ПОРТУГАЛІЯ

Вищу освіту у Португалії можна отримати в державних і приватних університетах, тех­нічних інститутах або приватних вузькопрофільних вишах. Найстаріші, овіяні легендами і багатовіковою історією – університети в Лісабоні, Порту і Коімбрі, а також столичний Технічний університет. Не менш значимі – Nova University в Лісабоні, університети в Бразі, Авейру, Еворі, Фару і на Азорських островах. Також до списку кращих університетів вхо­дять приватний Католицький університет і Вільний університет, технічні вузи в Коімбрі, Порту і Лісабоні, низка політехнічних і сільськогосподарських коледжів.

Португальські вузи не є легкодоступними, зазвичай до університетів вступають лише 10% випускників шкіл. Португальці, які отримали університетську освіту, формують еліту суспільства.

Вищу освіту в Португалії розділено на університетську і політехнічну. Ці дві підсистеми взаємопов’язані, тому студенти можуть переходити з однієї системи вищої школи в іншу. Також можливим є перехід з державного освітнього закладу в приватний і навпаки.

Для того, щоб відповідати принципам Болонської декларації, Португалія проводить реорганізацію системи вищої освіти. Зокрема через внесення змін в чинне законодавство. Було визначено прин­ципи та інструменти створення єдиної європейської території вищої освіти, запроваджено кредитну систему (ББТС) та додатки до диплому. Зміни в законодавстві стосуються всіх навчальних закладів та освітніх програм. Отож нова структура вищої освіти виглядає таким чином.

Ліценціатура. Ступінь ліценціата надається й університетами, і політехнічними інститутами, та є ступенем першого циклу. Його можна отримати після періоду навчання, який включає в себе 180 залікових одиниць. Це, своєю чергою, є еквівалентом шести семестрам навчання. У низці перера­хованих у національному або загальноєвропейському законодавстві випадків, ступінь ліценціата надається після семи або восьми семестрів навчання, еквівалентних 210 і 240 заліковим одиницям.

Магістратура. Ступінь магістра також надається університетами та політехнічними інститутами після трьох-чотирьох семестрів навчання та одержання відповідно 90 і 120 залікових одиниць. У політехнічній освіті цикл навчання для отримання ступеню магістра повинен гарантувати набуття студентом професійної спеціалізації. В університетській освіті навчання за магістерською програ­мою надає студенту академічну спеціалізацію, засновану на наукових дослідженнях, інновації та на підвищенні рівня наукової підготовки. Ступінь магістра також може бути надано після 10 – 12 семестрів навчання та отримання відповідної кількості кредитів.

Докторантура. Ступінь доктора може надаватися тільки університетами після завершення курсу вивчення академічної програми докторантури й успішного відкритого захисту дисертації.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Португальське агентство «Фонд підтримки науки та технології», яке перебуває під егідою Міністерства науки, технології та вищої, сприяє національним науково-дослідницьким проектам через надання грантів.

Гранти на навчання в магістратурі (МА). Ці гранти призначені для випускників вищих навчаль­них закладів (починаючи зі ступеня бакалавра), які хочуть навчатися в магістратурі португальських університетів.

Гранти на навчання в докторантурі. Ними можуть скористатися випускники вищих навчальних закладів (що мають ступені спеціаліста або магістра), які збираються писати докторські роботи в університетах Португалії.

Гранти на дослідницьку роботу після докторантури. Вони призначені для докторів, які закін­чили навчання не більше ніж 5 років тому й збираються вести науково-дослідницьку роботу з акту­альної тематики в португальських університетах або інших наукових установах відповідного рівня.

Гранти для дослідників, які перебувають у творчій відпустці. Їх надають докторам наук, що перебувають у творчій відпустці для проведення досліджень в наукових установах за кордоном. Мінімальна тривалість гранту – 3 місяці, максимальна – 1,5 року. Грант не продовжується.

Гранти на розвиток наукової кар’єри. Ці гранти призначені для вчених, які продемонстру­вали дослідницький талант під час наукової роботи після закінчення докторантури. Стандартна тривалість програм становить 4 – 5 років. Гранти спрямовано на розвиток і підтримку координа­ційних та управлінських здібностей, що виявляються в ході реалізації науково-дослідницького проекту, і дозволяють стипендіату на час дії гранту проводити дослідницьку роботу в галузі науки й техніки.

Підприємницькі докторські гранти. Їх надають випускникам вищих навчальних закладів та магістрам, які збираються розпочати дослідницьку роботу у сфері підприємництва, працюючи над актуальними проблемами бізнесу. Заявки на гранти подаються через Агентство інновацій.

Гранти на стажування в міжнародних наукових і технічних закладах. Вони надають можли­вість навчання в міжнародних наукових і технічних організаціях, членом яких є Португалія. Умови грантів залежать від домовленостей з конкретними установами.

ФОНД КАЛУСТА ГУЛБЕНКЯНА. Фонд Калуста Гулбенкяна спільно з Науковим інститутом Гулбенкяна надає обмежене число грантів на продовження або поліпшення освітнього рівня, а також для підвищення кваліфікації в галузях, пов’язаних з діяльністю фонду: образотворчі мистецтва, між­народні відносини, музика, здоров’я і розвиток людини.

Для отримання детальнішої інформації про правила і терміни подачі заявок слід зв’язатися з По­сольством Португалії в Україні.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Республіки Португалія в Україні: 01901, м. Київ, вул. Івана Федорова 12, поверх 2, тел.: +38 044 287-58-71 /72; факс: +38 044 287-20-66, e-mail: s.cons@embport.kiev.ua, dppt@embport.kiev.ua, www.secomunidades.pt/web/kiev

– Міністерство науки, технології та вищої освіти Португалії: www.mces.pt

– Головне управління вищої освіти: www.dges.mctes.pt

– Фонд підтримки науки і технології: www.fct.mctes.pt

– Міністерство освіти Португалії: www.min-edu.pt

– Фонд Калуста Гулбенкяна: www.gulbenkian.pt

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.