ІТАЛІЯ

До системи вищої освіти Італії входять навчальні заклади двох видів – університети та інститути й коледжі. Сектор університетської освіти складається з 83 університетів, в тому числі: 58 держав­них; 17 недержавних, акредитованих на державному рівні; 2 університети для іноземних студентів; 3 вищі школи, що спеціалізуються на післядипломному навчанні; 3 політехнічних університети.

Крім університетів, вищу освіту можна отримати в таких чотирьох видах освітніх установ:

– вищих школах дизайну; політехнічних інститутах мистецтв, академіях мистецтв, консерваторіях і акредитованих музичних інститутах, вищих школах музики і хореографії, національних академіях;

– вищих школах мовної підготовки;

– вищих школах інтегрованого навчання (FIS) за програмами технічної освіти та підготовки технічних спеціалістів (IFTS);

– установах, які перебувають у підпорядкуванні інших міністерств,  де готують фахівців в окремих областях (архівна справа, дипломатія, реставрація, військова справа тощо).

I СТУПІНЬ. Бакалаврська програма (Corsidi Laurea, CL), основна мета якої полягає в навчанні загальним науковим дисциплінам і методам, а також у розвитку спеціальних професійних навичок. Навчання на першому ступені вищої освіти триває 3 роки.

II СТУПІНЬ. У рамках здобуття другого ступеню вищої освіти студенти можуть  навчатися за програмами підготовки фахівців, спеціалізації першого рівня і магістерськими програмами першого рівня. Тривалість навчання від 2 до 3 років.

III СТУПІНЬ. Навчання для аспірантів включає дослідницьку діяльність з присудженням ступеню доктора наук, спеціалізації другого рівня та магістерські програми другого рівня.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Уряд Італійської Республіки через Італійський інститут культури надає стипендії, метою яких є роз­виток міжнародного культурного співробітництва та поширення італійської культури, мови і науки.  Стипендії надаються для  навчання та/або  досліджень в таких державних або офіційно визнаних навчальних закладах: університетах, політехнічних інститутах, інститутах вищої освіти в галузі мистецтва і музики, інститутах з реставрації, національних школах кінематографії, дослідницьких центрах і лабораторіях, бібліотеках, архівах і музеях, що співпрацю­ють з курсами університетської або аспірантської освіти.

Кандидати можуть отримати стипендії на короткострокові мовні курси, окремі університетські курси, навчання для здобуття вищої освіти, курси вищої освіти в галузі мистецтва і музики (академії, консерваторії, інститути з реставрації, Національна школа кінематографії), кур­си італійської мови та культури для викладачів італійської мови, курси післядипломної освіти (аспірантура, майстер, спеціалізація, за винятком медичних дисциплін), а також для  науково-дослідницької роботи.

ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ФЛОРЕНЦІЇ. Університет пропонує дослідницькі програми для отримання докторського ступеню. Факультети інститу­ту: економічний, правовий, історичний, політичних та соціальних наук. Також пропонується магістерська програма з порівняльного європейського і міжнародного права. Вимоги: диплом магістра з напрямку, на який подається аплікант, знання принаймні двох мов ЄС (англійська – обов’язково) www.iue.it. Також існують гранти на дослідження для молодих науковців, що вже отримали ступінь PhD.

СТИПЕНДІЯ ІМ. ЖАНА МОНЕ. Призначена для молодих науковців, які мають ступінь кандидата наук. Стипендія надає можли­вість працювати при Центрі передових досліджень ім. Робера Шумана Європейського університету за такими науковими напрямками як економіка та грошова політика, культура, знання та інновації, міжнародні та транскордонні зв’язки та ін. Стипендія призначається на рік. Кінцевий термін подан­ня заявок: 25 жовтня.

СТИПЕНДІЇ МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ШКОЛИ МАТЕМАТИКИ. Стипендії надаються для участі у літніх курсах для випускників, що бажають продовжувати на­вчання в аспірантурі. Всі курси читаються англійською мовою.

ГРАНТИ НА ОТРИМАННЯ СТУПЕНЮ МАГІСТРА в Болонському університеті за напрямком «Міждисциплінарні східноєвропейські дослідження та студії». Апліканти повинні мати ступінь бака­лавра з таких спеціальностей: економіка, міжнародні відносини, історія, культурологія, політологія. Програмою передбачено 6 стипендій.

СТИПЕНДІЇ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ІТАЛІЇ. Міністерство закордонних справ надає стипендії українським громадянам, які бажають навчати­ся в Італії або здійснювати науково-дослідницьку роботу в архівах, культурних центрах, бібліотеках, майстернях або на мовних курсах. Участь у конкурсі можуть узяти громадяни з вищою освітою: до­слідники, митці, спеціалісти, викладачі університетів та науковці, вік яких не перевищує 35 років.

УНІВЕРСИТЕТ ТРЕНТО. Пропонує трирічну докторську програму з міжнародних досліджень. Програма впроваджується англійською мовою. Навчання безкоштовне, надається кілька трирічних стипендій для найкращих спеціалістів.

ЛІТНІ КУРСИ. Деякі університети та літні школи Італії пропонують стипендії з травня до вересня тим, хто хотів би поліпшити знання італійської мови (не початківцям). Детальнішу інформацію розміщено на інтернет-сайтах Італійського інституту культури.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Республіки Італія в Україні: 01901, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 32 Б,

тел.: +38 044 230-31-00, 230-31-01, 230-31-02; факс: +38 044 230-31-03, http://www.ambkiev.esteri.it/Ambasciata_Kiev/it/

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.