УГОРЩИНА

Угорщина має багатовікові освітні традиції, країною зроблений важливий внесок у світовий інтелектуальний спадок. Вихідцями з цієї держави є 13 Нобелівських лауреатів. Перший університет Угорщини було відкрито 1367 року в місті Печ, а сучасна система освіти сформувалася вже в кінці ХІХ століття. Угорські вищі навчальні заклади добре відомі за межами країни дбайливо збереженими традиціями, якісною підготовкою фахівців і високим рівнем викладання.

Шість років тому в Угорщині було запроваджено європейську систему перехідних кредитних балів (credits), згідно з якою один такий бал нараховується за кожні підтверджені 30 годин роботи студента – як групової, так і самостійної (лекції, семінари, виконання домашніх завдань, бібліотечні години і т. ін.). Угорські вищі навчальні закла­ди – це акредитовані автономні, державні або недержавні установи.

Система вищої освіти в Угорщині є дуалістичною, там співіснують університети й коледжі. Деякі коледжі входять до складу університетів і мають при них статус «коледжів-факультетів». Універ­ситети також можуть пропонувати курси, відповідні за рівнем курсам коледжів. Курс навчання за програмою коледжу (відповідає програмі бакалавра) триває від 4 до 5 років, так само й курс навчання за університетською програмою (відповідає програмі магістра). Виняток становлять медичні університети, де навчаються 6 років.

У 1999 році Угорщина приєдналася до Болонської конвенції. У рамках цього процесу з вересня 2006 року на всіх рівнях було запроваджено двоступеневу систему навчання, відповідну Болон­ській моделі (бакалаврські та магістерські програми).

Нині система вищої освіти Угорщини включає в себе 18 державних університетів, один громад­ський університет, 12 державних коледжів, 26 клерикальних освітніх установ і 9 коледжів, керо­ваних громадськими фондами.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

За розподіл стипендій в Угорщині відповідає Угорська рада зі стипендій (НБВ).

2005 року Міністерство освіти заснувало фонд стипендій для розвитку мобільності студентів вищих освітніх установ та надання іноземним громадянам можливості здобувати освіту в угорських ви­щих навчальних закладах.

Пропонуються стипендії за такими програмами:

  1. Базовий університетський курс (5-10 місяців).

Вступні вимоги: кандидат повинен мати атестат про повну середню освіту і на момент подання заявки навчатися за програмою бакалаврату або спеціаліста.

  1. Постдипломна освіта (3-21 днів або 1-10 місяців).

Вступні вимоги: кандидат на момент подання заявки повинен навчатися в магістратурі.

  1. Аспірантура (1-3 роки).

Вступні вимоги: наявність диплому магістра.

  1. Постдокторантура (1-10 місяців)

Вступні вимоги: науковий ступінь кандидата наук.

Дослідницька робота для старших викладачів або вчених (3-21 днів або 1-10 місяців). Вступні вимоги: активна участь у наукових дослідженнях.

Літні курси (2-4 тижні).

Програми, пропоновані акредитованими навчальними або дослідницькими установами Угорщини, визначені заздалегідь. Стипендії діють тільки на час навчання та проведення досліджень на тери­торії Угорщини, і не надаються для виробничих практик, заочних та неповних програм навчання. Заявки на отримання стипендій можуть подавати й громадяни України (за винятком осіб, які мають дозвіл на проживання в Угорщині). Стипендії на навчання за програмами базового університетсько­го рівня виділяють тільки студентам, які спеціалізуються в області угорської мови та літератури. Кандидати на отримання стипендій в галузі образотворчого мистецтва чи музики в окремих випадках мають також скласти відповідні іспити в Угорщині в організації, яка приймає. Кандидати на навчання в Музичному університеті ім. Ференца Ліста повинні направляти свої заяви безпосередньо до університету не пізніше 1 березня відповідного року, оскільки проходження вступного іспиту в університеті обов’язкове для отримання стипендії.

Кандидати можуть звертатися до відповідних установ у своїх країнах для з’ясування процедури і термінів подання заяви Ці установи повинні надіслати відібрані ними заявки не пізніше 15 квітня відповідного року до Угорської ради зі стипендій (HSB). Такі заявки користуються перевагою. Документи можуть бути також надіслані й без рекомендації державної установи. Рішення HSB потім затверджується міністром освіти Угорщини. Рішення повідомляють кандидатам у червні. Українські студенти можуть також брати участь в програмах Угорської ради зі стипендій через організації, що є її партнерами. Вони повинні бути молодшими 30 років, навчатися в українських університетах і знати угорську мову. Перевагу мають ті, що вивчають угорську мову та літературу. HSB надає можливість 5- чи 10-місячного курсу навчання в багатьох угорських вищих навчальних закладах, 2- чи 4-тижневий курс навчання в літніх школах та стипендії для цього. У літніх школах проводять мовні курси, програми культурного обміну та тематичні лекції на різні теми.

ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Центральноєвропейський університет є головним освітнім проектом Інституту відкритого суспіль­ства (Open Society Institute), створеного Джорджем Соросом. Він пропонує 1- та 2-річні курси на­вчання за широким спектром спеціальностей та фінансову допомогу під час перебування на на­вчанні. Спеціальності: економіка, екологія та політика, гендерні студії, історія, право, міжнародні відносини та європейські студії, медієвістика, математика, філософія, політологія, соціологія. Також є можливість навчання в бізнес-школі.

Ґрант Центральноєвропейського університету (Будапешт) для вчених зі Східної Європи. Освітньо-ресурсний центр університету за підтримки Інституту відкритого суспільства пропо­нує десятимісячний ґрант для вчених-викладачів зі Східної Європи (також і з України) з метою розробки навчального курсу із подальшим його викладанням за місцем роботи канди­дата (кандидатів).

Докладнішу інформацію про програми CEU та Інституту відкритого суспільства можна знайти у фа­хівців інформаційно-ресурсного центру «Міжнародна освіта – Академія» – проекту Департаменту міжнародного співробітництва Києво-Могилянської академії

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ. Міжнародний фонд Вишеградських держав пропонує стипендії на навчання у Чехії, Угорщині, Поль­щі та Словаччині. Програма поширюється і на українських студентів магістерського та докторського рівнів; стипендія становить 2500 євро на семестр. Для подачі заявки на отримання гранту заявники мають завершити хоча би 4 повні семестри навчання.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Угорської Республіки в Україні: м. Київ 01034, вул. Рейтарська, 33,

тел.: (+38 044) 230-80-01,  факс: (+38 044) 272-20-90, www.mfa.gov.hu/emb/kiev

– Угорська рада зі стипендій: BALASSI INTEZET, MOB IRODA. 1519, BUDAPEST PF.385. HUNGARY, www.scholarship.hu

– Міністерство освіти Угорщини: www.okm.gov.hu

– Громадський фонд Tempus: www.tpf.hu

– Інститут Балаші: www.bbi.hu

– Центральноєвропейський університет: www.ceu.hu

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.