Кафедра водопостачання та водовідведення Залуцький Е.В.

Залуцький Е.В.
Залуцький Едуард Володимирович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація
У 1959 році закінчив Київський інститут інженерів водного господарства, отримавши кваліфікацію інженера-гідротехніка за спеціальністю 1511-гідромеліорація. У 1959-1962 рр. працював інженером ДПІ Укрводоканалпроект. У 1962-1971 рр ст. інженер, молодший, ст.науковий співробітник Інституту гідромеханіки АН УССР. 1962-1965 – аспірант Інституту гідромеханіки АН УССР. З 1971 року по наш час – доцент КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідравлічні та аеродинамічні машини
 • Насосні і повітродувні станції
 • Аналіз добової роботи насосних станцій
 • Гідрологія і гідротехнічні споруди

Навчально-методична література

Гідравлічні та аеродинамічні машини

 • Робоча програма з дисципліни Гідравлічні та аеродинамічні машини для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Журнал до лабораторних робіт. Гідравлічні і аеродинамічні машини. Журнал до лабораторних робіт / Е.В.Залуцький, Т.В.Аргатенко – Режим доступу:
 • Вертикальні багатоколісні насоси. Методичні вказівки по добору насосів для насосних станцій ІІ підйому в курсових і дипломних проектах. /Е.В.Залуцький, В.П.Балло – Режим доступу:
 • МУ по подбору насосов насосних станций систем водоснабжения /Е.В.Залуцький, А.И.Петрухно – Режим доступу:

Насосні і повітродувні станції

 • Робоча програма з дисципліни Насосні і повітродувні станції для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Залуцький Е.В. Насосні і повітродувні станції. Конспект лекцій. / Укл.: Залуцький Е.В. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Водопроводные и канализационные насосные станции (альбом типових решений в помощь при курсовом проектировании) / укл. А.И.Петрухно, Є.В.Залуцкий, Г.Г.Косюра. – Режим доступу:

Аналіз добової роботи насосних станцій

 • Робоча програма з дисципліни Аналіз добової роботи насосних станцій
  • для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Залуцький Е.В. Аналіз добової роботи насосних станцій. Конспект лекцій. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • МВ до виконання індивідуальних завданьзавдань з Аналізу добової роботи насосних станцій / Укл. Е.В.Залуцький – Режим доступу:

Наукова робота

У 1966 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Скоростная структура установившихся неравномерных открытых потоков и их взаимодействие с руслом » / Залуцький Едуард Володимирович ; Інститут гідромеханіки АН УРСР. — К., 1966 — 160 л».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Розовський Ізраіль Львович, Інституту гідромеханіки АН УРСР.

Експериментальне і теоретичне дослідження турбулентних потоків, дослідження форм течії Дніпра в районі Києва в умовах попусків Київської ГЕС, дослідження гідравлічного опору різних типів і матеріалів трубопроводів, дослідження умов підходу і випуску води із зрошувальних насосних станцій.

Напрями наукової діяльності

Розробка для ЕОМ і впровадження в навчальний процес віртуальних моделей насосних станцій для аналізу їх роботи і впровадженню методів регулювання їх роботою, що забезпечують раціональність використання енергії.

Керівництво науковою роботою

Студентська робота, що отримала диплом ІІ ступеня на міжнародній конференції в Польщі

 • Komputerowe obliczenia stacji pomp ./IY miedzynarodowa konferencja studenckich kol naukowych – Wroclaw: AR,1999 Макарчук О.О. – Режим доступу:
 • Matematyczne modele stacji pomp/ Стеценко Є.В../ Там же – Режим доступу:

Студентська робота, що отримала диплом І ступеня на міжнародній конференції в Польщі

 • The criteria of estimation of the energy consumption effectiveness in pumping plants / Yi miedzynarodowa konferencja studenckich kol naukowych – Wroclaw: AR, 2001 / Любенко В.В.,Сопіна С.А. – Режим доступу:

Посібники

 • Залуцкий Э.В., Петрухно А.И. Насосные станции. Курсовое проектирование: учеб. пособие для вузов. – К.: Выща шк., 1987, – 167с. – Режим доступу: http://www.read.in.ua
 • Залуцкий, Э.В. Расчет насосных станций и водоводов на программируемых микрокалькуляторах: Учеб. пособие для вузов. – Київ : Выща шк., 1991. – 135с. : ил. – Библиогр.:с.133. – 70к. – Режим доступу: 628.1 З-24 Абонемент: 356 прим.Читальний зал: 4 прим.

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 169
Тел.: +38 (066) 79-29-79-6
E-mail: ezalutsky@ukr.net