Кафедра водопостачання та водовідведення Гіжа О.О.

Гіжа О.О.
Гіжа Олена Олександрівна
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація
У 1978 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».
З 1978 року працює на кафедрі спочатку на посаді інженера, викладача-стажиста, асистента, доцента (1989 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення ” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна гідравліка
 • Гідравліка і аеродинаміка
 • Спеціальні питання гідравліки

Навчально-методична література

Технічна механіка рідини і газу

 • Робоча програма з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Тестиз технічної механіки рідини і газу для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з технічної механіки рідини і газу для студентів інженерних спеціальностей. – Режим доступу:

Вступ до фаху

 • Робоча програма з дисципліни «Вступ до будівельної справи» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com

Наукова робота

В 1986 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Київського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю 05.14.09 – Гідравліка і інженерна гідрологія

Науковий керівник: професор Київського національного університету будівництва і архітектури Константінов Юрій Михайлович.

Напрями наукової діяльності

Дослідження гідравлічних опорів в напірних трубопроводах.

Підручники

 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О.Технічна механіка рідини і газу. Підручник з грифом Міносвіти і науки України / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: // Вища школа, 2002– 277 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О.Інженерна гідравліка. Підручник з грифом Міносвіти і науки України/ Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – Режим доступу: https://drive.google.com

Посібники

 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Кінематика і динаміка рідини. Приклади і задачі: Навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2015– 152 с.- Режим доступу: https://drive.google.com
 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д.Гідростатика. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2012. – 112с. – Режим доступу: http://www.k123.com.ua
 • Константінов Ю.М.,Гіжа О.О.o Задачник з гідравліки: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: КНУБА, 2008. – 92с. – Режим доступу: https://drive.google.com

Вибрані публікації

 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах/ Ю.М. Константінов, О.О.Гіжа// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 155-164. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua
 2. Константінов Ю. М., Гіжа О.О. Вплив нахилу уступу водобійного колодязя на параметри підпертого гідравлічного стрибка/ Ю. М. Константінов, О.О.Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2010. – Вип. 14. – С. 193-201. – Режим доступу:
 3. Константінов Ю. М., Гіжа О.О.Непрямий гідравлічний удар у водопровідних трубах /Водопостачання та водовідведення.-2015. 5с. – Режим доступу:

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 280 б
Тел.: 044-2415594
E-mail: lupoho@ukr.net