АВСТРІЯ

Нині 22 австрійські державні університети, 10 приватних університетів і 3 теологічні вищі школи пропонують студентам широкий вибір можливостей для здобуття вищої освіти. Художню та мистецтвознавчу освіту можна отримати в 6 університетах мистецтв, де студенти вивчають музику, театр, кінематограф, живопис і прикладне мистецтво. Крім університетів, з 1993 року в Австрії діють 19 вищих спеціальних шкіл. Випускники середніх шкіл можуть вступати до педагогічних коледжів та інститутів, а та­кож до коледжів та інститутів з підготовки викладачів богослов’я. Віденський університет – засновано в XIV столітті. Він найстаріший університет серед вишів німецькомовних країн, вважається найбільшим вищим на­вчальним і науковим закладом Австрії й одним з найбільших університетів в Центральній Європі. 15 факультетів університету розташовані в понад 60 будівлях на території Відня. В цьому університеті навчають більш як 200 спеціальностям. Там навчаються 90 тисяч студентів, з них 27% – іноземці. За останнє десятиліття здобуття освіти в Австрії стало дуже популярним, вона один із лідерів міжна­родного освітнього ринку. Тут щорічно навчається понад 160 000 іноземних студентів. Австрійська система вищої освіти поділяється на три сектори: університети та університети мистецтв; коледжі, в яких навчають викладачів і соціальних працівників; вищі школи.

Особливістю навчання в університетах Австрії є широкий профіль підготовки. Університет, як правило, дає загальні теоретичні знання. Практичні навички і здібності більшою мірою формуються у процесі трудової діяльності. У навчальному плані регламентується обсяг часу на обов’язкові дисципліни і дисципліни за вибором. Студент може самостійно формувати свою програму навчання. Австрія приєдналася до Болонського процесу, тож в її університетах було запроваджено триступеневу систему освіти:

– Перший ступінь вищої освіти: бакалавр.

– Другий ступінь вищої освіти: магістр, дипломований інженер.

– Третій ступінь вищої освіти: доктор.

Детальнішу інформацію про систему освіти в Австрії (зокрема інформацію про університети та вищі спеціальні школи (Fachhochschulen), а також про участь Австрії у європейських і міжнародних програмах академічного обміну можна знайти на інтернет-сайті Федерального міністерства освіти, мистецтва і культури Австрії: www.bmukk.gv.at та Федерального міністерства науки та досліджень Австрії: www.bmwf.gv.at

СТИПЕНДІЇ.

Австрійський уряд, приватні організації та університети пропонують низку стипендій для іноземців. Як і в деяких інших країнах, в Австрії створено спеціальне агентство – Австрійська служба академічних обмінів, яка займається розподілом всіх грантів, що надаються іноземним студентам. Отож, якщо ви зацікавлені в продовженні освіти в Австрії і хочете отримати фінансову підтримку, рекомендуємо відвідати інтернет-сайт http://www.grants.at/, де знайдете рекомендації про процедуру подачі заявок і відповідні бланки.

АВСТРІЙСЬКА СЛУЖБА ОБМІНІВ (OEAD). Австрійську службу обмінів (OEAD) було засновано в 1961 р. на основі спільного рішення австрійських університетів. Останніми роками OEAD пропонує дедалі ширший спектр послуг з міжнародного співробітництва в освітній та науковій сферах. Мережа включає не тільки університети, а й інші вищі навчальні заклади, а також школи Австрії. Головною метою організації є науковий і освітній обмін. OEAD управляє широким колом стипендіальних програм Федерального Міністерства освіти, науки і культури Австрії, Міністерства закордонних справ Австрії, Міністерства сільського господарства та екології, Міністерства соціальної політики.

OBAD надає наступні види послуг:

– Підтримка на національному рівні програм Європейського Союзу, таких як Сократес, Леонардо да Вінчі.

– Проведення стипендіальних програм та надання сприяння дослідницьким проектам.

– Консультування та надання допомоги іноземним студентам і вченим, які приїжджають до Австрії.

– Організація підготовчих курсів для іноземних учнів у Відні, Леобені та Граці за підтримки відпо­відних університетів.

