Кафедра водопостачання та водовідведення Таварткіладзе І.М.

Таварткіладзе І.М.
Таварткіладзе Іусуф Мухамедович
– доктор технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

У 1961 році закінчив Грузинський політехнічний інститут (м. Тбілісі).

У 1961-1964 рр. працював в інституті «Воєнморпроект» (м. Петропавловськ-Камчатський).

У 1964-1968 рр. працював в «Науково-дослідному та конструкторсько-технологічному інституті міського господарства» (м. Київ).

З 1968 року працює на кафедрі спочатку на посаді доцента, потім професора (1997 р.) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Очисні споруди водовідведення
 • Водовідведення промислових підприємств
 • Малі каналізаційні очисні споруди

Навчально-методична література

Очисні споруди водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «Очисні споруди водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Таварткіладзе І.М. Водовідведення: Методичні вказівки до виконання курсового проекту:Для студ. спец. 7.092601 “Водопост. та водовідведення”/Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ: КНУБА, 2006.- 40 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua

Водовідведення промислових підприємств

 • Робоча програма з дисципліни «Водовідведення промислових підприємств» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:https://drive.google.com

Малі каналізаційні очисні споруди

 • Робоча програма з дисципліни «Малі каналізаційні очисні споруди» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Наукова робота

  В 1970 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование биофильтров с блочной загрузкой из пеностекла [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.23.04 / Таварткиладзе И.М.; Киевский инженерно-строительный институт. — К., 1970. — 145 с.».

  В 1992 році захистив докторську дисертацію на тему «Совершенствование технологии биофильтрационной очистки сточных вод малых объектов» [Текст]: дис. докт. техн. наук: 05.23.04 / Таварткиладзе И.М.; Киевский инженерно-строительный институт. — К., 1992. — 414 с.».

  Напрями наукової діяльності

  Очистка господарсько-побутових, промислових та дощових стічних вод.

  Посібники

  • Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М. Водовідведення. Системи малої каналізації. Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2010. – 160 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
  • Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М. Водовідведення. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 1. Очистка міських та промислових стічних вод. Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2014. – 252 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
  • Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М. Водовідведення. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 2. Очистка малої кількості стічних вод. Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2014. – 108 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua

  Вибрані публікації

  1. Таварткіладзе І.М., Грубрин В.С. і ін. Проблема очистки над мулової води від мулових площадок БСА. Водопостачання. Водовідведення. К.: – 2014. – № 6. – С. 36-40. – Режим доступу:
  2. Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М. Регенерація біоценозу в технології та установці «ІМТЕХ» Водне господарство України. К.: – 2012. – № 6. – С. 36-41. – Режим доступу:
  3. Таварткіладзе І.М., Степанюк-Мазуркевич І.В. Пристрій для утримання надлишкового активного мулу у вторинних відстійниках. Водопостачання. Водовідведення. К.: – 2015. – № 3. – С. 11-13. – Режим доступу:
  4. >Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М., Остапюк В.А.
  5. Таварткіладзе І., Скоренька Н. Попередня очистка стічних вод інфекційних закладів. Водне господарство України. К.: – 2013. – № 5. – С. 43-46. – Режим доступу:
  6. Таварткіладзе І. М. Попередня очистка стічних вод від виробництва плит МДФ [Електронний ресурс] / І. М. Таварткіладзе, О. В. Замогильна, О. А. Коваль // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 49-59 – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_7
  7. Таварткіладзе І. М. Струминні аератори в установці “Імтех” [Електронний ресурс] / І. М. Таварткіладзе, І. В. Степанюк, О. М. Нечипор // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 60-76. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua

  Авторські свідоцтва та патенти

  1. Патент на корисну модель № 92490. Денітрифікатор / Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М.; опубл. 26.08.2014 р., бюл. №16. – Режим доступу:
  2. Патент на корисну модель № 78591. Аератор «ИМТЕХ»/ Таварткіладзе І.М., Максимчук О.Б., Нечипор О.М.; опубл. 25.03.2013 р., бюл. № 6. – Режим доступу:
  3. Патент України № 61225А. Установка для очищення стічних вод/ Таварткіладзе І. М., Нечипор О.М.; опубл. 17.11. 2003., бюл. №11. – Режим доступу:

  Контакти

  прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 269
  Тел.: +38 (044) 241-54-48
  E-mail: okschena@ukr.net