Сапельнікова Олена Юріївнаsapelnikova

Сапельнікова Олена Юріївна (1984 р. н.)
ORCID: 0000-0002-6586-3152

Асистент кафедри фізики з 2008 р.
Закінчила у 2006 році фізико-математичний факультет НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю “Фізика”.
З 2005 року вчитель фізики, інформатики та астрономії В(з)Ш №7, ЗОСШ № 220, ЗОСШ № 85.
У 2011 році вступила до аспірантури інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.
Напрям наукової діяльності: визначення впливу локальних електричних полів в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанокристалами CdS на зниження безвипромінювальної рекомбінації у світловипромінюючих елементах на основі системи “макропористий кремній – нанопокриття”.
e-mail: sapelnikova.oyu@knuba.edu.ua