– Довідково-інформаційна діяльність та консультування: обслуговування інтерактивних банків да­них стипендій та проектних банків даних, випуск публікацій, проведення інформаційних заходів.

 ФОНД СТИПЕНДІЙ АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ.  Студентам, випускникам вищих навчальних закладів і аспірантам з усіх країн світу: надається стипендія для навчання та здійснення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами: природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії 4 місяці.

Для кандидатів наук: стипендія надається кандидатам наук з усього світу (окрім Австрії) для здійснення досліджень в установах Австрії за напрямами: природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії: 4 – 12 місяців.

Останній термін подання документів: щороку 1 березня. Аплікаційна форма: www.scholarships.at

Контакти: Heike Kernbauer, е-таіі: heike.kernbauer@oead.at

Докладніше: www.oead.at, www.grants.at

СТИПЕНДІЯ МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ. Програма для докторантів (IIASA-Funded Postdoctoral Program). Стипендія надається міжнародною організацією IIASA кандидатам наук з усього світу для здійснення досліджень за напрямами: енергетика та технології, навколишнє середовище і природні ресурси (дослідження забруднення повітря, змін у землекористуванні), населення і суспільство (дослідження економічних проблем в країнах, які перейшли до ринкової сис­теми; дослідження міграції населення між країнами, а також глобальні відмінності у віковій структурі населення; дослідження соціальних ризиків, пов’язаних із глобальними змінами та старінням населення).

Тривалість стипендії: 12 – 24 місяців. Кількість річних стипендій – 2. Контакти: Barbara Hauser, Post-Doctoral Coordinator (e-mail: hauser@iiasa.ac.at) IIASA, Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg, Austria

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ. Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук з усього світу для здійснення досліджень у рамках проектів в Міжнародному фізико-математичному інституті імені Ервіна Шредінгера (Erwin Schroedinger International Institute for Mathematical Physics – ESI) за напрямами: математика, фізика, механіка.

Тривалість досліджень: 2-6 місяців (початок з березня або вересня кожного року). Документи надсилати на адресу: secr@esi.ac.at або Administrative Office, Erwin Schroedinger Institute, Boltzmanngasse 9, 1090 Vienna, Austria Докладніше: www.esi.ac.at, http://www.grants.at/

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ШКОЛИ ІНФОРМАТИКИ. Стипендія надається аспірантам з усього світу для навчання в аспірантурі Школи інфор­матики Віденського технічного університету за напрямами: математика, інформатика. Тривалість навчання: 3 роки. Останній термін подання документів – травень щорічно. Докладніше: www.Informatik.tuwien.ac.at/phdschool/

СТИПЕНДІЯ ФОНДУ ПАУЛЯ УРБАНА. Стипендія надається Фондом Пауля Урбана випускникам вищих навчальних закладів і аспіран­там з усього світу, які здійснюють дослідження в галузі фізики, механіки та астрономії. Контакти: Univ.-Doz. Mag. Dr. Wolfgan Schweiger; Institut für Physik – Fachbereich Theoretische Physik; Universitätsplatz 5, 8010 Graz, tel.: +43 316 380 5244, e-mail: wolfgang.schweiger@uni-graz.at

ПРОГРАМА ЛІЗИ МАЙТНЕР ДЛЯ НАУКОВЦІВ. Програма підтримки висококваліфікованих науковців з усього світу. Стипендія надається на 1 – 2 роки для здійснення наукових досліджень в установах Австрії. Тематика досліджень до­вільна. Термін подання документів – необмежений.

