Розвиток та кар’єра

Наявність широких можливостей викладачів та велика кількість дисциплін і динамічні зміни у адміністративному навчанні останніх років – все це створило можливості для системної взаємодії складових діяльності кафедри з підготовки управління та певною специфікою вивчення управлінської діяльності в галузі будівництва.

Створення наукових монографій у вигляді видань, що несуть концентрований досвід у майбутнє – це традиція кафедри, що має справу з фундаментальними дисциплінами та дослідженнями.
Видання книжки, що містить авторський погляд та стиль – це завжди найбільш відповідальна та наочна форма представлення наукової, методичної та творчої роботи.
Протягом десятиліть сформовано бібліотеку з видань співробітників кафедри. Осягнути поглядом, ознайомитись та збагнути обсяг цієї бібліотеки можна на кафедрі 601 аудиторії головного корпусу КНУБА, де постійно представлені ці твори.
Експозиція оновлюється щорічно кількома вагомими книжками: підручники, посібники, монографії. Основні видання за період восьми останніх років невпинно продовжують серію “Наукові дослідження кафедри менеджменту в будівництві”.

Також найбільш досвідчені співробітники бюро викладають на кафедрі спецкурси та керують курсовим і дипломним проектуванням.

Також зміцнюється авторитет кафедри як наукової школи. Далі багато ідей та сподівань. Планується продовжувати активне залучення студентів під керівництвом викладачів кафедри до виконання реальних проектів та конкурсного проектування, як складової, що забезпечує потужний ефект як у навчанні студентів, так і у розвитку фахових можливостей викладачів.

073 Менеджмент (бакалавр) Стандарт