СЛОВАЧЧИНА

Вищі навчальні заклади в країні бувають трьох видів: громадські, державні та приватні. Вони також діляться на три типи: університетські, неуніверситетські та професійні, які мають право надавати лише бакалаврський ступінь вищої освіти. Найкращими вважа­ються університет ім. Коменіуса в Братиславі, Технічний університет в Кошице, Словаць­кий технічний університет у Братиславі, Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице.

Наукові дослідження відбуваються у вищих навчальних закладах передусім університет­ського типу, у професійних інститутах та в Академії наук – головній науковій установі Словаччини з філіями у кількох містах.

У Словаччині на сьогодні діють 20 громадських вищих навчальних заклади, 3 державних та 10 при­ватних. Відповідно до чинного законодавства вони забезпечують три рівні вищої освіти. Навчання на першому завершується наданням випускникові ступеню бакалавра (bakalar), другому – магістра (magister), інженера (inzinier) та доктора медицини (doktor mediciny). Третій рівень веде до отримання ступеню доктора (doctorate / PhD).

Вступні вимоги до іноземних абітурієнтів не відрізняються від тих, що існують для громадян Словаччини. Рішення про зарахування до ВНЗ зазвичай ухвалюють на підставі середнього балу (відповідно до свідоцтва про повну середню освіту) і результатів вступних іспитів (деякі факультети враховують тільки останнє). Вступні іспити суттєво відрізняються залежно від обраної спеціальності й можуть бути письмовими, усними або у формі письмових тестів. У деяких вузах, наприклад інститутах мистецтв, проводять також творчі конкурси.

Якщо ви не відповідаєте усім вимогам щодо зарахування до того чи іншого ВНЗ, вам можуть запро­понувати пройти навчання на підготовчих курсах, включаючи курси словацької мови (яка є однією з найспорідненіших з українською). Наприклад, в Інституті словацької мови та академічної підготов­ки іноземних студентів – незалежному підрозділі університету ім. Коменіуса в Братиславі.

Критерії прийому встановлюються кожним факультетом. Саме факультет надає інформацію про правила зарахування та умови подачі заяви. Інформація про навчальні програми, викладання за якими ведеться словацькою та англійською мовами, доступна на сторінках міжнародних відділів та факультетів в мережі Інтернет. Інформацію про розмір платні за навчання також можна отримати в міжнародних відділах університетів.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Іноземним громадянам доступні стипендії на неповні курси навчання, вивчення словацької мови, для стажування аспірантів/докторантів на основі міжвідомчих, міжурядових угод або в рамках угод про співробітництво між освітніми установами. Інформація на інтернет-сайті: www.minedu.sk або www.studyin.sk .

2005 року було затверджено Національну стипендіальну програму Словацької Республіки для під­тримки обміну студентами, докторантами, викладачами вишів і науковими працівниками. Її фінан­сує Міністерство освіти.

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

– стипендії для студентів іноземних вузів (як мінімум 6-го семестру навчання), прийнятих на част­кове навчання у словацьких вузах за програмою магістра (на 1 – 2 семестри).

– стипендії для іноземних аспірантів, прийнятих на часткове навчання в аспірантурі в словацьких вишах, науково-дослідницьких центрах (від 1 до 12 місяців);

– стипендії для викладачів іноземних вишів і науковців для лекційного або дослідницького ста­жування у словацьких ВНЗ, науково-дослідницьких інститутах та неурядових організаціях на за­прошення (від 1 до 12 місяців).

Претендентами на стипендії не можуть бути студенти, аспіранти, наукові працівники чи викладачі вищих навчальних закладів, які навчаються або працюють під час подання заявки у словацьких вишах, науково-дослідницьких інститутах або неурядових організаціях.

Інформацію про необхідні документи можна отримати на інтернет-сайті: www.scholarships.sk. Заяв­ки приймаються в режимі он-лайн за 6 – 8 тижнів до крайнього терміну подачі документів. Зверніть увагу на те, що деякі документи треба надсилати поштою з урахуванням терміну їх доставки.

Іноземним претендентам, які для в’їзду до Словаччини потребують візи, рекомендується при ви­значенні початку стажування враховувати час, необхідний для її отримання. Візову інформацію Н 65 надають посольства Словацької Республіки.

Відбір іноземних стипендіатів проводить стипендіальна комісія, яку призначає міністр освіти. До неї входять представники Міністерства освіти, вищих навчальних закладів, Академії наук Словач­чини та БАІА (Словацької академічної інформаційної агенції). Про рішення щодо надання чи відмо­ви в наданні стипендії БАІА повідомляє претендентів електронною поштою протягом 6 тижнів, по­чинаючи з дати закінчення прийому заявок. Затверджені стипендіати одержують поштою «Декрет про надання стипендії» і «Підтвердження отримання стипендії». Довідку про отримання стипендії необхідно підписати й відправити за адресою БАІА. SAIA, n. o., Namestieslobody 23, 812 20 Bratislava 1, Slovakia. Координатор програми для іноземних претендентів:

тел.: 00421 2 544 11 426, 436, факс: 004212 544 11 429 www.scholarships.sk

У разі отримання рішення про надання стипендії документи необхідно надсилати поштою, при цьо­му вони повинні бути доставлені до зазначеної дати прийому в SAIA (надсилати тільки оригінали документів). Оригінал листа-запрошення словацького ВНЗ або науково-дослідного інституту установа, що приймає, може направити безпосередньо на адресу SAIA.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Словацької Республіки в Україні: 01901, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 34, тел.: +38 044 272-03-10, 272-13-10, 272-62-03; факс: +38 044 272-32-71, www.slovakia.kiev.ua

– Словацька академічна асоціація міжнародної співпраці (SAAIC) неурядова організація, що працює спільно з Міністерством освіти Словаччини та координує освітні програми Європейського Союзу, включаючи “Еразмус” та “Леонардо да Вінчі”: www.saaic.sk

– Інститут мовної та академічної підготовки іноземних студентів університету ім. Коменіуса: www.cdvuk.sk

– Міністерство освіти Словацької Республіки: www.minedu.sk

– Словацька академічна інформаційна агенція: www.saia.sk

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.