів і аспірантів були учнями М.В. Корноухова.

Під час завідування кафедрою М.В. Корноуховим домінуючим напрямком досліджень були дослідження стійкості конструкцій. Ця тематика залишалася актуальною ще довгі роки і після заміни керівництва кафедри.

Прихід на кафедру у 1952 році Ф.П. Белянкіна стимулював розвиток наукових розробок із міцності анізотропних матеріалів, тривалого опору деревини і склопластиків при двоосьовому стиску.

У 1971 році завідувачем кафедри стає професор П.І. Семенов, який очолив дослідження зі стійкості тонкостінних стержнів. У цей же час на  замовлення виробництва на кафедрі розгортаються роботи з дослідження безканального прокладання в умовах постійної мерзлоти трубопроводів та тепловодів під керівництвом Р.М. Сазонова. За його ініціативою при кафедрі було засновано науково-дослідний сектор, що займався цією проблемою. Тривали ці роботи і після 1981 року, коли завідувачем кафедри став професор Л.Т. Шкельов, який разом зі своїми учнями розвивав скінченно-аналітичний метод прямих.

До 2017 року кафедру очолював Станкевич Анатолій Миколайович. Він закінчив у 1982 році КІБІ з відзнакою. З 1982 по 1987р.– голова профкому студентів КІБІ. З 1990-1993рр. – аспірант кафедри опору матеріалів, науковий керівник Шкельов Л.Т.
З 1987р. асистент, з 1996р. доцент кафедри. У 1996 році присвоєно вчений ступінь кандидата технічних наук, а у1998р. звання доцента. З 1997 року декан будівельного факультету. З 2004 р.- завідувач кафедри опору матеріалів. Дійсний член Академії будівництва України. Лауреат премії Академії будівництва України ум. акад.. Буднікова М.С.
Наукові дослідження присвячені проблемам міцності та жорсткості циліндричних оболонок та складених з них конструкцій. Автор та співавтор 18 наукових та методичних робіт.

Напрямки наукових досліджень з часом змінювалися, але завжди виконувалися на високому науковому рівні. Велися розробки наближених методів визначення напружено-деформованого стану пластин і оболонок. На замовлення Центра підготовки космонавтів разом із кафедрою теоретичної механіки проводилася робота з вивчення поведінки космічних апаратів при деяких нештатних ситуаціях. На замовлення Ленінградського НДІ електрофізичної апаратури разом із кафедрою будівельної механіки виконувалася робота зі створення методу розрахунку на міцність термоядерних реакторів.

Окремо слід відзначити значне підвищення наукового потенціалу кафедри, яке пов’язане з початком роботи на кафедрі таких видатних вчених, як член НАН України Ю.М. Шевченко та член-кореспондент НАН України М.О. Шульга. Їх особиста наукова ерудиція та знання суттєво впливали на загальний науковий рівень кафедри.