Контактні дані кафедри рисунку та живопису

Контактні дані

Зав. кафедри Кащенко Олександр Володимирович 241-55-26 kaschenko.ov@knuba.edu.ua
Вчений секретар Косаревська Раддаміла Олександрівна 241-55-26 kosarevska.ro@knuba.edu.ua

м.Київ, вул.Преображенська, 2, к.203, 205, 207.