Система менеджменту якості

ВИСНОВКИ ЗОВНІШНІХ АУДИТОРІВ

КНУБА отримав звіт німецького органу сертифікації за ISO 9001: 2015 компанії DQS про результати сертифікаційного аудиту, що проводився в грудні 2018 року. Документ містить докладний аналіз діяльності КНУБА за такими напрямками як лідерство, планування, підтримка системи менеджменту якості, оцінка діяльності тощо. За висновком міжнародних експертів: «Система менеджменту якості КНУБА результативна та задовольняє вимоги застосовного стандарту. Невідповідності не було виявлено».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настанова СМЯ КНУБА

Положення про відділ ПФВ СМЯ _від 10_10_2019

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ СМЯ КНУБА згідно розпорядження ректора №27 від 24.05.18

Переваги СМЯ на ринку освітніх послуг для КНУБА

Внутрішній аудит СМЯ КНУБА  №1-2019

Мета аудиту:

Перевірка результативності Системи менеджменту якості вимогам, які встановлені, в документах Системи Університету, в законодавчих документах, що до сфери діяльності, в стандартах  ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015.

Нормативні вимоги:

Структура стандарту ISO 9001: 2015

ДСТУ ISO 9001-2015