СЛОВЕНІЯ

Освіті та науці в Словенії приділяють велику увагу. Зростає кількість іноземних студентів, що прибувають туди на навчання. У країні функціонують 37 вищих спеціальних навчальних закладів і 4 університети. На потреби освіти витрачають понад 6% ВВП. 15% службовців у Словенії мають університетську освіту.

За кількістю наукових працівників та науково-дослідних інститутів Словенія нарівні з розвиненими європейськими країнами. Особливу увагу там приділяють таким галузям як біокібернетика, біохімія, молекулярна біологія, біотехнологія, робототехніка, автома­тизовані вимірювальні системи, комп’ютерний контроль великого спектру виробничих процесів. У країні працюють десятки науково-дослідницьких інститутів, лідером серед яких є Інститут Йозефа Стефана у Любляні.

Чотири словенські університети – університет Любляни (www.uni-lj.si), університет Марібору (www.uni-mb.si), Приморський університет (www.upr.si) і університет Нова Горіци (www.p-ng.si) включа­ють у свої структури 44 факультети. Також у країні є художні академії, професійні коледжі та десять приватних вищих навчальних закладів.

Перший ступінь університетської освіти. Програми професійної освіти тривають від трьох до чотирьох років. Їх пропонують професійні коледжі, а також деякі факультети університетів. Програми передбачають практичну підготовку в різних галузях і закінчуються випускним іспитом. Після навчання студенти отримують диплом інженера (inżenir) або дипломованого інженера (diplomirani inżenir). З ними випускники можуть працювати за фахом або продовжувати свою освіту на наступних рівнях.

Другий ступінь університетської освіти. Програми академічної освіти тривають від чотирьох до шести років і закінчуються захистом ди­пломної роботи. Студенти отримують університетський диплом (univerzitetna diploma) і професійну кваліфікацію у певній галузі. Наприклад, випускник університету (univerzitetni diplomirani), випус­кник академії (akademski), інженер з університетським дипломом (univerzitetni diplomirani inżenir), викладач (profesor), доктор медицини (doktor medicine) і т.ін. Після цього вони можуть працювати за фахом або продовжувати свою освіту на наступному рівні.

Третій ступінь університетської освіти. Програми академічної освіти третього рівня дають змогу отримати кваліфікації спеціаліста (specialist), магістра природничих/гуманітарних наук (magisterznanosti/umetnosti) і доктора при­родничих/гуманітарних наук (doktorznanosti/umetnosti). Мінімальною вимогою для програм з підготовки фахівців (specializacija) є закінчений перший ступінь вищої освіти. Програми тривають від одного до двох років. Після успішного захисту дипломної роботи випускники отримують кваліфі­кацію спеціаліста (specialist) в певній галузі спеціалізації. Для навчання на магістерських програмах (magisterij) потрібен завершений другий ступінь вищої освіти. Навчання триває не менше двох ро­ків і також закінчується захистом дисертації. Після цього студенти отримують ступінь магістра при­родничих наук або магістра гуманітарних наук в галузях спеціалізації.

Чотирирічні програми докторантури, на які кандидати можуть бути зараховані після закінчення другої стадії навчання, надають можливість отримання наукового ступеню доктора. Програма докторантури для канди­датів із вченим ступенем магістра триває 2 роки. Студенти, зараховані на чотирирічну докторську про­граму, після завершення другої стадії навчання, можуть перервати його за цією програмою і перейти на програму підготовки магістрів.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Управління державними стипендіями в Словенії здійснює CMEPIUS – Центр з підтримки мобіль­ності та європейських програм (www.cmepius.si). Іншим джерелом фінансової підтримки студентів і вчених є громадський Науково-освітній фонд Республіки Словенія Ad futura (www.ad-futura.si).

ФОНД AD FUTURA. Фонд Ad futura засновано словенським урядом з метою підтримки міжнародного обміну студентами й дослідниками. Він розподіляє стипендії, видає позики на навчання, оплачує проживання та інші витрати студентів.

Правила та умови, викладені в конкретних заявках на стипендії. Фонд Ad futura працює з трьома основними категоріями заявників:

  • словенські та іноземні студенти (кандидати на навчання в рамках післяуніверситетських програм у словенських вищих навчальних закладах);

словенські вчені-дослідники (кандидати на дослідницькі програми за кордоном), іноземні вчені-дослідники (кандидати на спільні програми зі словенськими колегами) і словенські вчені-дослідники, які тимчасово працюють за кордоном (кандидати на участь в дослідженнях у Словенії);

іноземні учні середніх навчальних закладів (програми International Baccalaureate у Словенії).

Гранти на спільну дослідницьку та викладацьку роботу у вищих навчальних закладах Словенії може бути надано:

  • іноземцям;
  • громадянам Словенії, які займаються науковою роботою і викладанням за кордоном.
    Більше інформації на сайті фонду Adfutura: www.ad-futura.si.

КУРСИ СЛОВЕНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ. Центр словенської мови для іноземців ставить за мету поширення словенської мови, літератури та культури за кордоном. Центр працює в рамках відділення словенських досліджень гуманітарного факультету університету Любляни. Він організовує різноманітні навчальні програми для студентів-іноземців, для яких словенська мова є другою. Навчальні курси словенської мови мають різну три­валість (від 20 до 560 годин), а також відрізняються інтенсивністю та метою. Найпопулярнішими є ті, що поєднують вивчення словенської мови, суспільного життя та сучасної культури Словенії. Для іноземців, які постійно проживають у країні, організовують постійні курси з різних напрямків. Пріоритетом центру є також розробка та проведення курсів для іноземних викладачів словенської мови як другої іноземної, наукових досліджень у галузі мовної педагогіки. Більше інформації можна отримати за адресою: www.centerslo.net

ДОДАТКОВІ СТИПЕНДІЇ. Словенська бізнес-школа IEDC Bled (IEDC-Bled School of Management) – один з провідних навчальних закладів такого типу в Європі. Стипендія поширюється тільки на витрати на навчання за річною або дворічною програмою Executive MBA. Вона покриває від 20% до 50% вартості навчання. Розмір стипендії залежить від конкурсу для конкретної країни або регіону і від рівня компетенції кандидата. Кандидат повинен мати як мінімум трирічний досвід роботи у відповідній сфері та значні професій­ні, академічні або/та особисті досягнення. Оскільки робочою мовою програм EMBA є англійська, кандидат повинен добре нею володіти. Додаткова інформація і бланк заяви за адресою: www.iedc.si/programs/mba/emba/admission

 

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Республіки Словенія в Україні: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 48, пов.4 тел.: +38 044 585-23-30, факс: +38 044 585-23-43 www.kiev.embassy.si

– CMEPIUS – Центр з підтримки мобільності та європейських програм: Obzeleznici 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenia; www.cmepius.si

– Фонд Ad futura (Науково-освітній фонд Республіки Словенія): Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenia, тел.: +386 14 34-10-80, факс: +386 14 34-10-92; www.ad-futura.si – Міністерство освіти і спорту Словенії: www.mss.gov.si SRCe- Студентський інформаційний центр.

– Міжнародна штаб-квартира студентської організації університету Любляни: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia; тел: +386 14 38-02-53

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.