Програми уряду США

Стипендійні навчальні програми

Для учнів середніх шкіл

Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) — це програма для учнів загальноосвітніх шкіл країн співдружності незалежних держав (СНД) — Євразії, яка фінансується урядом Сполучених Штатів. Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати в американській родині. В Україні програма FLEX адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.
Більш детальна інформація: www.americancouncils.org.ua/uk/pages/7/flex.html

Для студентів та випускників ВНЗ

Програма обміну для студентів ВНЗ (Global UGRAD) — програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам бакалаврату денного відділення ВНЗ навчатися протягом одного академічного семестру в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США. В Україні ця програма адмініструється Посольством США.
ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/

Для магістрантів

Фулбрайтівські гранти для навчання на магістерському рівні (Fulbright Graduate Student Exchange Program) — навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. В конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ. Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни (за винятком спеціальностей: бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина).
www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html

Для молодих викладачів викладачів та дослідників

Літні інститути з американістики (SUSI) є 6-тижневими академічними семінарами для викладачів ВНЗ, що мають шість основних напрямків: вивчення американської політології, зовнішньої політики, релігії, літератури, журналістики, історії та суспільства. Адмініструються Відділом преси, освіти і культури Посольства США.

Для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю

The Fulbright Scholar-in-Residence Program — програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової та культурної співпраці у коледжах й університетах США, що слабо представлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів і введення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проектів і академічних обмінів. Відбором кандидатів на участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки навчального закладу.
www.fulbright.org.ua/uk/pages/22/scholar-in-residence.html

Для навчальних закладів і наукових установ України

U.S. Fulbright Scholar Program — програма, що передбачає можливість запрошення американських науковців і фахівців різного профілю для викладання та проведення дослідження на термін від одного семестру до двох.
www.fulbright.org.ua/uk/pages/39/us-scholar.html

Fulbright Specialist Program — запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для читання лекцій, участі у наукових програмах й конференціях, консультування керівників і адміністраторів з питань управління освітою, проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів, осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів, започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.
www.fulbright.org.ua/uk/pages/40/us-specialist.html

Програми професійного розвитку

Для вчителів середніх шкіл

Програма педагогічної майстерності та досягнень вчителів шкіл Євразії та південної Азії (TEA) передбачає підвищення викладацької майстерності, розвиток викладацьких навичок та ознайомлення зі США. Надає можливості для вчителів середніх шкіл підвищити кваліфікацію з предметів викладання, вдосконалювати навички викладання та підвищити рівень знань про США. Шеститижнева програма підвищення кваліфікації складається з академічного навчання та інтенсивного тренінгу з методів викладання, написання навчального плану, стратегій викладання, лідерства в освіті, а також навчання інтернет технологіям та їх використанню в процесі викладання. До програми також входить 3-тижневе стажування в середній школі з метою активної співпраці учасників з американськими колегами та учнями. В Україні ця програма адмініструється Посольством США.
exchanges.state.gov/non-us/program/teaching-excellence-and-achievement-program

Для молодих викладачів викладачів та дослідників

Fulbright Faculty Development Program (FFDP) — проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО). Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.
www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

Для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту

Fulbright Scholar Program — проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких установах США на період від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту. Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.
www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

Для фахівців на середньому етапі розвитку кар’єри

Hubert H. Humphrey Program — пропонує 10-місячне стажування у США, без отримання ступеню, що включає академічну програму та професійне стажування фахівців, які знаходяться на середньому етапі професійної кар’єри, у певних галузях для громадян України та інших країн світу. Програма пропонує цінні можливості для професійного розвитку завдяки вивченню вибраних навчальних дисциплін в університеті, участі у конференціях, спілкуванню в професійних мережах, та набуттю практичного досвіду під час стажування. Ця програма, головним чином, призначена для людей, які формують політику, планують стратегію, адміністраторів та менеджерів, і очікується, що учасники не будуть першочергово зацікавлені у проведенні наукових досліджень у США. Програма адмініструється Посольством США в Україні.
ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/

Для молодих державних службовців, співробітників неурядових організацій, та інших фахівців у галузі державної політики

Legislative (Professional) Fellows Program (LFP/PFP) — ця програма стажування працівників законодавчої влади дає перспективним молодим фахівцям можливість отримати практичний досвід та наочність роботи в уряді США. Знання та інтерес цих молодих професіоналів щодо американських політичних процесів буде розширений завдяки короткостроковому стажуванню в місцевих законодавчих органах США, а також в установах державного рівня і в некомерційних організаціях, які мають відношення до тематики програми.
www.americancouncils.org.ua/uk/pages/33/lfp.html

Грантові програми

Програма «Гранти для учасників програм обмінів»

Метою програми «Гранти для учасників програм обмінів» є надання фінансової підтримки колишнім учасникам програм обмінів та стажування, що фінансуються урядом США, для реалізації проектів, спрямованих на розвиток демократичних перетворень, громадянської активності та проведення економічних реформ в Україні.

Учасники всіх програм обмінів та стажування, що фінансуються або фінансувались урядом США, у т.ч. такі агентства як Бюро з питань освіти та культури (ECA), Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID), Департамент сільського господарства США (USDA) та Програма обміну викладачами (FEP), Департамент торгівлі США (програма SABIT), мають право подавати проекти. Програма адмініструється Посольством США в Україні.
ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/alumni-resources-uk/

Програма грантів «Opportunity Funds»

Фінансування за цією програмою, що надається Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США, підтримує талановитих іноземних студентів у процесі вступу до вищих навчальних закладів США. Програма «Opportunity Funds» націлена на підтримку процесу подання заявок до ВНЗ США для студентів із високим потенціалом, які не в змозі покрити витрати, пов’язані з оплатою процесу подання документів до університетів Сполучених Штатів, і які не брали участь в програмах обміну за підтримки Державного департаменту США. Програма не забезпечує підтримку та фінансування самого навчання в американських коледжах та університетах. Програма адмініструється консультативними центрами мережі EducationUSA в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS у м. Вашингтон, округ Колумбія.

Підготовлено за матеріалами сайту edusa.org.ua/

Контактна особа в КНУБА:

Анна Дмитрівна Гегер, завідувач сектору міжнародних проектів та програм КНУБА –

e-mail: annageger@gmail.com