СТИПЕНДІЯ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ “РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ І СХЕМ”. Стипендія надається компанією Infineon випускникам вищих навчальних закладів та аспірантам для отри­мання диплому магістра в Університеті прикладних наук Каринтії (Віллах, Австрія) за напрямом електро­техніка та електроніка. Тривалість стипендії: 15 місяців. Кількість річних стипендій – 1. Розмір щомісячної стипендії становить € 800. Стипендіати мають можливість не тільки отримати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, а й попрацювати в компанії Infineon, яка є світовим лідером на ринку мікроелектроніки. Докладніше: www.grants.at

ПЕРША ДЕМОКРАТИЧНА СТИПЕНДІЯ. Стипендія надається німецькою організацією Absolventa студентам, аспірантам і кандидатам наук з усього світу для покриття витрат на навчання або здійснення досліджень за напрямами: природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Докладніше: www.absolventa.de

СТИПЕНДІЯ ФОНДУ МОНДІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. Стипендія надається приватним австрійським фондом Монді студентам з країн Азії, Африки, Цен­тральної і Східної Європи для навчання у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами: при­родничі, технічні науки, економіка, соціологія. Тривалість стипендії: 4 роки. Останній термін подання документів – 31 травня щороку.

Аплікаційні форми надсилати за адресою: MONDI AUSTRIA PRIVATE FOUNDATION Kelsenstrasse 7, A-1032 Wien, Österreich, Europa

Frau Gertraud Max Tel.: +43 1 790 13 / 4002 Fax: +43 1 790 13 / 961 (e-mail: gertraud.max@mondigroup. com або austria-student-scholarship@mondigroup.com) Докладніше: www.mondigroup.com www.grants.at

ВСЕСВІТНЯ СТИПЕНДІЯ ЕРНСТА МАХА. Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук для навчання та здійснення досліджень у ви­щих навчальних закладах Австрії за напрямами: природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії: 1 – 9 місяців. Останній термін подання документів – 1 березня щороку. Заявки на короткотермінові гранти (від 1 до З місяців) розглядаються з січня до червня. Докладніше: www.oead.at, www.grants.at В OeAD-GmbH: Mag. Nikos Kahovec (e-mail: nikos.kahovec@oead.at)

СТИПЕНДІЯ ХЕРДЕРА В РАМКАХ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ АЛЬФРЕДА ТОПФЕРА. Стипендія надається випускникам вищих навчальних закладів та аспірантам для навчання і здійсненя досліджень в університетах Відня за напрямами: технічні, гуманітарні та соціальні науки, економічні, міждисциплінарні науки, архітектура, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії: семестр або 1 рік. Останній термін подання документів – 30 листопада. Контакти: Verantwortlich in der Alfred Teopfer Stiftung F.V.S.: Helene Ericke, tel.: + 49 40/33 402 11, e-mail: ericke@teopfer-fue.de Аплікаційна форма: www.scholarship.at Докладніше: www.grants.at/

ПІДТРИМКА МОБІЛЬНОСТІ В РАМКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ. Підтримка надається науковцям для здійснення спільних досліджень за напрямами: природничі науки, технічні науки, екологія, біотехнологія та безпека продуктів харчування, інформаційні техно­логії, нанофізика та нанотехнології. Докладніше: www.mon.gov.ua

НАГОРОДА В ГАЛУЗІ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ. Нагорода присуджується Європейською федерацією хімічного машинобудування кандидатам наук, які проводять дослідження і зробили зна­чний внесок у галузі хімічної інженерії. Термін подання документів – до 1 березня кожні 2 роки. Докладніше: www.grants.at, www.efce.org

СТИПЕНДІЯ ФОНДУ ГЕНРІХА ЙОРГА. Стипендія надається іноземним науковцям і дослідникам для проведення досліджень (в рамках спільних наукових проектів) з науковцями факультету природничих наук Університету Граца. Докладніше: www.grants.at, www.unigraz.at, www.uni-graz.at/nawi/studienang/ stipendium/heinrich_joerg_info.html

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Республіки Австрія в Україні: 01901, м. Київ, вул. Івана Франка, 33

тел.: +38 044 277-27-90, факс: +38 044 230-23-52, www.bmeia.gv.at/kiew

– Федеральне міністерство освіти, мистецтва і культури (Bundesministeriumfuer Unterricht, KunstundKultur): www.bmukk.gv.at

– Австрійські стипендії OEAD: www.grants.at; www.scholarships.at

– Австрійська база даних стипендій та дослідницьких ґрантів (Die Osterreichische Datenbank fur Stipendien und Forschungsforderung): www.grants.at

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.