ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ

ЛекціїПредставлені матеріали є додатковими і не звільнюють студента від відвідування лекцій.

Тема 1. Класифікація гідротехнічних споруд та визначення класу відповідальності об’єкту будівництва

Режим доступу: Тема 1

Тема 7. Фільтрація крізь тіло греблі

Відео лабораторної роботи: Лінії току в тілі однорідної греблі.
Режим доступу: Відео

Відео матеріали: Височування фільтраційного потоку на низовому укосі та руйнування греблі – Режим доступу:Відео

Лекція 13. Приклад розрахунку полігонального водоскиду

– Режим доступу: (Приклад розрахунку)

Курсовий проект

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ. Курсовий проект. – Режим доступу:Склад курсового проекту

Питання на іспит з дисципліни «Гідротехнічні споруди» ІІІ курс

– Режим доступу: (Питання)