Кафедра водопостачання та водовідведення Василенко О.А.

Василенко О.А.
Василенко Олексій Анатолійович

– кандидат технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація

У 1963 році закінчив КІБІ, отримав кваліфікацію інженера будівельника за спеціальністю «Водопостачання і каналізація».

Працював на посаді інженера проектної організації, служив в рядах Радянської армії.
В 1969 році закінчив очну аспірантуру при КІБІ, працював асистентом кафедри гідравліки КАДІ.

З 1974 по 1979 роки викладав в Алжирському інституті нафти, газу і хімії.

З 1979 року працює на кафедрі спочатку на посаді доцента, і з 1991 на посаді професора кафедри «Водопостачання та водовідведення».

Перелік навчальних дисциплін

 • Мережі водовідведення
 • Очисні споруди водовідведення
 • Моніторинг та інженерні методи захисту біосфери

Навчально-методична література

Мережі водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «Мережі водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». – Режим доступу:

Очисні споруди водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «Очисні споруди водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:

Моніторинг та інженерні методи захисту біосфери

 • Робоча програма• Робоча програма з дисципліни «Моніторин та інженерні методи захисту біосфери» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» – Режим доступу:

Наукова робота

В 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование движения жидкости в трубопроводах с присоединениям расхода вдоль пути» [Текст]: дис… канд.техн.наук. 052916 / Василенко О.А. – К.:1972 – 180 л.

Науковий керівник : доктор технічних наук, професор Смислов Віктор Вікторович, КІБІ.

Напрями наукової діяльності

Гідравлічний розрахунок мереж водовідведення, очисткa стічних вод промислових підприємств.

Керівництво науковою роботою

 • Розрахунок мереж водовідведення за допомогою комп’ютерів. Канд.дис. Ром Ілля Семенович. – Режим доступу:
 • Очистка стічних вод від сапоніна. Валід Ісаа. – Режим доступу:

Посібники

 • Василенко О.А. Водовідвідні мережі. Навчальний посібник. КНУБА, Кі 2006. -100 с. – Режим доступу:
 • Василенко О.А., Поліщук О.В. Організація проектних робіт. Методичні вказівки до вивчення дисципліни і виконання індивідуального завдання. К., КНУБА, 2011, 64 с. – Режим доступу:
 • Василенко О.А., Грабовсткий П.О., Ларкіна Т.М., Поліщук О.В., Прогульний В.И. Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення. ІВМВКП Укргеліотех, К., 2010, 270 с. – Режим доступу:
 • Водоотведение. Курсовое проектирование. Высшая школа, К., Главное издательство, 1988 – Режим доступу:
 • Василенко О.А., Епоян С.М., Смірнов Г.М., Корінько І.В., Василенко Л.О., Айрапетян Т.С. Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки. Навчальний посібник. Київ – Харків, ТО «Ексклюзив», 2012, 540 с. – Режим доступу:

Вибрані публікації

 1. Василенко О.А. Гідравлічні дослідження механічного аератора. Сб. Коммунальное хозяйство городов №21, ХДАМГ, Харків, 1999. – Режим доступу:
 2. Василенко О.А. Пневмомеханічний аератор стічних вод. Науково дослідні розробки для інтенсифікації роботи систем водопостачання, водовідведення, КНУБА, К., 1986. – Режим доступу:
 3. Василенко О.А. Визначення місця розташування першого дощоприймача. Містобудування та територіальне планування. Випуск 62. Ч.1. К, КНУБА, 2016 р., 112-114 с. – Режим доступу:
 4. Alexey Vasilenko, Lesya Vasilenko. Galvanocoagulation ecological sal method of current sewage treatment from ions of heavy metals. USEFUL, making ourselves useful, 2017; 6p. – Режим доступу:

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Василенко О.А., Юрков Е.В. Водосборная система отстойника А.С. СССР №1242205. Бюллетень изобретателей №25, 1986. – Режим доступу:
 2. Василенко О.А., Гончаров В.В., Константинов Ю.М., Карук С.В. Соединения труб. А.С.СССР №129439 Бюллетень изобретателей №23, 1988. – Режим доступу:
 3. Василенко О.А., Ткаченко А.И., Иваненко С.В., Пивторак А.И. Способ очистки сточных вод от органических красителей, А.С.СССР №1662949АI. Бюллетень изобретателей №26, 1991. – Режим доступу:
 4. Василенко О.А., Ткаченко А.И., Иваненко С.В. Способ очистки сточных вод от органических красителей, А.С.СССР. Бюллетень изобретателей №27, 1991 – Режим доступу:
 5. – Режим доступу:

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 280А

Тел.: +38 (067) 547-50-88