Система менеджменту якості

ВИСНОВКИ ЗОВНІШНІХ АУДИТОРІВ

КНУБА отримав звіт німецького органу сертифікації за ISO 9001: 2015 компанії DQS про результати сертифікаційного аудиту, що проводився в грудні 2018 року. Документ містить докладний аналіз діяльності КНУБА за такими напрямками як лідерство, планування, підтримка системи менеджменту якості, оцінка діяльності тощо. За висновком міжнародних експертів: «Система менеджменту якості КНУБА результативна та задовольняє вимоги застосовного стандарту. Невідповідності не було виявлено».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настанова СМЯ КНУБА

Положення про відділ ПФВ СМЯ

Відділ підтримки функціонування та впровадження СМЯ

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ СМЯ КНУБА згідно розпорядження ректора №27 від 24.05.18

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ СМЯ КНУБА згідно рішення ректорату №33 від 30.06.20

Перелік процесів та відповідальних за процеси

Переваги СМЯ на ринку освітніх послуг для КНУБА

Внутрішній аудит

Нормативні вимоги:

Структура стандарту ISO 9001: 2015

ДСТУ ISO 9001-2015