ПОЛЬЩА

Останні десять років система освіти Польщі розвивається швидкими темпами порівняно з іншими європейськими країнами. Кількість вищих навчальних закладів і кількість сту­дентів стрімко зростає. У Польщі нараховується 310 приватних університетів і коледжів та 138 державних вищих навчальних закладів.

Усі провідні університети Польщі пропонують програми навчання англійською мовою, включаючи медицину, технічні та гуманітарні науки, бізнес і фінанси. Польща є активним учасником Болонського процесу.

Вартість навчання у вищому навчальному закладі Польщі суттєво нижча, ніж в багатьох інших європейських країнах.

Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недержавними вищими навчальни­ми закладами. Недержавні існують з 1989 року. Усі ВНЗ мають однакові стандарти організації на­вчального процесу та викладання. Форма власності навчального закладу не впливає на якість та престижність диплому. За своєю спеціалізацією виші поділяються на технічні, бізнесові, суспільно-економічні, медичні, спортивні та інші.

До вищих навчальних закладів належать технікуми, коледжі, інститути, академії, університети. Третій і четвертий рівні акредитації мають інститути (вищі школи), консерваторії, академії та університети.

Польський Державний акредитаційний комітет здійснює пере­вірку та контроль якості стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі та розвиває тісне співробітництво з акредитаційними комітетами інших країн. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA. Польські вищі навчальні заклади залучені до між­народного обміну студентами. Такі програми як SOCRATES / Erasmus або двосторонні угоди між уні­верситетами сприяють розвитку контактів між польськими та закордонними ВНЗ.

У вищих навчальних закладах Польщі діє триступенева система, яка включає ступінь бакалавра, магістра і доктора наук. Відповідно до Постанови про вищу освіту, програми з усіх напрямків навчання окрім права, фармацевтики, психології, вете­ринарної медицини, медицини і стоматології мають два етапи. Третій етап, який відповідає ступеню доктора наук, відкритий для тих, у кого є науковий ступінь магістра або ідентичний. Навчання для отримання ступеню доктора наук триває чотири роки і може бути скорочене або продовжене.

Випускники університетів і коледжів Польщі можуть отримати такі ступені:

бакалавр (BA, Licencjat) – присвоюється після закінчення 3 – 3,5 років навчання у професійно­му або технічному коледжі,

бакалавр (BSc, Inzyneir) – присвоюється після 3,5 – 4 років навчання у технічному, сільськогос­подарському або економічному коледжі,

магістр (MA, MSc, Magister) та ідентичні ступені – магістр мистецтв, магістр інженерної справи, магістр архітектури, компетентний лікар, зубний хірург або ветеринар присвоюється після 5 – 6 років навчання в університеті. Ступінь MSc можна отримати також через 2 – 2,5 роки додатково­го навчання на здобуття ступеню магістра,

доктор наук (PhD, Doctor) – присвоюється тим, хто склав іспит на отримання ступеню доктора наук і успішно захистив дисертацію. Щоб почати навчання для здобуття докторського ступеню, необхідно мати ступінь магістра або ідентичний.

Для того, щоб успішно закінчити семестр, необхідно отримати прохідний бал на всіх іспитах – усних та письмових. Кожний ВНЗ самостійно визначає систему оцінювання у своєму Навчально­му Статуті.

Вступні вимоги до іноземних студентів.

Щоб вступити до польського вишу усі іноземні студенти повинні відповідати вимогам для вступу до ВНЗ своєї країни, мати свідоцтво про вступ до навчального закладу або інший ідентичний документ, знати англійську мову. Деякі факультети мистецтв, фізичної підготовки, підготовки майбутніх ви­кладачів організовують додаткові тести відповідних здібностей.

Необхідності обов’язкового знання польської мови немає, оскільки університети пропонують багато навчальних програм англійською. Але ви можете вивчити її для повсякденного спілкування, курси польської мови організовані при кожному університеті. Вони тривають кілька тижнів перед початком навчального року або протягом семестру. Якщо ви обираєте навчання польскою, вам по­трібно буде довести необхідний рівень володіння нею перед початком занять.

Дипломи польських навчальних закладів визнаються та дають можливість працювати за спеціальністю в Європейському Союзі, Україні та в більшості країн світу.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Польща – одна із найпопулярніших країн серед українських абітурієнтів, які прагнуть отримати вищу освіту за кордоном. Вступ до вищих навчальних закладів Польщі можливий відразу після закінчення школи в Україні. Середня вартість навчання приблизно така ж, як в Україні. Крім бака­лаврських програм вузи Польщі пропонують навчання на магістерських програмах, освіту на післядипломному рівні та бізнес-освіту.

Платню за навчання можна зменшити. Зазвичай при університетах є фонди та організації, що допо­магають талановитим студентам. Також із проханням про зменшення платні можна звернутися до керівництва вишу й отримати відповідну стипендію.

