Клапченко Василь Іванович

Клапченко Василь Іванович(1951 р.н.)
ORCID: 0000-0002-4093-5500

кандидат тех. наук, доцент.

У 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка. З 1977 року працює в КНУБА асистентом, доцентом (1985 р.).

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію. Напрям наукової діяльності – розробка фізичних методів діагностики стану будівельних матеріалів та вдосконалення технології виробництва будматеріалів, загальна теорія фазових переходів другого роду. Автор понад 170 наукових та науково-методичних робіт, серед них 4 монографії та 4 навчальних посібників – “Совершенствование тепломассообменных методов диагностики строительных материалов” (1983), “Фізика з використанням ЕОМ” (1993), “Перколяційний квантовий релятивістський світ” (1999), “Фотонна теорія матерії” (2000), “Ноуменальна фізика” (2003).

Перелік навчальних дисциплін

 • Фізика

Навчально-методична література

 • Робоча програма (універсальна) з дисципліни «Фізика» для студентів усіх спеціальностей. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Фізика. Практичний посібник до виконання лабораторних робіт із застосуванням пакета Excel для студентів усіх спеціальностей: практ. посібник / В.І.Клапченко , І.О. Азнаурян, Г.Ю., Краснянський, О.В. Панова, В.А. Глива., І.О. Кузнєцова] // Навчально-методичне видання КНУБА., – Київ, -2018-100с. Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
 • Фізика в будівництві: навч. посібник для студ. напряму “Будівництво” / В.І.Клапченко [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2012. – 251 с. : іл. – Бібліогр.: 250 с. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Фізика. Збірник задач / Укладачі: В.І.Клапченко та ін. – К.: КНУБА, 2009. Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Фізика. Лабораторний практикум : Навч. посібник /За ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2006. Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Фізика. Методичні рекомендації до спецкурсів “Оптичні прилади та вимірювання в геодезії”, “Основи фізики навколишнього середовища”. Для студентів спеціальностей “Геодезія”, “Землеупорядкування та кадастр”, “Екологія в будівництві” / Укладачі В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, Ю.І. Григораш, І.О. Азнаурян, Г.В. Кучерова. – К.: КНУБА, 2003, – 109 с. Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з фізики. Частина 1./Укладачі: В.І. Клапченко, В.О. Клименко та ін. -К.КНУБА, 2000. Режим доступу: org.knuba.edu.ua
 • Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з фізики. Частина 2./Укладачі: В.І. Клапченко, В.О. Клименко та ін. -К.КНУБА, 2000. Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Питання на екзамен з фізики Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua

Напрям наукової діяльності: дослідження в галузі теорії фазових переходів другого роду; діагностика пористої структури будівельних матеріалів; вивчення структури в’яжучих матеріалів, розроблення технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів; проблеми викладання фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів; діагностика та контроль шкідливих впливів довкілля. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів та випромінювань екрануванням.

Вибрані наукові публікації:

 1. Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О. Застосування золи теплоелектростанцій в технології бетону. Тези доп. Восьмої міжн. наук.-практ. конф. “Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі і будівництві: Енергоінтеграція-2018”.- Київ, 2018.-С.36-37. Режим доступу:
 2. Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О. Використання золи ТЕС у виробництві бетону. Наук.-техн. збірник “Енергоефективність в будівництві та архітектурі”.-Київ: КНУБА, 2018. Вип. 10. С.47-53. Режим доступу:
 3. Використання відходів металургійного виробництва в технології бетону Клапченко В.І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. Будівельне виробництво: Наук.-техн. Збірник.-К, 2017.- Вип. 63/1 Режим доступу:
 4. Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли. Клапченко В.І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. Нові технології в будівництві.-Вип.33, К.-2017 Режим доступу:
 5. Низькотемпературний провісник нагріву Клапченко В.І., Григораш Ю.І., Кузнецова І.О. Енергоефективність в будівництві та архітектурі:- Київ, КНУБА, 2016.-Вип. 8 Режим доступу:
 6. Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах В.І. Клапченко, О.В. Панова Зб.наук.праць Управління розвитком складних систем, -Київ,КНУБА, 2015.-№21 Режим доступу:

Контакти

просп. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 474
Тел.: +38 (044) 248-30-37
E-mail: klapchenko.vi@knuba.edu.ua