ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Система вищої освіти Великої Британії пройшла перевірку часом і вважається зразко­вою. Вона надає значні переваги та розкриває великі можливості для випускників. Зо­крема нині, коли англійська мова є мовою міжнародного спілкування.

У Сполученому Королівстві більше сорока університетів. Оксфорд і Кембридж є провідними й най­старішими навчальними закладами, заснованими відповідно у XII і XIII ст. Найбільший на сьогодні Лондонський університет. Привабливими є також університети Единбургу, Лідса, Глазго, Бірмінгема, Ліверпуля та Брістоля.

Система вищої освіти Сполученого Королівства складається з трьох основних категорій освітніх уста­нов: університети, коледжі та вищі школи, а також художні та музичні коледжі. Раніше було усунуто межу, що розділяла університети та політехнічні інститути, останні також отримали статус і титул університетів. Вища освіта Великої Британії чотириступенева: бакалаврат, магістратура, докторан­тура та наукові дослідження.

Ступінь бакалавра – базовий курс вищої освіти. Триває 3 – 4 роки, студенти отримують ступінь бакалавра гуманітарних, природничих наук або інших областей спеціалізації. У деяких університетах і коледжах вищої освіти після закінчення дворічного курсу на­вчання можна отримати диплом про вищу освіту (DiphE). У низці вишів студенти зобов’язані пройти вступний курс перед початком навчання на бакалавра. При навчанні за програмою, в якій чергуєть­ся теорія і практика, потрібен додатковий рік для проходження практики на виробництві. В деяких університетах є інтенсивні дворічні курси навчання, студенти яких займаються і протягом канікул.

Ступінь магістра. Надається в результаті 1 – 2 років навчання після закінчення бакалаврату. Про­грама передбачає навчання в галузі спеціалізації. У деяких випадках ступінь присуджується за результатами письмових іспитів, але кандидатам зазвичай необхідно надати та захистити дисертацію. Іноді магістерський ступінь (наприклад, в Імперіал-коледжі в Лондоні) присуджується на першому ступені вищої освіти після 4 або 5 років навчання.

Ступінь магістра філософії, доктора філософії. Третій ступінь вищої освіти присвячено виключно дослідницькій діяльності. Після 2 додаткових років навчання в університеті та успішного захисту дисертації присвоюється ступінь магістра філософії (Master of Philosophy MPhil). Через 3 роки навчання після завершення магістерської програми кандидат може представити дисер­тацію на здобуття ступеня доктора філософії (Doctor of Philosophy – DPhil або PhD).

Наукові дослідження. Підвищений рівень докторського ступеню можуть здобути фахівці в області юриспруденції, гуманітарних та природничих наук, медицини, музики і теології після того, як здій­снять певний обсяг дослідницької роботи.

Цілком імовірно, що британські коледжі й університети визнають свідоцтва про освіту, отриману в Україні. Найпростіший спосіб з’ясувати це – зв’язатися з навчальним закладом. Якщо це неможливо, зверніться до найближчого відділення Британської Ради або напишіть до Національ­ного Британського інформаційного центру офіційного визнання свідоцтв про освіту (NARIC). Якщо у вас уже є український диплом про закінчення вищого навчального закладу, майте на увазі, що його академічна кваліфікація займає проміжне положення між “A-levels” GCE і ступенем бакалав­ра. У британських навчальних закладах вступні вимоги дуже різні, отож з таким дипломом можна вступити й на другий, і на передостанній курс університету, і навіть на постдипломний курс на отри­мання ступеню магістра. “Вартість” вашого диплому необхідно з’ясувати в приймальній комісії того університету, куди ви хочете вступити. Візьміть до уваги також, що існує й міжнародний бакалаврат – дворічний навчальний курс, що включає вивчення шести дисциплін.

На рівні післядипломного навчання британські університети мають право встановлювати власні правила прийому. Для такого навчання необхідно мати вчений ступінь першого щабля з відповід­ної дисципліни. Інколи потрібен досвід роботи, часом – на курсах, після закінченні яких ви одержуєте посвідку про право на викладання – досить тільки бажання викладати. Оскільки навчальна програ­ма науково-дослідного курсу післядипломного навчання дуже вузькоспеціалізована, іноземним студентам пропонується спочатку пройти теоретичний післядипломний курс з обраної дисципліни, успішне завершення якого (ступінь магістра) може гарантувати місце на науково-дослідному курсі.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Міністерства Сполученого Королівства та уповноважені адміністрації Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії, а також самі навчальні заклади, фонди, великі корпорації та інші британські організації надають іноземним студентам різноманітні стипендії та гранти. Розподілом стипендій займається Британська Рада – міжнародна некомерційна організація, яка є представником Великої Британії в області освіти та культури.

