КІПР

Кіпрський університет – самостійний навчаль­ний заклад, до якого входять такі факультети: гуманітарних, прикладних, суспільних наук і освіти, економіки та менеджменту, інженерний, юридичний і філоло­гічний. Крім Кіпрського університету, існують інші вищі навчальні заклади: Відкритий університет Кіпру, Кіпрський технологічний університет, а також низка приватних вузів, таких як університет Нікосії, Європейський університет, університет Фредерік та інші.

ПЕРШИЙ ЦИКЛ: навчання на першому ступені вищої освіти в Кіпрському університеті триває 4 роки. Після закінчення випускникам видається сертифікат фахівця або диплом і присуджується ступінь бакалавра. Такі правила діють і в інших вишах.

ДРУГИЙ ЦИКЛ: після закінчення першого циклу випускники мають можливість закінчити дворічне навчання за обраною спеціальністю для отримання диплому магістра.

ТРЕТІЙ ЦИКЛ: одержання ступеню доктора. У Кіпрському університеті ступінь доктора (PhD) з дея­ких спеціальностей присвоюється після трьох років навчання  після закінчення магістер­ського циклу.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

У рамках Урядової програми технічної допомоги зарубіжним країнам кіпрський уряд пропонує низ­ку стипендій для іноземних студентів. Вони бувають двох видів.

СТИПЕНДІЇ НА КОРОТКОСТРОКОВІ СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ. Спеціальні короткострокові курси тривалістю від 2 до 8 тижнів влаштовуються кіпрськими інститутами в галузі управління приватним бізнесом або управління державним сектором економіки в умовах вільного ринку. Такі стипендії можуть також передбачати стажування в будь-якому міністерстві чи департаменті протягом 2-4 тижнів, що розглядається як додаткова перевага.

ДОВГОСТРОКОВІ СТИПЕНДІЇ /АКАДЕМІЧНІ КУРСИ. Навчання в Кіпрському міжнародному інституті менеджменту можливе не тільки у рамках стипен­дій уряду Кіпру, а й завдяки іншим організаціям.

СТИПЕНДІЇ КІПРСЬКОГО БАНКУ РОЗВИТКУ. Кіпрський банк розвитку пропонує низку стипендій. Кандидати повинні відповідати вимогам, що пред’являються для вступу до Кіпрського міжнародного інституту менеджменту (Cyprus International Institute of Management).

СТИПЕНДІЯ ГАЗЕТИ «ФІЛЕЛЕФТЕРОС». Стипендія на весь курс навчання щорічно надається Кіпр­ським міжнародним інститутом менеджменту спільно з газетою «Філелефтерос». Стипендію при­суджують на конкурсній основі.

СТИПЕНДІЯ ім. ТОМА ЛУПТОНА (TOM LUPTON SCHOLARSHIPS). Щорічно присуджується Кіпрським банком розвитку.

Кіпрський міжнародний інститут менеджменту також пропонує додаткові неповні стипендії (в розмірі від 870 до 3500 євро) для особливо обдарованих студентів. Їх надають на конкурсній основі.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Республіки Кіпр в Україні: Київ, 01054, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, тел.: +38 044 486-36-05, факс: +38 044 484-03-93, www.cyprus-consulate.org.ua

– Департамент вищої і післядипломної освіти Міністерства освіти і культури Кіпру:

www.moec.gov.cy

– Інформаційний портал про освіту на Кіпрі: www.cypruseducation.com

– Усю інформацію про вступні вимоги та порядок подання заявок за трьома вищевказаними стипендіями можна знайти на інтернет-сайті: http://www.ciim.ac.cy

– Стипендії надають також інші вищі навчальні заклади Кіпру. Їх перелік наведено на інтернет-сайті Міністерства закордонних справ Республіки Кіпр: www.mfa.gov.cy

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.