ЛАТВІЯ

У Ризі розташовано Латвійський університет – найстаріший у Латвії. Він входить до Утрехтської мережі – асоціації університетів Європи. Університет було засновано як Лат­війську вищу школу 1919 року на основі колишньої Ризької політехніки (заснованої 1862 року). У 1923 році школі було надано нинішнє ім’я – Латвійський університет.

Система вищої освіти Латвії складається з  державних вищих шкіл і академій;  державних університетів;  приватних вищих шкіл і академій;  державних та приватних коледжів.

Усі акредитовані вищі навчальні заклади управляються автономно. Вони присвоюють своїм випус­кникам вчені ступені або кваліфікацію фахівців у певних професіях. У системі вищої освіти можна виділити три основні етапи.

Вищу освіту можна отримати в коледжах. Ці вищі навчальні заклади в основному орієнтовані на отримання професійних знань і кваліфікацій. Тривалість навчання в коледжах становить 2 – 3 роки.

У вищій школі впроваджують програми академічної та професійної освіти, що дають право на здобуття вченого ступеню бакалавра через 3 – 4 роки навчання. У більшості випадків передбаче­но захист дипломної роботи.

Після отримання диплому бакалавра навчання можна продовжити в магістратурі. Диплом ма­гістра (1 – 2 роки навчання після закінчення бакалаврської програми) дає право продовжувати навчання в докторантурі, воно триває 3 – 4 роки. Випускники магістратури також повинні за­хистити дисертацію. Докторантури існують як при вищих навчальних закладах, так і при деяких дослідницьких інститутах. Учений ступінь доктора наук надається після закінчення три- або чо­тирирічної програми навчання і публічного захисту дисертації.

Освіту у вищих навчальних закладах можна отримати латиською, англійською та російською мовами.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Система вищої освіти Латвії відкрита для іноземних студентів. На Інтернет-сайті Центру оцінки якості вищої освіти можна знайти список вищих навчаль­них закладів та коледжів (інформація доступна англійською мовою). Додаткову інформацію про систему вищої освіти Латвії, освітнє законодавство та визнання іноземних дипломів і вчених ступе­нів представлено на інтернет-сайті Латвійського центру академічної інформації: www.aic.lv

На сьогодні надання стипендій для іноземних студентів не передбачене, але їх зарахування до ви­щих навчальних закладів Латвії можливе.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Республіки Латвія в Україні: 01901 м. Київ, вул. Івана Мазепи, 6-Б, тел.: +38 044 490-70-30, факс: +38 044 490-70-35, http://www.mfa.gov.lv/ua/

– Міністерство освіти і науки Латвії: www.izm.gov.lv

– Латвійський академічний інформаційний центр: www.aic.lv (сторінки Ради з вищої освіти, а також Ради директорів Латвії)

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.