БЕЛЬГІЯ

Освіта в Бельгії перебуває у компетенції спільнот: фламандської у Фландрії, французької у Валлонії та Брюссельському столичному регіоні, німецькомовної – у відповідних кантонах.

Вищу освіту в Бельгії представляють 15 університетів (6 у Фландрії і 9 у Валлонії і Брюссельському столичному регіоні), а також 69 інститутів (22 у Фландрії і 47 у Валлонії).

Стандарти бельгійської освіти є одними з найвищих у світі й продовжують зростати. У 2010 р. чотири бельгійські університети входили до 200 найкращих університетів світу.

Бельгія бере активну участь у Болонському процесі, під впливом якого в системі вищої освіти від­булися значні зміни. У вищих навчальних закладах з 2004 – 2005 навчального року запроваджено трирівневу систему вищої освіти: бакалаврат (ступінь бакалавра), магістратура (ступінь магістра), докторантура (докторський ступінь).

Реалізацією програм співробітництва (у тому числі розподілом грантів для іноземних студентів) займається Генеральне управління зі сприяння розвитку співробітництва (Directorate General for Development Cooperation, DGDC), яке входить до структури Міністерства закордонних справ, зо­внішньої торгівлі та сприяння розвитку співробітництва. На сайті цього управління перераховано державні організації, які надають гранти для навчання в Бельгії: www.dgdc.be/en/dgdc/grants/ index.html

ГРАНТИ ДЛЯ АСПІРАНТІВ. Федеральна служба з наукової політики надає гранти високо­кваліфікованим молодим дослідникам, які отримують можливість займатися науковою діяльністю спільно з бельгійськими вченими протягом 6-12 місяців. У проекті беруть участь бельгійські організації, залучені до дослідницьких програм, що здійснююься Федеральною службою з наукової політики. Бельгійські керівники наукових проектів подають до неї заявки на отримання грантів для іноземних фахівців. Відбір кандидатів проходить раз на рік. Інформація про проект на інтернет-сайті: www.belspo.be

СТИПЕНДІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ СПІЛЬНОТИ БЕЛЬГІЇ.

ФЛАМАНДСЬКА СПІЛЬНОТА. Надаються 4 стипендії за спеціальністю для отримання ступеня магістра, кожна з них на 10 місяців. Стипендії, надані фламандською спільнотою, дійсні протягом одного акаде­мічного року. Під час навчання для отримання ступеню магістра за дворічною програмою після закінчення першого року потрібно оформити нову заявку. Варіанти магістерських програм представлено на сайтах університетів, координати яких можна знайти тут:

– Вік кандидатів не повинен перевищувати 35 років. При цьому важливою є академічна успішність. Повідомлення кандидатів про те, що їх відібрано для надання стипендії, відбувається до 1 липня.

Стипендії для аспірантів і молодих учених – гранти на дослідження. Дослідницькі гранти надаються кандидатам, не старшим 35 років. Вони повинні мати диплом про отримання ступеню магістра, або еквівалентний йому. Кандидатам повідомляють про ухвалене рішення не пізніше, ніж за 6 тижнів до початку дії гранту.

Літні мовні курси. Їх організацією та наданням стипендій займається фламандська спільнота і Ні­дерландський мовний союз. Курси розраховані на три тижні й здійснюються університетом м. Хасселт і Лінгвістичним центром Гентського університету. Головним чином для студентів, які вивчають нідерландську мову, так само і з України. Кандидати повинні бути віком від 18 до 35 років і володіти елементарним рівнем нідерландської мови (згідно сер­тифікату «Нідерландська мова як іноземна»). Фламандська сторона сповіщає кандидатів про своє рішення до 1 квітня. Детальнішу інформацію про літні курси нідерландської мови представлено на сайті: www.taalunieversum.org/en/about_us/

ФРАНЦУЗЬКА СПІЛЬНОТА. Стипендії за фахом для отримання ступеню магістра надаються незалежно від предмету вивчення. Їх призначено головним чином для студентів четвертого або п’ятого курсів, які володіють фран­цузькою чи англійською мовою на рівні не нижче середнього і розпочали написання дипломної роботи. Стипендії за спеціалізацією надаються в рамках квоти на період від 2 до 8 місяців.

Стипендії для аспірантів і молодих вчених/дослідників – гранти на дослідження. Дослідницькі гранти надаються незалежно від предмету дослідження. Цільова група – аспіранти, фахівці, науковці. Стипендії надаються в рамках квоти на період від 2 до 8 місяців.

Літні мовні курси. Літні курси призначено для бажаючих удосконалити знання французької мови і культури з освітньою, професійною та іншою метою. Їх розраховано, зокрема, на майбутніх викладачів французької мови. Курси проходять у містах Льєж, Лувен, Монс.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Бельгії в Україні: 01042, Київ, вул. Миколи Раєвського, 4Б,

тел.: +38 044 529 41 41, факс: +38 044 529 41 58, е-mail: ambelkiev@ukr.net, kiev@diplobel.fed.be

– Французька спільнота Бельгії: www.cfwb.be

– Система вищої освіти французької спільноти: www.enseignement.be

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.