ФІНЛЯНДІЯ

У Фінляндії два види установ вищої освіти – університети та політехнічні інститути. Завданням університетів є проведення наукових досліджень і забезпечення базової та післядипломної освіти, заснованої на науковій роботі. Політехнічна система вищої освіти ще досить нова, на постійній основі працює з 2000 року. Політехнічні інститути – це регіональні вищі навчальні заклади, діяльність яких зосереджено на промисловому та економічному розвитку регіонів країни.

У Фінляндії існують 20 університетів: 10 багатопрофільних університетів, 3 технічні університети, 3 вищі школи економіки та ділового адміністрування, а також 4 академії мистецтв. Усі ці вищі навчальні заклади державні. Крім того, освіту університетського рівня надає Коледж національної оборони, що знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони. Загальне число студентів університетів нині становить близько 176 тис. осіб.

У Фінляндії ступені бакалавра та магістра є ступенями вищої освіти базового рівня. Отримання першого ступеню (kandidat) передбачає наявність 180 залікових одиниць (ECTS), що зазвичай відповідає 3 рокам навчання. Для отримання вищого ступеню (maisteri або magister), потрібно 300 залікових одиниць, тобто 5 років повного циклу навчання. При цьому наявність нижчого ступеню необов’язкова. Тобто, студент може навчатися за магістерською програмою, минаючи здобуття ступеню бакалавра. Втім, для окремих магістерських програм університети мають право встановлювати критерії відбору, які включають обов’язкову наявність ступеню бакалавра або проходження аналогічної програми навчання.

Університети також надають такі ступені: ліценціат (lisensiatti /licenciat, термін підготовки 2 роки) і доктор (tohtori /doktor, термін підготовки 4 роки). Учать у програмі на здобуття ступеня доктора можлива після отримання ступеня магістра. Перед початком роботи над докторською дисертацією аспірант за бажанням має право на здобуття ступеню ліценціата. Основну частину роботи, спрямованої на отримання ступенів ліценціата і доктора, складають наукові дослідження та підготовка дисертації.

Необхідною умовою навчання в магістратурі політехнічного вишу є політехнічний ступінь бакалавра та не менше 3 років досвіду практичної роботи. Ступінь магістра політехнічних наук передбачає отримання 60-90 залікових одиниць протягом 1,5 – 2 років навчання. Він еквівалентний ступеню університетського магістра.

Політехнічні вищі навчальні заклади дають освіту, орієнтовану на практичну діяльність в різних сферах бізнесу, промисловості та сфери обслуговування, особливо на регіональному рівні.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Фінляндія активно сприяє розвитку міжнародного освітнього співробітництва та залученню до своїх університетів іноземних студентів. Задля цього розроблено низку програм навчання англійською мовою.

Центр з міжнародної мобільності (Centre for International Mobility, CIMO) – організація у підпорядкуванні Міністерства освіти Фінляндії, діяльність якої спрямована на розвиток міжнаціональних зв’язків. CIMO координує програми навчання та обміну, надає інформацію та консультативні послуги. Крім того, організація сприяє розвитку викладання фінської мови і культури, а також організовує літні курси фінської мови та культури для іноземних студентів.

Зацікавлені у проходженні повного курсу навчання у Фінляндії можуть знайти потрібну інформацію на сайті CIMO: www.cimo.fi. База даних містить відомості про програми навчання в університетах та політехнічних інститутах Фінляндії з викладанням англійською мовою. Якщо ви знайшли цікаву для вас програму, зверніться безпосередньо до міжнародного відділу відповідного навчального закладу. Для вступу зазвичай потрібен атестат про повну середню освіту та складання вступних іспитів. Слід, однак, враховувати, що стипендії CIMO надають насамперед аспірантам, які мають ступінь рівня магістра. Центр не надає стипендій для здобуття вищої освіти базового рівня.

ПРОГРАМИ ОБМІНУ. Якщо ви навчаєтеся в університеті або в політехнічному інституті в Україні й хотіли б відвідати Фінляндію в рамках короткострокової освітньої програми, можна скорис­татися програмами обміну, якщо в таких беруть участь ваша кафедра чи вищий на­вчальний заклад.

Терміни подання заявок публікуються на сайті CIMO. Результати відбору доводяться до відома навчальних закладів, які подали заявки, до кінця весняного семестру. Обмін розпочинається восени. Додаткову інформацію про програму розміщено на сайті центру.

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ДОСЛІДНИКІВ. Центр CIMO надає стипендії молодим дослідникам (особам, які мають ступені рівня магістра або вище) для подальшого вдосконалення рівня освіти та проведення наукових досліджень в універ­ситетах Фінляндії. Умови відбору кандидатів, процедури подачі заявок, терміни і форми заяв за­лежать від типу програми. Слід враховувати, що у Фінляндії програми отримання ступеню магістра не вважаються програмами післяуніверситетської освіти.

СТИПЕНДІЇ ЦЕНТРУ CIMO. Програму стипендій CIMO призначено для молодих науковців – дослідників з будь-якої країни. Її на­дають на термін від 3 до 12 місяців.

Обов’язковою умовою для подання заявки є наявність у дослідника налагоджених зв’язків з університетом, що приймає, у Фінляндії. Заявку на отримання гранту подає до центру CIMO кафедра фінляндського університету, що бажає прийняти у себе стипендіата. Це роблять принаймні за 3 мі­сяці до початку запланованого періоду перебування іноземного дослідника у Фінляндії.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Фінляндії в Україні: м. Київ 01901, вул. Стрілецька, 14, тел.: (+38 044) 278-70-49, факс: 278-20-32, www.finland.org.ua

–  «National Union Of University Student In Finland» www.syl.fi/english/study. Сайт пропонує ресурси з отримання фінансової допомоги для навчання у Фінляндії, а також містить посилання на список вищих навчальних закладів Фінляндії.

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.