Для громадян України, що бажають навчатися на магістерських програмах у Великій Британії, Бри­танська Рада розподіляє стипендії в рамках програми Chevening (British Chevening Awards). Кіль­кість їх щороку зростає. Основні напрямки – екологія, право, фінанси, міжнародні відносини.

СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЧІВНІНГ (CHEVENING SCHOLARSHIPS). Стипендіальні програми Chevening надають можливість отримати магістерський ступінь або ви­конати короткострокову дослідницьку роботу. Стипендія Chevening покриває витрати на навчання, проживання, вартість авіаперельоту та поточні витрати на термін від 3 до 12 місяців. Пріоритетними сферами вивчення є: державне управління (включаючи охорону здоров’я та плануван­ня міста); міжнародні відносини (включаючи питання міжнародної безпеки); політологія, політичні дослідження, права людини, громадянське, конституційне і міжнародне право; правозастосування; журналістика (друковані ЗМІ, теле- і радіомовлення); зміна клімату і дослідження довкілля (включа­ючи сталий розвиток, захист навколишнього середовища, планування і менеджмент); енергетична безпека і поновлювані джерела енергії; наукові інновації, спрямовані на забезпечення сталого еконо­мічного розвитку, розвитку економіки й бізнесу, глобальної стабільності клімату; економіка.

ПРОГРАМИ ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ДОСЛІДНИКІВ, MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) Основні програми, в рамках яких розподіляються стипендії для навчання на ступінь магістра:

Програма дослідницьких стипендій для іноземних студентів (ORSAS). Стипендію терміном на один рік надають випускникам університетів для проведення дослідницької роботи. Крім цього, велика кількість освітніх установ вищої школи надають власні стипендії;

Британські стипендії Chevening (Chevening Scholarships). Ці стипендії дають можливість отримати ступінь магістра або здійснити короткострокове наукове дослідження. Програма Chevening орієнтована на цілеспрямованих молодих професіоналів, потенційних лідерів, які бажають зробити свій внесок в розвиток України.

УКРАЇНСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА В УНІВЕРСИТЕТІ КЕМБРИДЖУ (Cambridge-Ukraine Studentships). Програма фінансує навчання українців на однорічному курсі магістратури в університеті Кембриджу за однією з 50 гуманітарних спеціальностей. Претенденти на стипендію повинні мати таку академічну осві­ту, що дає можливість навчатись у магістратурі, а також на високому рівні володіти англійською мовою. Мета програми – надати можливість безкоштовного навчання найбільш талановитій українській молоді, яка не може здобути таку освіту власним коштом. Детальніше на сторінці Cambridge Overseas Trust.

ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ TEACHER’S SCHEME. Програму пропонує українським викладачам UK Border Agency спільно з асоціацією бри­танських коледжів HMC Projects (Headmasters ‘and Headmistresses’ Conference). Найбільше затребувані спеціальності – математика, інформаційні технології, дизайн, музика, малювання, фізичне виховання. Викладачі англійської мови також запрошуються до участі в програмі, проте бажано, щоб вони мали супутню спеціальність.

Мета програми – дати іноземним учителям уявлення про філософію освіти в незалежних школах Великої Британії, допомогти їм зрозуміти британський спосіб життя та покращити рівень володіння англійською мовою.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА МЕМОРІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЖОНА СМІТА. British Council від імені фонду Джона Сміта пропонує взяти участь у стипендіальній програмі ста­жування. Її розраховано на 4 тижні. Програма включає вступний курс в Единбурзі; інтенсивний двотижневий курс в галузі політичних процесів держав розвиненої демократії; серію обговорень та зустрічей з професорами вищих навчальних закладів та адвокатами. Мета – продемонструвати, як формується і здійснюється державна політика. Програма включає також восьмиденне індивіду­альне стажування в низці державних і громадських організацій Великої Британії. Таким чином, вона націлена на зміцнення та розширення розуміння  демократичного процесу та ефектив­ного управління, а також формування групи молодих і перспективних лідерів у різних країнах світу. Протягом стажування стипендіати мають підготувати власні проекти й продемонструвати їх на завершальному семінарі представникам Міністерства юстиції Великої Британії та Меморіального фонду Джона Сміта.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Сполученого Королівства в Україні: 01025 м. Київ, вул. Десятинна, 9,

тел.: +38 044 490-36-60, факс: +38 044 490-36-62, https://www.gov.uk/world/ukraine

– Британська Рада: www.britishcouncil.org/ukraine

– Рада з міжнародної освіти:  www.ukcosa.org.uk

– Міністерство освіти й професійної підготовки Сполученого Королівства: www.dfes.gov.uk

– Університети Сполученого Королівства: http://www.universitiesuk.ac.uk

– Асоціація університетів Британської співдружності націй: www.acu.ac.uk

– Університети Шотландії: www.universities-scotland.ac.uk

– Інформаційна служба Ради незалежних шкіл: www.isc.co.uk

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.