Система менеджменту якості

ВИСНОВКИ ЗОВНІШНІХ АУДИТОРІВ

КНУБА отримав звіт німецького органу сертифікації за ISO 9001: 2015 компанії DQS про результати сертифікаційного аудиту, що проводився в грудні 2018 року. Документ містить докладний аналіз діяльності КНУБА за такими напрямками як лідерство, планування, підтримка системи менеджменту якості, оцінка діяльності тощо. За висновком міжнародних експертів: «Система менеджменту якості КНУБА результативна та задовольняє вимоги застосовного стандарту. Невідповідності не було виявлено».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСЕРТИФІКАЦІЙНИЙ АУДИТ

У грудні 2021 року, відбувся зовнішній ресертифікаційний аудит КНУБА за вимогами стандарту ISO 9001: 2015 представниками німецького органу сертифікації. За результатами аудиту:

Загальна оцінка
Система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимоги застосованого стандарту. Невідповідності не було виявлено. Аудиторська група підтверджує, що аудитованою організацією була впроваджена та підтримується система менеджменту у відповідності із застосованим стандартом.
Стосовно відповідного стандарту аудиторська група рекомендує:
Підтвердити дію поточного сертифікату

Настанова СМЯ КНУБА

Положення про відділ ПФВ СМЯ

Відділ підтримки функціонування та впровадження СМЯ

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ СМЯ КНУБА згідно розпорядження ректора №27 від 24.05.18

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ СМЯ КНУБА згідно рішення ректорату №33 від 30.06.20

Перелік процесів та відповідальних за процеси

Переваги СМЯ на ринку освітніх послуг для КНУБА

Внутрішній аудит

Нормативні вимоги:

Структура стандарту ISO 9001: 2015

ДСТУ ISO 9001-2015