У великих ВНЗ буває навіть кілька видів стипендій: соціальна, академічна та індивідуальна.

Найпрестижніша – академічна стипендія. Її дають на кожен семестр тим, хто був найуспішнішим у навчанні. Але в цьому конкурсі середніх балів можна брати участь тільки після першого року на­вчання. Заздалегідь дізнайтеся про програми допомоги студентам у тому чи іншому виші. Напри­клад, за спеціальною програмою можна вчитися безкоштовно у ВНЗ Вроцлава. Звичайно, за умови, що у вас високі бали в атестаті, ви добре знаєте польську мову й успішно витримаєте співбесіду.

Крім того, у студентів є можливості отримати стипендію від Міністерства освіти або від компаній, в яких ви будете потім працювати. Якщо у вас є польське коріння, то можна розраховувати на стипен­дію від польського уряду. Вам потрібно буде довести польське походження й здати іспити.

У рамках наукового співробітництва між Польщею та Україною українським громадянам доступні такі стипендії:

СТИПЕНДІЯ ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ. Програму «Стипендії Уряду Республіки Польща для молодих учених» адресовано молодим дослід­никам – гуманітаріям з Білорусі, Молдови, Росії та України, а також держав Центральної Азії. Щороку участь у програмі беруть 65-70 стипендіатів, які протягом 9-місячного стажування у най­кращих польських вишах (Варшави, Кракова, Вроцлава, Любліна, Гданська та Познані) підвищують свою кваліфікацію. Їхнє стажування – це післядипломна освіта, себто продовження навчання під керівництвом польських професорів. Стипендіати збагачують своє знання про сучасні дослідницькі методології та знайомляться з досягненнями у сфері, що становить для них інтерес.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ. Міжнародний фонд Вишеградських держав пропонує стипендії на навчання у Чехії, Угор­щині, Польщі та Словаччині. Дія програми поширюється і на українських студентів магістерського та докторського рівнів; переможці отримують 2500 євро на семестр. Усі заявники мають завершити хоча би чотири повні семестри навчання, перш ніж подаватися на отримання гранту.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА. Головною метою Стипендіальної програми ім. Лейна Кіркланда (Lane Kirkiand Schoiarship Program) є поширення польського досвіду у сфері системної трансформації. Можливими є двосеместрова на­вчальна програма (для осіб з вищою освітою) у вищих навчальних закладах Польщі, а також 2-4 тижневих професійні стажування у державних та приватних установах і організаціях.

ПРОГРАМА STUDY TOURS TO POLAND. У рамках Програми RITA 2004 року було створено ініціативу Study Tours to Poland, спрямовану на професіоналів та студентів. Нині STP керує Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського. Координатором STP для студентів є Фонд «Боруссія». На участь у програмі Study Tours to Poland можуть зголошуватися:

– студенти віком від 18 до 21 року (особи, котрим до 1 лютого не виповнилося 22 роки), які навча­ються в Білорусі, Україні та Російській Федерації (у Калінінградській або Ленінградській областях) та є громадянами цих країн;

– студенти, які відзначаються успіхами в науковій та громадській діяльності у своєму середовищі.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ МИТЦІВ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ GAUDE POLONIA.

Національний центр культури у Варшаві надає піврічні стипендії в рамках стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща «GAUDE POLONIA». Її призначено для молодих митців і перекладачів польської літератури з країн Центрально-Східної Європи.

ПОЛЬСЬКИЙ ПРОЕКТ TERAZ WROCLAW ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ. Уже третій рік поспіль проект допомагає молоді зі Східної Європи стати студентами найкращих ви­щих навчальних закладів Нижньої Силезії. На безкоштовне навчання може претендувати кандидат віком до 26 років, який не маКарти поляка, раніше не здобував вищої освіти у Польщі (перевагу матиме і той, хто ще не здобув її у країні проживання), володіє польською на рівні, що дозволяє навчатися цією мовою, а також має високий бал атестату.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Республіки Польща в Україні: 01034, м. Київ , вул. Ярославів Вал, 12,

тел.: +38 044 230-07-00, факс: +38 044 270-63-36, www.polska.com.ua

– Польський інститут у Києві, офіційне представництво МЗС Польщі: 01033, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 29/2, оф.17, тел.: +38 044 288-03-04, 278-16-01, факс: +38 044 288-02-86

– Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща: http://www.mnisw.gov.pl

– Бюро визнання академічних кваліфікацій та міжнародного обміну: www.buwiwm.edu.pl

– На цих сайтах ви знайдете довідник «Як навчатися в Польщі» і таблицю навчальних курсів, програм та навчальних закладів: www.studyinpoland.pl

– Конференція ректорів вищих навчальних закладів Польщі: www.krasp.org.pl

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.