Краснянський Григорій ЮхимовичKrasnyanskiy

Краснянський Григорій Юхимович (1951 р.н.)
ORCID: 0000-0002-2421-1270

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики з 1987 року.

У 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

З 1973 р. молодший науковий співробітник КДУ ім. Т.Г. Шевченка, а з 1983 року асистент, доцент кафедри фізики КНУБА.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Напрямок наукової діяльності – розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних робіт. Співавтор монографії “Електрофізичні дослідження будівельних матеріалів” та навчального посібника “Фізика з використанням ЕОМ”.

Напрям наукової діяльності: розробка фізичних систем діагностики та вдосконалення властивостей будівельних матеріалів; проблеми викладання фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів; діагностика та контроль шкідливих впливів довкілля. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів та випромінювань екрануванням.

e-mail: krasnianskyi.giu@knuba.edu.ua