Система менеджменту якості

ВИСНОВКИ ЗОВНІШНІХ АУДИТОРІВ

КНУБА отримав звіт німецького органу сертифікації за ISO 9001: 2015 компанії DQS про результати сертифікаційного аудиту, що проводився в грудні 2018 року. Документ містить докладний аналіз діяльності КНУБА за такими напрямками як лідерство, планування, підтримка системи менеджменту якості, оцінка діяльності тощо. За висновком міжнародних експертів: «Система менеджменту якості КНУБА результативна та задовольняє вимоги застосовного стандарту. Невідповідності не було виявлено».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настанова СМЯ КНУБА

Положення про відділ ПФВ СМЯ _від 10_10_2019

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ СМЯ КНУБА згідно розпорядження ректора №27 від 24.05.18

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ СМЯ КНУБА згідно рішення ректорату №33 від 30.06.20

Переваги СМЯ на ринку освітніх послуг для КНУБА

Внутрішній аудит

Нормативні вимоги:

Структура стандарту ISO 9001: 2015

ДСТУ ISO 9001-2015