ДАНІЯ

Освіта є одним із пріоритетів держави й суспільства у Данії. Вже багато років країна входить до світових лідерів за відсотком валового внутрішнього продукту, який надається системі освіти. Держава фінансує всі заклади незалежно від підпорядкування чи власності.

Заклади вищої освіти досить чітко поділяються на університетський і неуніверситетський сектори. Перший включає 5 класичних і 9 спеціалізованих вишів, а також 6 академій музики. Другий складається з понад 130 спеціалізованих закладів з терміном навчання 2 – 4 роки.

У найбільшому університеті країни – Копенгагенському – навчаються близько 35 тис. студентів, в інших університетах – приблизно по 3 – 6 тис.

Вищі навчальні заклади Данії розподіляються на три типи: університети, вищі професійні училища та ко­леджі. Нині в країні налічується вісім університетів (Копенгагенський, Ольборгский, Орхуський, Датський технічний університет, Вища школа бізнесу в Копенгагені, ІТ-університет у Копенгагені, університетський центр в Роскілле і Південнодатський університет). Усі університетські програми засновані на активній дослідницькій роботі; ступені, включаючи докторський, присуджуються на університетському та постуніверситетському рівнях.

Університетська освіта складається з трьох ступенів. Бакалаврат – трирічне навчання, зазвичай з акцентом на двох основних предметах. Завершення бакалаврської програми дає студенту право працювати за фахом або вступити на навчання за ма­гістерською (кандидатською) програмою.

Магістерський (кандидатський) ступінь присуджується після того, як студент провчився 5 років. Він дає право працювати за фахом або займатися науковими дослідженнями. Магістерська включає 1 – 2 основні предмети бакалаврської програми й передбачає роботу над дисертацією протягом півроку. Університети також пропонують міжнародні магістерські програми тривалістю 1 – 2 роки.

Докторантура – після закінчення аспірантури студенту присвоюється ступінь доктора (PhD). Загаль­ний академічний і дослідницький стаж доктора наук повинен становити не менше 8 років. Крім того, йому необхідно підготувати та захистити дисертацію. До докторантури зазвичай приймають студентів зі ступенем кандидата;  навчання триває 3 роки.

Університетська освіта перебуває у підпорядкуванні Міністерства науки, технологій та інновацій (за винятком таких спеціальностей як архітектура, музика, образотворче мистецтво та бібліотечна справа, навчанням за якими опікується  Міністерство культури). У професійних училищах дипломи вида­ються після закінчення 2-річної програми професійного навчання, побудованої на базі загальної середньої освіти або відповідної професійної підготовки. Більшість подібних програм відкривають доступ до подальшої освіти у даній сфері з метою отримання ступеню бакалавра.

Крім вивчення теорії, студентам необхідно в кінці програми надати дипломний проект, пов’язаний, наприклад, з такими сферами як сільське господарство, текстиль та моделювання одягу, харчова про­мисловість, будівництво, готельна справа і туризм, комп’ютерні технології, інформаційні технології та комунікації, промислове виробництво, лабораторне обладнання, міжнародний маркетинг.

Тривалість навчання в коледжах становить 3 або 4 роки, що за рівнем відповідає університетській бакалаврській програмі.

Існують також програми середнього циклу, метою яких є підготовка професійних кадрів. Серед спе­ціальностей – педагогіка, соціальна робота, журналістика, сестринська справа, машинобудування та ін. Програми складаються з вивчення теоретичних курсів і прикладних дисциплін, практики і під­готовки проектної роботи. Більшість програм дають право продовжити професійне навчання і бути зарахованим на навчання за магістерською або, за певних умов, спеціальною кандидатською про­грамою. Невеликі регіональні коледжі часто об’єднуються, утворюючи центри вищої освіти ширшо­го профілю, які тісно взаємодіють з університетами. Сектором професійно орієнтованих коледжів і училищ  керує Міністерство освіти.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

У Данії держава фінансує навчальні заклади всіх типів. Її громадяни мають право на отримання без­коштовної вищої освіти. Для іноземних студентів вона платна. Стипендії для студентів очно-заочної форми навчання або вивчення датської мови «з нуля» не передбачені.

Існують урядові стипендії, розподіл яких здійснює агентство «Сіріус», що діє під егідою Міністерства освіти Данії. Інформація про стипендії та гранти розміщена на його сайті: www.ciriusonline.dk

Для подання заявки на отримання датської урядової стипендії необхідно заповнити анкету, яка є на цьому сайті, зробивши докладний опис напрямку майбутнього стажування або наукової роботи. При розгляді заявок працівники агенства оцінюють можливості здійснення в датських вузах навчальної чи дослідницької програми, на яку претендує кандидат. Остаточне рішення про надання стипендії ухвалює агентство. Необхідно мати на увазі, що урядові стипендії не охоплюють весь термін навчання за програ­мою бакалаврату, магістратури та аспірантури, необхідний для отримання відповідного диплому.

Якщо Ви отримали стипендію уряду Данії, необхідно завчасно подати заявку для отримання в’їздної візи або дозволу на проживання (якщо період перебування в Данії перевищуватиме 90 днів). Для цього слід звернутися до консульського відділу посольства Данії. Слід також мати на увазі, що оформлення посвідки на проживання займає не менше 90 днів, тому заявку необхідно подати щонайменше за три місяці до планованої дати в’їзду до Данії.

РОЗМІР СТИПЕНДІЙ.

Датська урядова стипендія покриває витрати на навчання і медичну страховку (у випадку, якщо ваше перебування в Данії перевищує 3 місяці). Крім того, виплачується щомісячна субсидія в розмірі 5 тис. датських крон (близько 670 євро).  Протягом усього терміну дії стипендії забороняється влаштовуватися в Данії на оплачувану роботу. Стипендії надаються на певний період навчального року. При цьому слід мати на увазі, що в Данії осінній семестр починається 1 вересня, а весняний – 1 лютого.

МОВА ВИКЛАДАННЯ.

Незважаючи на те, що офіційною мовою вищої освіти є датська, низка вищих навчальних закла­дів пропонує курси англійською та іншими мовами (список див. на інтернет-сайті: www.ug.dk). Крім того, для зарубіжних студентів можуть бути організовані спеціальні курси. Для отримання додаткової інформації щодо мови навчання слід звернутися до адміністрації конкретного уні­верситету або коледжу.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Королівства Данія в Україні: 01054, Київ, вул. Гоголівська, 8,

тел: +380 44 200 1260, факс: +380 44 200 1281, ievamb@um.dk

– Навчання в Данії: www.studyindenmark.dk

– База даних освітніх програм Данії: www.ug.dk

– Міністерство науки, технологій та інновацій Данії: www.vtu.dk

– Міністерство культури Данії: www.kulturministeriet.dk/sw830.asp

– Міністерство освіти Данії: www.uvm.dk

– Визнання закордонних дипломів: www.cvuu.dk

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.